Tanulmányok

Tanulmány

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik
Írta: Szternák György - 2015-07-01
Az ország biztonságának elemzésekor a szakemberek nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az ipari- és természeti katasztrófák elhárítása, következményeik sikeres felszámolása az ország biztonságának egyik kulcseleme. A katasztrófák elhárítására, következményeik felszámolására terveket kell kidolgozni, és az abban foglaltakat célszerű gyakoroltatni a vezetésben résztvevőkkel, majd azok alapján védekezni.


Tűzoltás tervezés kulturális létesítményekben
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A windsori királyi kastély és a bécsi Burg tűzesetei világszerte ráirányították a szakemberek figyelmét a műemlékek, kulturális értékek védelmére. Mi a helyzet hazánkban a kulturális létesítmények tűzoltásának tervezésénél?


Vízködös oltórendszerek - nem árt ismerni, mit és miért választunk
Írta: Nádor András - 2015-07-01
A vízködös tűzoltás beépített oltórendszerként történő alkalmazása az elmúlt 10-12 év során igen gyorsan meghódította a világot. A rendszerek hatékony oltóképessége, az okozott másodlagos károk minimalizálása, az olcsó üzemeltetés mellett nagy előnyük, hogy szinte minden hagyományos területen alkalmazhatóak.
Kapcsolódó galéria

Pusztító homlokzattűz Berlinben
Írta: Albecht Broemme - 2015-07-01
2005. április 21.-én csütörtökön 1:50-kor érkezett jelzés a Berlini Tűzoltóságra, miszerint Heinersdorfban a Treskow utca 33-ban a 2. emeleten egy lakásban kigyulladt a televízió. A II. fokozatban riasztott pankovi tűzőrség 4 gépjárműfecskendővel és egy gépezetes tolólétrával valamint egy mentőautóval indult a káresethez és ezen felül mindkét érintett önkéntes tűzoltóság (Pankow, Heinerdorf) is vonult. 1:59-kor elsőként érkezett meg a Pankow gépjárműfecskendője, a többiek pedig közvetlenül utána érkeztek a helyszínre.

Veszélyes anyagok balesetei a vasúton, az elhárítási szervezet, a beavatkozás és a kármentesítés eszközei és módszerei
Írta: Kovács Tibor - 2015-07-01
A MÁV Rt. felkészültsége a veszélyes anyagok által okozott baleseti helyzetek és károk felszámolásában alapvető fontosságú. Milyen szervezeti keretek között, milyen technikai és személyi feltételekkel végzik ezt a munkát?

Oldószergőzök egészségi, robbanási és mérgezési veszélye
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
A hazai építőipar mintegy 1500 olyan vegyi terméket használ rendszeresen, amelyek az emberi szervezetre kifejezetten ártalmasak, sőt fennáll a szerves oldószergőzök okozta robbanás és mérgezés veszélye. Milyen hatékony tűzvédelmi intézkedések tehetők ezek megelőzésére?

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?
Írta: Lengyel Lajos pv. őrnagy, osztályvezető - 2015-07-01
Az emberiség történetének talán legpusztítóbb katasztrófája volt az indonéziai földrengés, amely az általa kiváltott szökőárral 150 ezer ember halálát okozta. A természeti katasztrófák a XX. században közel 4 millió áldozatot követeltek. A hírek szakmai hátterét és a lehetséges tájékozódási helyeket mutatjuk be.

TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALKALMAZÁSÁVAL
Írta: WAGNER KÁROLY - 2015-07-01
A hazai tűzvédelmi előírások többsége az 1980-as évekből származik. A technikai fejlődés túlhaladt e követelmények jelentős részén. Új – korábban ismeretlen vagy ritka és ezért egyedinek tekinthető – épülettípusok, rendeltetések jelentek meg. Változtak a megbízói igények, a használat módjai. Új építőanyagokat, épületszerkezeteket alkalmaznak, amelyeket a jelenlegi előírások nem ismernek.

Melléklet

GIS, modellezés és szimuláció a polgári veszélyhelyzeti tervezésben
Írta: Mezey Gyula - 2015-07-01
A cikk ismerteti a több veszélyfajta elleni tervezést segítő GIS szerepét és utal a lakosság tájékoztatását és a média informálását szolgáló speciális tervek fontosságára. Bemutat a közép-, és hosszútávú kockázatok becslésére alkalmas modellezési és szimulációs megoldásokat. Végül ismertet egy kumulált kockázat-alapú veszélyhelyzet-tervezési módszertant.

Az autópályán bekövetkezett baleseteket felszámoló szervezetek beavatkozási képességei
Írta: Bartovics Attila tű. alez. - 2015-07-01
A Tiszaujvárosi konferencián résztvevő szervezetek képviselőinek tájékoztatóiból értékes információkhoz juthatunk az együttműködők lehetőségeiről.
Kapcsolódó galéria

A hazai épületek tűzvédelme a beépített jelző- és oltóberendezések tükrében
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A hazai épületek tűzvédelme rendkívül változatos, ha mégis egyfajta tendencia felrajzolható az elsősorban az új építésűekre vonatkozhat és a statisztika tükrében ez a jelző és oltóberendezések egyértelmű térhódítását mutatja. Milyen körülmények befolyásolhatják a további fejlődést?

A tűzjelzés fizikája
Írta: Bellus László - 2015-07-01
Amióta a tüzek pusztítanak, és amióta létezik a tűz elleni védekezés fogalma, azóta létezik a tűz korai jelzésének igénye is. Az ember pedig amióta csak teheti, szereti a munkáját, arra alkalmas gépekre, berendezésekre bízni. Kitalálta tehát, megalkotta és jelenleg is folyamatosan tökéletesíti a tűzjelzést, amely arra hivatott, hogy az ember jelenlétét, figyelő tekintetét helyettesítse.

Melléklet


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75