Tanulmányok

Tanulmány

Oldószergőzök egészségi, robbanási és mérgezési veszélye
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
A hazai építőipar mintegy 1500 olyan vegyi terméket használ rendszeresen, amelyek az emberi szervezetre kifejezetten ártalmasak, sőt fennáll a szerves oldószergőzök okozta robbanás és mérgezés veszélye. Milyen hatékony tűzvédelmi intézkedések tehetők ezek megelőzésére?

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?
Írta: Lengyel Lajos pv. őrnagy, osztályvezető - 2015-07-01
Az emberiség történetének talán legpusztítóbb katasztrófája volt az indonéziai földrengés, amely az általa kiváltott szökőárral 150 ezer ember halálát okozta. A természeti katasztrófák a XX. században közel 4 millió áldozatot követeltek. A hírek szakmai hátterét és a lehetséges tájékozódási helyeket mutatjuk be.

TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALKALMAZÁSÁVAL
Írta: WAGNER KÁROLY - 2015-07-01
A hazai tűzvédelmi előírások többsége az 1980-as évekből származik. A technikai fejlődés túlhaladt e követelmények jelentős részén. Új – korábban ismeretlen vagy ritka és ezért egyedinek tekinthető – épülettípusok, rendeltetések jelentek meg. Változtak a megbízói igények, a használat módjai. Új építőanyagokat, épületszerkezeteket alkalmaznak, amelyeket a jelenlegi előírások nem ismernek.

Melléklet

GIS, modellezés és szimuláció a polgári veszélyhelyzeti tervezésben
Írta: Mezey Gyula - 2015-07-01
A cikk ismerteti a több veszélyfajta elleni tervezést segítő GIS szerepét és utal a lakosság tájékoztatását és a média informálását szolgáló speciális tervek fontosságára. Bemutat a közép-, és hosszútávú kockázatok becslésére alkalmas modellezési és szimulációs megoldásokat. Végül ismertet egy kumulált kockázat-alapú veszélyhelyzet-tervezési módszertant.

Az autópályán bekövetkezett baleseteket felszámoló szervezetek beavatkozási képességei
Írta: Bartovics Attila tű. alez. - 2015-07-01
A Tiszaujvárosi konferencián résztvevő szervezetek képviselőinek tájékoztatóiból értékes információkhoz juthatunk az együttműködők lehetőségeiről.
Kapcsolódó galéria

A hazai épületek tűzvédelme a beépített jelző- és oltóberendezések tükrében
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A hazai épületek tűzvédelme rendkívül változatos, ha mégis egyfajta tendencia felrajzolható az elsősorban az új építésűekre vonatkozhat és a statisztika tükrében ez a jelző és oltóberendezések egyértelmű térhódítását mutatja. Milyen körülmények befolyásolhatják a további fejlődést?

A tűzjelzés fizikája
Írta: Bellus László - 2015-07-01
Amióta a tüzek pusztítanak, és amióta létezik a tűz elleni védekezés fogalma, azóta létezik a tűz korai jelzésének igénye is. Az ember pedig amióta csak teheti, szereti a munkáját, arra alkalmas gépekre, berendezésekre bízni. Kitalálta tehát, megalkotta és jelenleg is folyamatosan tökéletesíti a tűzjelzést, amely arra hivatott, hogy az ember jelenlétét, figyelő tekintetét helyettesítse.

Melléklet

A Kaposvári Kométa Kft. hűtőházában keletkezett tűzeset tanulmány tűzmegelőzési kérdései
Írta: Bencze Imre tű. őrgy. Somogy megyei KI, Tamás Csaba tű. őrgy. Barcs HÖT - 2015-07-01
2003. szeptember 18-án a KOMETA 99' Kft. (Kaposvár, Pécsi u. 67-69) területén a belföldi hûtõház ötemeletes régi épületében keletkezett tûz oltása, valamint a tûzmegelõzési tapasztalatok, az ezekhez kapcsolódó feladatok valamennyi szakember számára tartalmaznak megszívlelendõ tanulságokat. A tanulmány ismertetése azért is fontos, mivel a tûz a SEVESO hatálya alá tartozó alsó küszöbértékû üzemben keletkezett, és számolni kellett annak hatásaival is.
Kapcsolódó galéria

A Zalaegerszegi HŰTŐHÁZ 2004. évi tűzeset tanulmányának tűzoltási, katasztrófavédelmi kérdései
Írta: Heizler György tű. ezredes SMKI, Mátrai László tű. alez. SMKI, Wéber Antal tű. alez. ZMKI, Zabb Nánd - 2015-07-01
2004. augusztus 24-én a GOLDSUN Hűtőház Rt. (8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2. hrsz.: 6585) területén, a hűtőház épületében keletkezett tűz oltása, a tűzmegelőzési tapasztalatok, az ehhez kapcsolódó feladatok valamennyi tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, illetve tervezéssel, kivitelezéssel és létesítmények tűzvédelmi helyzetével, ellenőrzésével foglalkozó tűzoltó és tűzvédelmi szakemberek számára tartalmaznak fontos tanulságokat.
Kapcsolódó galéria

A Kaposvári Kométa Kft. hűtőházában keletkezett tűzeset tanulmány tűzoltási kérdései
Írta: Greffer József tû. õrgy. Marcali HÖT, Császár Károly tü. alez. Nagyatád HÖT, Márkus József tü. alez - 2015-07-01
2003. szeptember 18-án a KOMETA 99' Kft. (Kaposvár, Pécsi u. 67-69) területén a belföldi hûtõház ötemeletes régi épületében keletkezett tûz oltásának vizsgálata, a tanulmány ismertetése azért is fontos, mivel a tûz a SEVESO hatálya alá tartozó alsó küszöbértékû üzemben keletkezett, és számolni kellett annak hatásaival is.
Kapcsolódó galéria

A halonkiváltás tényleges szempontjai
Írta: Nádor András igazgató - 2015-07-01
A 94/2003 számú kormányrendelet megjelenése Magyarországon is valósággá érlelte a többi európai országban már régen lezajlott folyamatot, a Halon gázok és bizonyos származékaik nem alkalmazhatóak többé a tűzvédelem területén. Milyen választási lehetőségei vannak a cégeknek?

PIROTECHNIKAI ANYAGOK ROBBANÁSA A TÖRÖKBÁLINTI MECHANIKAI MŰVEK TERÜLETÉN
Írta: Pesztenlehrer Lajos tû. ezds., Sallai Péter tû. alez., Tóth Tihamér tû. õrgy. - 2015-07-01
A 2004. augusztus 5-én bekövetkezett káresemény felszámolásáról és tûzmegelõzési ta-pasztalatairól készített tanulmány hazánk eddigi legnagyobb pirotechnikai raktárrobbanásának számos eljárási problémájára hívta fel a figyelmet, ezzel egyidejûleg a tûz a tûzol-tóság egyik legnagyobb tûzoltás szervezési feladatát jelentette. Letölthetõ anyag
Kapcsolódó galéria


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75