Tanulmányok

Tanulmány

Veszélyes anyag jelenlétében történt beavatkozások a 2006-ban
Írta: OKF - 2021-09-13
Egyre növekszik azoknak a káreseteknek a száma, amelyeknél valamilyen veszélyes anyag jelenlétével kell számolni. Az elmúlt évben bekövetkezett eseteket és az ott előforduló veszélyes anyagfajtákat vesszük számba.


Tűz- és káreseti beavatkozások 2006-ban
Írta: Szűcs Tamás - 2021-09-13
Az elmúlt években tapasztalható növekvő tendencia továbbra is érvényes s beavatkozások egészét tekintve 2006-ra is. A vonulások számának növekedése csaknem 10%-os a megelőző évhez képest. Melyek voltak a 2006-os év fő jellemzői?


A megelőzési tevékenység fő adatai 1996 - 2006
Írta: Pócsik Attila - 2021-09-13
Tanulságos az elmúlt évtized megelőzési munkáját reprezentáló számtenger áttanulmányozása. Közvetve mutatja a gazdaság működésének tűzvédelmi – katasztrófavédelmi lenyomatát és a hatósági aktivitás finom változásait.

Mi mibe kerül a tűzoltóságok finanszírozásában?
Írta: Heizler György - 2021-09-13
A tűzoltóságok finanszírozása gyakori vita tárgya. Ezek a viták általában az összegek körül zajlanak. Az utóbbi időben egyfajta összehasonlítások készültek az egyes területek között. Mit mutatnak ezek az adatok?

A finanszírozás mai elvei

A viták a feszültségeket tükrözik! Ezek a viták általában az összegek körül zajlanak, anélkül, hogy a vitázók némelyike azok kialakításának elveivel tisztában lenne. Feszültség érzékelhető az önkéntes tűzoltóságokon belül a kisebbek és a nagyobbak között egyrészt, az önkéntes tűzoltóságok és a hivatásos tűzoltóságok között másrészt. A feszültségek egy része valószínűleg a finanszírozás alapelveinek különbözőségeiből következik. Lássuk a jelenlegi gyakorlatot.


Mekkora tüzek oltására kell felkészülni? - A tüzek kiterjedése
Írta: Heizler György tű. ezds - 2021-09-13

Az elmúlt nyolc év statisztikai adatait vizsgálva értékes következtetésekre juthatunk az országban bekövetkezett tűz- és káresetek jellemzőiről, az ehhez rendelni szükséges technikai,- szervezési- és létszám kérdésekről. Egyik ilyen tényező a keletkezett tüzek száma és azok alapterülete. Az évi ingadozások kiszűrése érdekében egy hosszabb időszak, az elmúlt nyolc év 205.576 regisztrált esetét elemeztük.Baleseti tanulságok, tanulságos balesetek 2006-ban
Írta: Véghelyi György ny. tű. alez. - Mutnyánszki Tibor tű. fhdgy. - 2021-09-13
Méhcsípés, karambol, jeges úton elesés, egyre több favágás és motoros fűrészbaleset jelzi az elmúlt évben bekövetkezett balesetek közül milyen tendenciák figyelhetők meg!

Tűzoltó balesetek 2006-ban
Írta: Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy - 2021-09-13
2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományát 244 felmentési nappal járó szolgálati illetve munka baleset érte, mely összességében 8511 felmentési nappal járt, melyhez hozzáadódik a 2005. évről áthúzódó 1705 felmentési nap.

A hazai épületek tűzvédelme a beépített jelző- és oltóberendezések tükrében
Írta: Heizler György - 2021-09-13
A hazai épületek tûzvédelme rendkívül változatos, ha mégis egyfajta tendencia felrajzolható az elsõsorban az új építésûekre vonatkozhat és a statisztika tükrében ez a jelzõ és oltóberendezések egyértelmû térhódítását mutatja. Milyen körülmények befolyásolhatják a további fejlõdést?

Melléklet

Veszélyes anyagok balesetei és szállítása 2003-ben
2003-ban a tűzoltóságok egységei és a veszélyhelyzeti felderítő csoportok 356 esetben végeztek beavatkozást veszélyes anyag jelenlétében. A bekövetkezett esetek száma az 1993 óta vezetett statisztika szerint a legmagasabb, a 2002. évi értéknél 17,7 %-kal magasabb volt.

Veszélyes anyagok balesetei és szállítása 2002-ben
2002. második félévében a veszélyes anyag szállításával kapcsolatos útvonal kijelölésre 174 alkalommal került sor. Fél év alatt mintegy 5200 tonna veszélyes árut szállítottak Magyarország útjain.

Tűzvédelmi szabálysértési eljárások 2005-ben
A tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságokat szankciókkal „honorálják” az ellenőrök. Mit mutat a 2005. évi gyorsfénykép?

Tűzvédelmi szabálysértési eljárások 2001 - 2005 között
A tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságokat követően kezdeményezett szankciók száma és a kiszabott bírságok összege is jelentősen csökkent. Ez örvendetes, ha a szabályok betartásának egyre javuló színvonalára utal. Kevésbé pozitív a kép, ha a hatóságok (ellenőrző, szabálysértési) aktivitásának csökkenését takarja.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75