Tanulmányok

Tanulmány

AUER BD 96 típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülék
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
Az 1980-as évek első nagy légzésvédelmi fejlesztései után az új évezred kezdetén a tűzoltóságnál a légzésvédelmi korszerűsítés eredményeként megjelentek az AUER gyártmányú légzőkészülékek. Ezek típusváltozatait ismerteti a jegyzet.

Légzésvédő eszközök
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
A szűrő típusú és az izolációs légzőkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az időszakos ellenőrzés, valamint az izolációs légzőkészülékek használata során a visszavonulásra vonatkozó ismereteket foglalja össze a jegyzet.

INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készülék
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
A tűzoltóságnál 1984-től egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédő készülék váltotta fel az előzőeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelű sűrített levegős légzésvédő készülék. Itt csak névváltozás történt, a készülék ugyanaz maradt. A leírtak alkalmazásának készségszintű ismerete az alkalmazók számára a szó szoros értelmében életmentő.

Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése - Doktori (PhD) Értekezés
Írta: Restás Ágoston - 2021-09-13
Az erdőtüzek természete és hagyományos eszközökkel történő oltásának vizsgálatából kiindulva a dolgozat a légi tűzoltás teljes követelményrendszerét, elméleti alapjait, taktikáját és gyakorlatát mutatja be jelentős nemzetközi kitekintéssel és saját kísérlettel bemutatva a lehetőségek tárházát. A téma tekintélyes irodalomjegyzékét is közli.


Katrina hurrikán New Orleans 2005
Írta: Murai László - 2021-09-13
2005-ben a „Katrina” hurrikán beírta magát a katasztrófatörténelembe, hatalmas humanitárius katasztrófát okozva. Szerzőnk tűzoltó fotósként és operatőrként szerzett tapasztalatait felhasználva dolgozta fel az eseményeket, figyelve a katasztrófát szakmai tapasztalataira és az ezzel kapcsolatos hazai árvízvédelemi következtetésekre és az ezzel kapcsolatos lakosság tájékoztatási feladatokra.


Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése, Doktori (PhD) értekezés
Írta: Pántya Péter - 2021-09-13
Izgalmas és aktuális téma feldolgozását választotta szerzőnk doktori értekezéséül, akinek védésén külön kiemelték a széleskörű publikációit. Ezek közül számos Védelem folyóiratban, illetve a Védelem Onlinen olvasható. Vizsgáltaa zárt térben történő tűzoltói beavatkozás kockázatának csökkentésének lehetőségeit, az egyéni védőeszközök fejlesztés, a kiképzése és továbbképzésének új módszereit és új biztonság növelésének új eszközeit, megoldásait. 

Beépített tetőterek tűzvédelmi kérdései
Írta: Szabadi Renáta - 2021-09-13
Szabadi Renáta okleveles építészmérnök szakdolgozata – amelyet a BME Posztgraduális Épületszigetelő Szakmérnök képzésén védett meg – a kérdés építészeti – tűzmegelőzési problémáinak átfogó áttekintését adja.


Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek vizsgálata
Írta: Dr. Nagy Dániel - 2021-09-13
Dr. Nagy Dániel doktori értekezése akár a téma tankönyveként is olvasható. A korszerű erdőtűz megelőzés- és erdőtűzoltás fő tendenciáit dolgozza fel: az információs rendszer, a biomassza modellek és a tűzterjedés viszonyai, a hazai vegetáció tűzoltás jellemzői jelennek meg a dolgozatban. A lehetséges taktika, az eszköz és költséghatékonyság új dimenzióit vetíti elénk.  

Rádióamatőr technika használata a vészhelyzeti kommunikációban
Írta: Murai László - 2021-09-13
Mi történik egy katasztrófahelyzetben? A legfontosabb, az információhoz jutás lehetősége szűnik meg a leggyakrabban. Összeomlanak a kommunikációs csatornák. A nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a rádióamatőr állomások segítséget tudnak nyújtani katasztrófák bekövetkezésekor. Sőt esetleges vészhelyzetben akár az egyetlen kommunikációs eszközzé válhatnak a rádióamatőr állomások. Erről készült dolgozatot adunk közre.


Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján
Írta: Sipos Zoltán - 2021-09-13
Az önkéntes tűzoltóságról született dolgozat a Rendőrtiszti Főiskola 2010. novemberi Intézményi Tudományos Diákkonferenciára készült. Az ottani eredmények alapján a 2011. évi áprilisi Országos Tudományos Diákköri Konferencián is indult, ahol a Heros Zrt., valamint a HÖTOSZ különdíjakat nyerte el. Sipos Zoltán tű. fhdgy. egy nagyon fontos témát vizsgál átfogó módon, a teljességre törekedve.


A tűzoltás és az életmentés sajátosságai a kelet-nyugati metróvonal alagútjában
Írta: Létai János - 2021-09-13
 A Szent István egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar tűzvédelmi és biztonságtechnikai intézetében készített szakdolgozatom a metró területén keletkezett tüzek legveszélyesebb formáit mutatja be. A különböző kárhelyszíneket megvizsgálva jól látszik, hogy a külföldi tűzesetek során az alagútban tomboló tüzek követelték a legtöbb áldozatot. Ezért a dolgozat egy nehéz feladat az alagútban égő szerelvényből történő életmentés és tűzoltás sajátosságait dolgozza fel a hazai viszonyok, azon belül a kelet-nyugati metróvonal sajátosságai alapján.

Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.
Írta: Veres György - 2021-09-13
 Az előző részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás lehetőségeit az alapesetek számbavételével vizsgáljuk.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75