Tanulmányok

Tanulmány

INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készülék
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
A tűzoltóságnál 1984-től egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédő készülék váltotta fel az előzőeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelű sűrített levegős légzésvédő készülék. Itt csak névváltozás történt, a készülék ugyanaz maradt. A leírtak alkalmazásának készségszintű ismerete az alkalmazók számára a szó szoros értelmében életmentő.

Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése - Doktori (PhD) Értekezés
Írta: Restás Ágoston - 2021-09-13
Az erdőtüzek természete és hagyományos eszközökkel történő oltásának vizsgálatából kiindulva a dolgozat a légi tűzoltás teljes követelményrendszerét, elméleti alapjait, taktikáját és gyakorlatát mutatja be jelentős nemzetközi kitekintéssel és saját kísérlettel bemutatva a lehetőségek tárházát. A téma tekintélyes irodalomjegyzékét is közli.


Katrina hurrikán New Orleans 2005
Írta: Murai László - 2021-09-13
2005-ben a „Katrina” hurrikán beírta magát a katasztrófatörténelembe, hatalmas humanitárius katasztrófát okozva. Szerzőnk tűzoltó fotósként és operatőrként szerzett tapasztalatait felhasználva dolgozta fel az eseményeket, figyelve a katasztrófát szakmai tapasztalataira és az ezzel kapcsolatos hazai árvízvédelemi következtetésekre és az ezzel kapcsolatos lakosság tájékoztatási feladatokra.


Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése, Doktori (PhD) értekezés
Írta: Pántya Péter - 2021-09-13
Izgalmas és aktuális téma feldolgozását választotta szerzőnk doktori értekezéséül, akinek védésén külön kiemelték a széleskörű publikációit. Ezek közül számos Védelem folyóiratban, illetve a Védelem Onlinen olvasható. Vizsgáltaa zárt térben történő tűzoltói beavatkozás kockázatának csökkentésének lehetőségeit, az egyéni védőeszközök fejlesztés, a kiképzése és továbbképzésének új módszereit és új biztonság növelésének új eszközeit, megoldásait. 

Beépített tetőterek tűzvédelmi kérdései
Írta: Szabadi Renáta - 2021-09-13
Szabadi Renáta okleveles építészmérnök szakdolgozata – amelyet a BME Posztgraduális Épületszigetelő Szakmérnök képzésén védett meg – a kérdés építészeti – tűzmegelőzési problémáinak átfogó áttekintését adja.


Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek vizsgálata
Írta: Dr. Nagy Dániel - 2021-09-13
Dr. Nagy Dániel doktori értekezése akár a téma tankönyveként is olvasható. A korszerű erdőtűz megelőzés- és erdőtűzoltás fő tendenciáit dolgozza fel: az információs rendszer, a biomassza modellek és a tűzterjedés viszonyai, a hazai vegetáció tűzoltás jellemzői jelennek meg a dolgozatban. A lehetséges taktika, az eszköz és költséghatékonyság új dimenzióit vetíti elénk.  

Rádióamatőr technika használata a vészhelyzeti kommunikációban
Írta: Murai László - 2021-09-13
Mi történik egy katasztrófahelyzetben? A legfontosabb, az információhoz jutás lehetősége szűnik meg a leggyakrabban. Összeomlanak a kommunikációs csatornák. A nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a rádióamatőr állomások segítséget tudnak nyújtani katasztrófák bekövetkezésekor. Sőt esetleges vészhelyzetben akár az egyetlen kommunikációs eszközzé válhatnak a rádióamatőr állomások. Erről készült dolgozatot adunk közre.


Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján
Írta: Sipos Zoltán - 2021-09-13
Az önkéntes tűzoltóságról született dolgozat a Rendőrtiszti Főiskola 2010. novemberi Intézményi Tudományos Diákkonferenciára készült. Az ottani eredmények alapján a 2011. évi áprilisi Országos Tudományos Diákköri Konferencián is indult, ahol a Heros Zrt., valamint a HÖTOSZ különdíjakat nyerte el. Sipos Zoltán tű. fhdgy. egy nagyon fontos témát vizsgál átfogó módon, a teljességre törekedve.


A tűzoltás és az életmentés sajátosságai a kelet-nyugati metróvonal alagútjában
Írta: Létai János - 2021-09-13
 A Szent István egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar tűzvédelmi és biztonságtechnikai intézetében készített szakdolgozatom a metró területén keletkezett tüzek legveszélyesebb formáit mutatja be. A különböző kárhelyszíneket megvizsgálva jól látszik, hogy a külföldi tűzesetek során az alagútban tomboló tüzek követelték a legtöbb áldozatot. Ezért a dolgozat egy nehéz feladat az alagútban égő szerelvényből történő életmentés és tűzoltás sajátosságait dolgozza fel a hazai viszonyok, azon belül a kelet-nyugati metróvonal sajátosságai alapján.

Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.
Írta: Veres György - 2021-09-13
 Az előző részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás lehetőségeit az alapesetek számbavételével vizsgáljuk.

Környezetkímélő technológiák kutatás-fejlesztése tartálytüzek oltására - Doktori (PhD) értekezés
Írta: Szőcs István - 2021-09-13
 Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb – nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő – kutatói munkájának összegzése az itt közölt doktori értekezés, amely az álló, föld feletti, atmoszférikus tűzveszélyes folyadéktároló tartályok tüzének környezeti hatásaival és az oltásuk közben okozott másodlagos kár jelenségeivel, ezek csökkentésének lehetőségével foglalkozik. 

Mobil instant habbal oltó eszközök
Írta: Dr. Szőcsné Varga Ilona - 2021-09-13
 A szakdolgozat a habbal oltás új ágának, az instant habok mobil alkalmazásának bemutatására vállalkozik, de ennél sokkal többet nyújt, hisz a mobil instant habbal működő tűzoltó berendezésekről ilyen összefoglaló tanulmány még nem készült. Ezen túl az elérhető irodalom felsorolása, forrásanyag közlése mellett az anyag jól alkalmazható oktatásban is.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75