Tanulmányok

Tanulmány

A rádióamatőr szolgálat tevékenysége a rövidhullámú sávokban
Írta: Szűcs György Csaba - 2015-07-01

 

Vészhelyzetek, természeti csapások bekövetkezésekor a kormányzati szervek megsérült, megsemmisült és a túlterhelt szolgáltatói rendszerek pótlása rádióamatőr eszközökkel ezt tekintik a rádióamatőrök a legértékesebb tevékenységüknek. Katasztrófák, rendkívüli események közvetlen bekövetkezése utáni kritikus időszakban, fontos a távközlés megléte.

 

 Képzések a hatékony és biztonságos tűzoltói beavatkozások érdekében
Írta: Béczi László - 2015-07-01

A nagymértékű fluktuáció következtében a fő feladat a gyorsított ütemű továbbképzések számának, színvonalának és gyakorlatiasságának növelése, az, ellenőrzés fokozása, valamint a jogszabályok és belső szabályok módosítása. Mi történt a gyakorlatban a gáz, az elektromos áram és a vasúti baleseti beavatkozások hatékonyságának és biztonságának javítása érdekében?

 Önkéntes Mentőszervezetek a felsőoktatási intézményekben - tudományos díj 2014
Írta: Dr. Endrődi István, Csepregi Péter és Teknős László - 2015-07-01

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2014. évi pályázatán első díjat nyert tanulmány egy új dimenzióra a magyar Felsőoktatási Intézmények Önkéntes Mentőszervezeteire hívja fel a figyelmet. Tizenkilenc felsőoktatási intézmény szervezetét bemutatva figyelemre méltó dolgozat Dr. Endrődi István, Csepregi Péter és Teknős László munkája. Az első díjat nyert pályázatot tesszük közzé.

 Bevetés biológiai veszélyes anyagok jelenlétében

Létezik egyfajta általános stratégia és ebből levezethető bevetési taktika? Erre a kérdésre igennel válaszolhatunk, hisz a külföldi szakirodalom mellett az új Katasztrófavédelmi Műveleti Szabályzat is számos kérdésben ad útmutatást.Veszélyes anyag balesetek felderítését támogató eszközök a svájci tűzoltóságnál
Írta: Dr. Kuti Rajmund - 2015-07-01

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek felderítése, a környezetbe került vegyületek azonosítása komoly feladat. Hasznos és a hazai gyakorlatba is adaptálható tapasztalatokat szerezhetünk, ha egy másik ország kárfelszámolási rendszerébe nyerünk betekintést. Szerzőnk  a svájci Zürich Kanton Tűzoltó és Mentő Testületének Zürichben található központi bázisán – tapasztalatait osztja meg velünk.Biológiai veszélyek a beavatkozás során

Baleset, tűzeset során az elsőként beavatkozók azonnal szembesülnek a veszélyes anyagokkal. A vegyi anyagokkal kapcsolatos eljárásrendről ma már több szakirodalomból szerezhetünk ismereteket. A radioaktív anyagok, de különösen a biológiai ágensek jelenlétében történő beavatkozás veszélyeiről, lehetséges szabályairól viszont kevés a szakirodalom. Megkíséreljük az ezzel kapcsolatos ismereteket csokorba szedni. Több mint hő- és füstelvezetés - A hő-és füstelvezetés, valamint a szellőztetés rendszerei
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01

Hogyan fejlődött a hő-és füstelvezetés napjainkig? Milyen rendszerek alakultak ki, s azokat jellemzően hova célszerű telepíteni? Milyen előnyöket és hátrányokat kell mérlegelni? Milyen új kihívásokra adnak választ a korszerű rendszerek? Ezekre a kérdésekre válaszol szerzőnk.Membrán hatás kompozit szerkezeteknél tűz esetén. 3. rész Egyszerű tervezési módszer
Írta: Jármai Károly, Vassart Olivier, Zhao Bin - 2015-07-01

Az első 2 részben a Cardington tesztet mutattuk be és parkolóház tüzeket. Ebben a részben egy egyszerű tervezési módszert mutatunk be a kompozit szerkezetek membrán hatása számítására tűz esetén.

 Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél
Írta: Nagy Zsolt - 2015-07-01

Szerzőnk az alpintechnika fejlődésének áttekintése mellett leírja az általános eszközrendszer alkalmazási lehetőségeit műszaki mentések során. Bemutatja az élet, és önmentés korszerű módszereit, az eszközök biztonságos alkalmazásának alapelveit.CPR: Homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelőségének igazolása
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01

Az Európai Unió területén nincs harmonizált vizsgálati szabvány az épületek homlokzatán elhelyezkedő homlokzati hőszigetelő, burkolati, bevonati rendszerek homlokzati tűzterjedésének vizsgálatára, viszont pl. a ETICS (THR) hőszigetelő rendszerek rendelkeznek ETA európai műszaki értékelés alapján minősítésekkel. Mit kell figyelembe venni a CPR rendelet hatályba lépése óta?

 Biztonságosabb Műszaki mentések gépjármű balesetek esetén, szoros együttműködés a Katasztrófavédelem és a Mentőszolgálat között
Írta: Krizsán Lajos - 2015-07-01

Gyorsan fejlődik a járműgyártás, ebben a táguló ismeretkörben kell helytállni a műszaki mentések, azon belül is a balesetet szenvedett járművekből történő személymentés, életmentés során. Egy-egy ilyen mentés végrehajtása rendkívül komplex, összetett feladat. A járművek részletes ismerete nagyban befolyásolhatja a mentés kimenetelét. Melyek a technika veszélyforrásai? Szerzőnknek a 2014. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázatra készített dolgozatát adjuk közre.

(A tanulmányhoz tartozó melléklet ide kattintva érhető el.)Társ- és személymentés a mentést végző tűzoltó légzőkészülékétől független rendszer alkalmazásával
Írta: Bencsik Ottó András - 2015-07-01

Egy egészen speciális és egyre gyakrabban fontossá váló területet, a tűzoltó légzőkészülékétől független rendszerrel történő személymentést dolgozta fel Bencsik Ottó András tű. főtörzsőrmester (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság), az idei dr. Balogh Imre Emlékpályázatra. A dolgozatát adjuk közre.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75