Tanulmányok

Tanulmány

Gátszakadás a Bárna patakon
Írta: Herczeg Dezső - 2015-07-01
Félmillió m3 víz zúdult Mátranovák településre egy szabálytalanul megépített gát átszakadása miatt. A 2003-ban bekövetkezett eset tanulságai államigazgatási szempontból is tanulságosak, hisz a veszélyhelyzetek megítélése és az azonnali intézkedések megtétele a hatóságok köteles-sége.

A beépített automatikus oltóberendezések fejlődése Magyarországon
Írta: Koczka Sándor, Szenczi Réka - 2015-07-01
A világ, gazdasági fejlődése az oltórendszerek fejlesztése területén is jelentkezik Magyarországon. Elemzésünkben az utóbbi időszak (2000-2005) hazai fejlődését és a trendeket igyekezünk nagy vonalakban áttekinteni.

A vízköddel oltás gyakorlati lehetőségeinek elemzése,
Írta: Kuti Rajmund - 2015-07-01
Az utóbbi években kialakult körülmények miatt a tûzoltóság és a katasztrófavédelmi szervek munkája lényegesen összetettebbé, nehezebbé és felelõsségteljesebbé vált. A veszélyes és bonyolult ipari technológiák, a növekvõ értékkoncentráció, a lakosság veszélyeztetettségének a növekedése megköveteli, hogy a tûzoltóság tûzoltási-mûszaki mentési tevékenysége, gyors, szakszerû és eredményes legyen.

Repülőterek gyorsbeavatkozó nélkül?
Írta: PhD Dr Csutorás Gábor mérnök alez - 2015-07-01
Szerzőnk a repülőtéri tűzoltó gépjárművek fejlesztési irányait vizsgálja. Ahol tűzoltó generációk számára a repülőterek tűzvédelme elképzelhetetlen volt gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjármű nélkül.

A veszélyes áru baleseteknél beavatkozók kiképzésének elvei
Írta: Lázár Gábor tű. őrnagy - 2015-07-01
Ahhoz, hogy tudatosan megtervezett és ennek alapján végrehajtott folyamattá válhasson ez a nagyon sok gyakorlati elemet magában foglaló pedagógiai munka, tisztáznunk kell elméleti hátterét, általános törvényszerűségeit.

Veszélyhelyzeti kommunikáció
Írta: Czomba Péter tű. alez. parancsnok - 2015-07-01
Mit jelent napjainkban a veszélyhelyzeti kommunikáció a beavatkozást végzők, az irányítók, a balesetet elszenvedők és a lakosság számára?

A tűzben képződő füst veszélyességének jellemzése
Írta: Dr Beda László, Dr Bukovics István - 2015-07-01
Egy épületben keletkezett tűz alkalmával két rendszer, a tűz és az épület, van egymással kölcsönhatásban. A tűz következtében hő és toxikus gázok termelődnek, amelyek károsíthatják az épület szerkezetét, az épületben levő tárgyakat, és élőlényeket.

A tűzvédelmi termékek piac-felügyelete és a termékek dokumentációi
Írta: OKF Hatósági és Piacfelügyeleti Főosztály - 2015-07-01
2004 év elején a hazai joganyagnak a közösségi jog négy szabadsága alapján történő átvilágításáról és a csatlakozásig hátralevő feladatokról szóló 2128/2003. (VI. 6.) Korm. határozat 3. pontjának f) alpontja értelmében előterjesztést kellett készíteni a katasztrófavédelmi, valamint a tűzvédelmi tárgyú jogszabályok módosításáról az árúk szabad mozgását akadályozó követelmények felszámolása érdekében.

Környezetvédelmi hatósági tevékenység
Írta: Tarnaváry Zoltán tű. ezds - 2015-07-01
A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fő szabályait. A rendelkezések elsősorban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.) kerültek meghatározásra.

A tűzvédelmi tanúsítási rendszer működése Magyarországon
A tűzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést lehet, amely megfelel a tűzvédelmi biztonságossági követelményeknek. A megfelelőséget kijelölt tanúsító szervezet tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványával, valamint vizsgálatok elvégzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni. A termékre előírt tanúsítvány beszerzésével kapcsolatos - a gyártóra, forgalmazóra, a tanúsító szervezetre vonatkozó - előírásokat a 15/2004 (V.28.) BM rendelet tartalmazza.

Kórházi tűzoltási tervek
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A korházak speciális intézmények ahol a tűzoltás tervezésére, a betegek állapota, ismerethiánya és mozgásképessége miatt, különös figyelmet kell fordítani, sőt az általános gyakorlattól némileg eltérő, azt kiegészítő szabályokat kell alkalmazni. Ezeket próbálja számba venni a dolgozat szerzője, azok továbbgondolására számítva.

Mozgáskorlátozott személyek menekítése
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A régi pavilonrendszerű hagyományosan falazott maximálisan 3-4 szintes nagylépcsőházas, tagolt elhelyezésű épületek helyett ma a modern építőanyagokkal - technológiákkal épített középmagas épületek épülnek. Ezeket ellátják modern épületgépészeti és kórháztechnikai berendezésekkel (szellőzőberendezés, oxigén és gázellátó rendszer, elektromos erőátviteli rendszer stb.) amelyek egy alapvetően újszerű térszemlélettel megkomponált közegben jelentkeznek.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75