Tanulmányok

Tanulmány

Nagy befogadó-képességű kereskedelmi létesítmények tűzvédelme: kiürítés
Írta: Csepregi Csaba tűzoltó alezredes - 2015-07-01
Az összeállítás rendszerezi a bevásárlóközpontok, hipermarketek, nagyáruházak tűzvédelmi előírásait, elsősorban a kiürítés biztonságára fókuszálva.

Mekkora tüzek oltására kell felkészülni? - A tüzek kiterjedése
Írta: Heizler György tű. ezds - 2015-07-01
Az elmúlt nyolc év statisztikai adatait vizsgálva értékes következtetésekre juthatunk az országban bekövetkezett tűz- és káresetek jellemzőiről, az ehhez rendelni szükséges technikai,- szervezési- és létszám kérdésekről. Egyik ilyen tényező a keletkezett tüzek száma és azok alapterülete. Az évi ingadozások kiszűrése érdekében egy hosszabb időszak, az elmúlt nyolc év 205.576 regisztrált esetét elemeztük.


„Melyiket az ötezerből?” - a hő-és füstelvezető berendezések kiválasztásának szempontjai
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
Szerzőnk számba veszi a különböző típusokat működési elv, funkció és beépítési hely alapján, majd a nyitószerkezet és működtető szerkezet szerinti csoportosítás után a választás szempontjait elemzi. A rendkívül alapos szakmai elemzés a tűzvédelmi hatóságoknak, a beruházóknak és különösen az üzemeltetőknek a téma kötelező olvasmánya lehet, mert elemez és a konkrét adatok alapján egyértelmű ajánlásokat tesz.
Kapcsolódó galéria

Vizsgálati jelentés a Műegyetem tűzesetéről
2006 augusztus 08-án keletkezett az a tragikus tűzeset, amelyben három tűzoltó életét vesztette. Szeptember 10-én már elkészült a vizsgálatot végző bizottság jelentése, amely most az eljárások lezárultával nyilvánosságra kerülhet.
A Katasztrófavédelmi főigazgató által létrehozott vizsgálóbizottság a bevetésben résztvevők meghallgatása, a dokumentumok és a helyszín, valamint a technikai eszközök, és a rádióforgalmazási hangfelvételek tanulmányozása alapján alakította ki megállapításait, amelyet – a nevek kitakarásával – teljes terjedelmében közlünk.


A műszaki mentések tervezési problémái a kárfelszámolási gyakorlat tükrében
Írta: Kuti Rajmund tű. szds. - 2015-07-01
Hogyan tervezzünk műszaki mentést? A szerző saját készítésű erő-eszköz számítási programjának bemutatásával és a műszaki mentési terv, valamint a taktikai helyszínrajzok tartalmi követelményeinek ismertetésével újszerű segítséget ad a tervezéshez.
1.sz. Melléklet
2.sz. Melléklet


A műszaki mentésekhez használható eszközök bemutatása fejlődésük áttekintése
Írta: Kuti Rajmund tű. szds. - 2015-07-01
Szerzőnk a műszaki mentésekhez használható eszközök bemutatásával és fejlődésük áttekintésével a tűzoltóság tevékenységének egyre hangsúlyosabbá váló területéről ad átfogó információt a Győri tűzoltóság eszközállományának bemutatásával.


Födémomlás betonozás közben Gyöngyösön
Írta: Kecskés Ferenc - 2015-07-01
2006. november 11-én 10 óra 15 perckor a Gyöngyösi tűzoltóságra érkezett jelzés szerint a Karácsondi úton lévő ipari parkban épületomlás történt. A helyszínen lévő mentőtiszt visszajelzése alapján több személy van a romok alatt.

Kapcsolódó galéria

A Szolnoki Hetényi Géza kórházban keletkezett tűzeset tűzoltási, mentési feladatainak elemzés
Írta: Sóti Gábor tű. szds. Karcag HÖT, Földvári István tű. szds. MKI - 2015-07-01
Az utóbbi évek legnagyobb személymentését, a 2003. február 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház területén a hét emeletes épületben keletkezett tűz oltása és a tűz következményéből adódó élet- és személymentési feladatok végrehajtásának tanulságait elemzi a tanulmány.

Kapcsolódó galéria

A Szolnoki Hetényi Géza kórház tűzesetének polgári védelmi és veszélyhelyzet kezelési elemzése
Írta: Csomor László okl.mk.pv.alez., Hajdú József tű. őrgy. MKI - 2015-07-01
2003. február 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház területén a hét emeletes épületben keletkezett tűz valamint az élet- és személymentési feladatok polgári védelmi tanulságait dolgozza fel a tanulmány.

Kapcsolódó galéria

A Szolnoki Hetényi Géza kórház tűzesetének tűzmegelőzési, tűzvizsgálati elemzése
Írta: Ballók László tű.alez., Mezőtúr HÖT , Fózer Tibor tű. őrgy., Jászberény HÖT - 2015-07-01
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet un. 408 ágyas pavilon, 7 emeletes épületéhez közvetlenül csatlakozó un. "lepényépületének" alagsorában egy 68,0 m2-es irattárban 2003. február 9-én keletkezett tűz tanulságainak feldolgozása, a kidolgozott javaslatok hosszabb távon előremutatók lehetnek. A korlátozott tűz ellenére ugyanis a kár 100 millió forint volt és a füst miatt több száz ember kimenekítésére volt szükség.

Kapcsolódó galéria

Mozgáskorlátozott személyek menekítése
Írta: Heizler György - 2015-07-01
Az elmúlt időszakban örvendetesen szaporodó rekonstrukciók – elsősorban a kórházaké – valamint a téma szabályozatlansága és egyúttal bonyolult volta indokolja a gyakorlat számára lehetséges szakmai fogodzók keresését. A tanulmány vizsgálatokra épülő megállapításai a régi MSZ 595-ös szabvány adatait adaptálják, amelyek lényegében ma is alkalmazhatóak.


Térinformatikai nívódíj a Somogy megyei katasztrófavédelemnek
Írta: Heizler György, József Attila - 2015-07-01
A 2003. évi San Diego-i nemzetközi térinformatikai felhasználói konferencián „Kiemelkedő eredmény a térinformatikai rendszerben” nívódíjat – Magyarországról egyedüliként – a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak ítélték. Az újabb fejlesztéseket 2004-ben a budapesti térinformatikai konferencián kiválósági díjjal jutalmazták.
 

Kapcsolódó galéria


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75