Tanulmányok

Tanulmány

Kránitz József arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Kránitz József elbeszélései helyileg a tűzrendészeti felügyelői, és tanítói működése a falusi emberek világában játszódnak. Versei érthető, könnyen megjegyezhető strófákba vannak szedve. Elsősorban az ifjúság számára témát a tűzoltói létet, a tűzoltás másokat segítő szép, önként vállalt feladatát népszerűsíti. Írásából kitűnik, hogy szerencsésen ötvözi tanítói, és a tűzoltói szerepköréhez kapcsolódó és nemcsak a fiatalokat érintő nevelési feladatokat.

Dr. Dévényi Endre arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény. A könyvben nemcsak neves magyar költők, hanem irodalmi vénával megáldott tűzoltók versei is megtalálhatók. Ő tűzoltóként, parancsnokként is verselt, poéta volt, természetesen a tűzoltói léttel, tűzoltással foglalkozó versei állnak ezen írás reflektorfényében.

Szentgyörgyi Dénes arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Szentgyörgyi Dénes a kor sokoldalú embere, a közélet aktív részvevője. A forrásanyagokból Szentgyörgyi tudatos és humánus lénye kiviláglik. Bizonyára ő is azt tartotta, és tudatában volt annak, hogy földi létünk egyik fontos dolga, hogy az arra rátermettek maradandót alkossanak. Városában, Marosvásárhelyen munkásságának teljessége ismert, itt levéltári, múzeumi, könyvtári anyagok, a személyét tisztelők, a leszármazottak sok mindent őriznek, amellyel arcképe teljessé tehető.

Dr. Erdély Ernő arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Erdély Ernő Győr szabad királyi város egykori tűzoltó főparancsnokának szakmai, szakírói, szépirodalmi tevékenysége, gazdag életútja, szerteágazó közéleti tevékenysége, kiemelkedő tűzoltói munkája származása miatt Auswitz-Birkenauba ér véget. Itt hal meg feleségével együtt 1944. június 18-án. A tűzoltóknak az a szeretett és megbecsült szakembere embertelen körülmények között vesztette életét, aki oly nagy igyekezettel munkálkodott Győr város, és az ország tűzvédelmének korszerűsítésén, és aki külföldön is a magyar tűzoltóság elismert képviselője volt.

Gázvezeték sérüléssel járó káresetek mentő tűzvédelmi, hatóság és büntetőjogi összefüggései
Írta: Dr. Bakos Gyula - 2016-03-29
A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági felügyelő (FKI Dél Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség) a gázvezetékek sérüléseivel kapcsolatos hatósági kérdéseket dolgozta fel a közterületen előforduló káreseteket és az ingatlanon végzett munkálatokat is vizsgálva. Megállapítása szerint a munkavégzés közben előforduló eseteknél kizárólag a gondatlanság fordult elő. Ezek szankcionálására tesz önálló javaslatot. A dolgozatot közöljük.

A biztonság mai felfogása, gondolatok napjaink népvándorlásáról
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-03-25
A tanulmány a biztonság - szerző szerinti - mai értelmezését fogalmazza meg a témában megjelent néhány írással vitatkozva; megkísérli jellemzőit, tartalmi elemeit összegyűjteni; a biztonságra hatást gyakoroló kihívásokat a cikkíró logikája szerinti ábrán mutatja be. Napjaink életminőségét leginkább befolyásoló kihívások biztonságra gyakorolt hatásait, aktuális problémáit boncolgatja, benne a hazai gondjainkra is kitérve. Gondolatokat fogalmaz meg napjaink népvándorlásáról.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése
Írta: Balogh László - 2016-03-22
Balogh László 2007-ben született dolgozata abban az évben a Dr. Balogh Imre emlékpályázat fődíját érdemelte ki. Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése, jelenlegi helyzete és lehetséges jövőbeni szerepük bemutatása a tűzoltás – mentés területén Magyarországon címmel közölt írás történetiségében mutatja be a tűzoltó mozgalom fejlődését. Számos kérdés megfogalmazása után tesz javaslatokat az önkéntes tűzoltók jövőbeni szerepének erősítésére.

Túlélési légzéstechnika a kárhelyszínen
Írta: Veres György - 2016-03-21
A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Veres György tanulmányában a csapdába került tűzoltóra összpontosít. Hogyan előzhető meg, ismerhető fel a beavatkozás során, a kárhelyszínen? Mikor szükséges a vészjelzés? Milyen túlélési légzési technikát alkalmazhatunk? Hogyan szabályozhatjuk a légzést? Melyek a lefeketítés utáni környezet veszélyei légzőszervi szempontból? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ a közölt dolgozatból.

Rádióhullámok a beavatkozói erők biztonságáért
Írta: Szegedi Szabolcs - 2016-03-21
A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Szegedi Szabolcs tű. őrnagy (Bács-Kiskun Megyei MKI) eredeti dolgozattal jelentkezett, amely a RFID technológia a mentő-tűzvédelemben történő alkalmazását veti fel. Mi a rádiófrekvenciás azonosítás alapja? Mire jó ez a katasztrófavédelemben (pince,-zárttéri tüzek, elhúzódó káresetek, regisztráció)? Hol alkalmazható? Hogyan hasonlítható össze a telemetrikus azonosító rendszerekkel?

Tűzoltó múzeumi séta irodalmi adalékokkal
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A Tűzoltó Múzeumi tárlatvezetés közben a szakmai bemutató anyaghoz illő – a szerző által gyűjtött és munkája során felhasznált - irodalmi adalék egy részét adja közre a cikk. Az írásban ismert költők, írók, kevésbé neves tűzoltók, vagy mások - elsősorban magyar személyek fejtik ki véleményüket a tűzről, illetve a tűz körüli eljárásról, a tűzoltó személyéről, a háttérről – a családról.

A tűzvizsgálati képrögzítés jelentősége
Írta: Murai László - 2016-03-02
A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Murai László egy speciális terület a tűzvizsgálat fényképekkel történő rögzítését dolgozta fel, kitekintve a téma külföldi szakirodalmi kapcsolódásaira is. A jogszabályi háttér valamint a képrögzítési eljárások bemutatása mellett javaslatokat tesz az infra vagy hőképes rendszerek, a képi információelemzés, a képrögzítési eljárások, például távolsági tűzfelderítő módszerek vagy füstben látó kamerák fejlesztésére.

Károsodott felületek tűzkármentesítése
Írta: - - 2016-02-24
Egy tűz után az agresszív anyagok mindenekelőtt a koromban jelennek meg, s a felületeken jól látható nyomot hagynak a tűz helyszínének lehűlése után. Ez a korom az épületre és a benne elhelyezett gépekre jelent veszélyt. Melyek a főbb teendők? Hogyan csökkentjük a károkat? Melyek a kloridkárosodás ismertető jelei? Hogyan, milyen módszerekkel becsülhetjük a mértékét?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75