Tanulmányok

Tanulmány

A hazai épületek tűzvédelme a beépített jelző- és oltóberendezések tükrében
Írta: Heizler György - 2021-09-13
A hazai épületek tûzvédelme rendkívül változatos, ha mégis egyfajta tendencia felrajzolható az elsõsorban az új építésûekre vonatkozhat és a statisztika tükrében ez a jelzõ és oltóberendezések egyértelmû térhódítását mutatja. Milyen körülmények befolyásolhatják a további fejlõdést?

Melléklet

Veszélyes anyagok balesetei és szállítása 2003-ben
2003-ban a tűzoltóságok egységei és a veszélyhelyzeti felderítő csoportok 356 esetben végeztek beavatkozást veszélyes anyag jelenlétében. A bekövetkezett esetek száma az 1993 óta vezetett statisztika szerint a legmagasabb, a 2002. évi értéknél 17,7 %-kal magasabb volt.

Veszélyes anyagok balesetei és szállítása 2002-ben
2002. második félévében a veszélyes anyag szállításával kapcsolatos útvonal kijelölésre 174 alkalommal került sor. Fél év alatt mintegy 5200 tonna veszélyes árut szállítottak Magyarország útjain.

Tűzvédelmi szabálysértési eljárások 2005-ben
A tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságokat szankciókkal „honorálják” az ellenőrök. Mit mutat a 2005. évi gyorsfénykép?

Tűzvédelmi szabálysértési eljárások 2001 - 2005 között
A tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságokat követően kezdeményezett szankciók száma és a kiszabott bírságok összege is jelentősen csökkent. Ez örvendetes, ha a szabályok betartásának egyre javuló színvonalára utal. Kevésbé pozitív a kép, ha a hatóságok (ellenőrző, szabálysértési) aktivitásának csökkenését takarja.

Párhuzamos statisztika: Baden-Würtenberg - Magyarország
Írta: KSH, Éves statisztikák, BW - Belügyminisztérium, Eurostat, BM-OKF - 2021-09-13
Számos összehasonlítást végzünk a különféle országok tűzvédelmi rendszerei között. Beszéljenek a számok! Most egyfajta számszerű összehasonlításra teszünk kísérletet a hazánkhoz közel azonos népességű Baden-Würtenberg tartomány és Magyarország között.

A tűzesetek száma és a biztonság alakulása
Írta: Heizler György - 2021-09-13
Az 1998-2005 közötti időszak tűzoltósági beavatkozásainak (tűzesetek, műszaki mentések) országos és megyei adatait elemezve az időjárás hatásai mellett a rendszerváltás időszakának gazdasági (mezőgazdasági szerkezetváltás, ipari privatizáció, építészeti beruházások) változásai is kitapinthatók.Mindezekben, valamint a tűzeseti sérülések, halálesetek adataiban markáns területi különbségek mutathatók ki. Ezek részletes elemzéséből a lehetséges válaszok egy része is kirajzolódik.

Babonák a tűzről - Mivel csillapítsuk a tűz éhét?
Írta: Berki Imre - 2021-09-13
Hogyan, kivel védték a még nem égő házat eleink? Miért kapott csókot a színházi tűzoltó? Miért fontak virágkoszorút a házra? Hogyan jósoltak tüzet? Mit nem szabad a tűzbe dobni? Mi a teendő, ha a tyúk kukorékolni kezd? A tűzzel kapcsolatos babonák a népi hitvilágba vezetnek. A mai ember számára tanulságos, szórakoztató, érdekes az ősidőkben keletkezett, majd modernebb formában is továbbélő hiedelmek sora. A közelmúltban az MTV1 Szerencsehíradó című műsora is forgatott a tűzzel kapcsolatos babonákról, szokásokról.


A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A szerző az egyetemes és a magyar tűzvédelem történet, tűzoltóügy egy értékes írásművét mutatja be. A könyv a tűzvédelem fejlődésének bemutatása után a magyarországi és erdélyi önkéntes tűzoltó egyletek kialakulását tárgyalja. Fényképekkel gazdagon övezve számot ad a háromszéki falvak tűzvédelmének, tűzoltásáról, a háromszéki önkéntes tűzoltó egyletek fejlődéséről.


140 éves a Magyar Tűzoltóképzés
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2021-09-13
Gróf Széchenyi Ödön a Magyar Országos Tűzoltó szövetség és a fővárosi hivatásos tűzoltóság megalakításakor 1870ben – az egységes tűzoltóképzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Tettekben is hozzájárult a képzés alapjainak lerakásához. Tankönyvet írt, gőzfecskendőt szerzett be Angliából és bemutatta a használatát is. A képzésben vezetése alatt működő budapesti önkéntes tűzoltóság járt az élen, hiszen 1873ban már „őrparancsnoki”, egy év múlva pedig önkéntes tiszti tanfolyamot szerveztek a vidéki tűzoltótestületek tagjainak.


Tűzoltó volt, és vasutas
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A szerző emlékeit és gondolatait adja közre – édesapja - Hadnagy József önkéntes tűzoltó százados, MÁV főfelügyelő életéről, önkéntes és létesítményi tűzoltói munkásságáról. A visszaemlékezés az 1934-1957-ig tartó időszakot öleli fel.

140 éve alakult meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tanulmány az 1870-ben alakult szövetség sok-sok buktatóval teli munkájának állít emléket. Adalékokkal szolgál ahhoz a sokoldalú küzdelemhez, amelyet a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség fennállása alatt a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért, a tűzoltóügy magyarországi kiteljesedésért folytatott. Körvonalazza azt az elszántságot, amellyel a jogutód Magyar Tűzoltó Szövetség az elődök példáját követve kíván a tűzoltóügy érdekében tevékenykedni.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75