Tanulmányok

Tanulmány

A tudományosság szerepe a vizzeloltás technikájának fejlődésében 1945-ig
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tanulmány legfőbb törekvés a tűzoltás technikájának , mint emberi tevékenységnek a vizsgálata, a fejlődés tendenciájának bemutatása. Az elemzésben kitüntetett szerepe van a víznek, mint legfőbb oltóanyagnak.

Az oltóanyag útja
Írta: Sváb Attila - 2021-09-13
A tűzoltás "forradalmára", avagy a tűzoltó nyomótömlő múltja, jelene, helye a tűzoltás mai rendszerében

A gőzfecskendő, a XIX. század elejének magyar találmánya
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az alkotókat méltán tekinthetjük a tűzoltóügy kiemelkedő képviselőinek. Ezeknek a tűzoltószereknek az újdonságuk mellett az a leglényegesebb hozománya, hogy egy új szemléletű tűzoltási gyakorlat és azt megalapozó elmélet kimunkálását is segítették.
Kapcsolódó galéria

A magyar légoltalom létrejötte
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A repülőeszközök hadi szolgálatba állítása egyben új kihívást is jelentett az általa fenyegetett anyagi javak és a polgári lakosság védelme szempontjából. A légoltalom hazai története erre a kihívásra adott válaszok sorozata.

MAGYARORSZÁG ELSŐ TŰZRENDÉSZETI TÖRVÉNYÉNEK MEGSZÜLETÉSE
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A első tűzrendészeti törvény megszületésének (1936) előzményeit, az ezzel kapcsolatos csatározásokat és a törvény főbb előírásait bemutató tanulmány a mai generációk számára is tanulságokkal szolgálhat.

Fejezetek a szárazoltás, és a vízkármentes tűzoltás történetéből
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Ez a tanulmány – a magyar szakemberek kutatómunkájának, jelentős technikatörténeti alkotásainak középpontba állításával - a száraz-, és a vízkármentes tűzoltással foglakozik. Áttekinti Szilvay Kornél e területen végzett alkotó munkáját, valamint a száraz- az impulzusoltás elméletét.

A REPÜLŐGÉP SUGÁRHAJTÓMŰ, MINT TŰZOLTÓSZER
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A repülőeszközök lelkének, a hajtóműnek (repülőgép-motornak) a tűzoltói szolgálatba állítása, a hajtómű nem repülési gyakorlatban való felhasználási lehetőségének szikrája - nagy valószínűséggel elsőként - egy magyar ember fejéből pattant ki. A szárazoltás elmélete és gyakorlata nagy magyarjának Szilvay Kornélnak az a gondolata, hogy a légcsavaros repülőgép motorját - egy gázturbinával kiegészítve - használják fel az inert gázzal való tűzoltáshoz, korszakos jelentőségű találmány volt.

Jegyzet és jogszabálygyűjtemény a közbiztonsági referensek felkészítéséhez
Hiánypótló kiadvány jelent meg, amely közérthető módon mutatja be a katasztrófák elleni védekezés rendszerét, a nemzeti védekezés időszakait, a védelmi igazgatás rendszerét. Külön dolgozza fel az új elem a közbiztonsági referens feladatait, valamint a veszélyeztető hatásokat és veszélyelhárítási tervezést. Mindehhez a jelenleg érvényes jogszabályokat is csokorba szedve adja közre. A jegyzetet adjuk közre.


A festékszóró fényező fülkék biztonságtechnikai elemzése a robbanásveszély szempontjából
Írta: Bónusz János - 2021-09-13
 Egy konkrét festőműhelybe telepített fényező fülkék biztonságtechnikai elemzését mutatja be szerzőnk. A robbanásveszély szempontjait szem előtt tartó elemzés végigvezet a vizsgálat szempontjain és a figyelembe veendő szempontokat is jól bemutatja.  

A robbanásveszélyes térségek zónabesorolásáról
Írta: Bónusz János - 2021-09-13
Az éghető gőzök gázok jelenléte által okozott veszélyhelyzetekre készített robbanásveszélyes térségek zónabesorolásáról készített összeállítást Bónusz János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Mindezt a villamos veszélyesség fokozatainak elemzésével, valamint a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.


Robbanási veszélyek ipari technológiákban
Írta: Perlinger Ferenc, Koburger Márk - 2021-09-13
Szerzőink "Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban" témájú, az új előírások alapján átdolgozott szakmai továbbképzési anyagát adjuk közre.

Ajánlott Műszaki Megoldások - Tűzálló kábelrendszerek
Írta: Elektrotechnikai Tűzmegelőzési Munkabizottság - 2021-09-13
Az OKF és az MMK Elektrotechnikai Tagozata 2007 folyamán közös Elektrotechnikai Tűzmegelőzési Munkabizottságot (ETMb) hozott létre. Az ETMb a Tűzálló kábelrendszerekről szóló első kiadványát adjuk közre, melynek célja a helyes szakmai gyakorlat kialakításának elősegítése.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75