Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltóképzés története 1947-től az ezredfordulóig
Írta: Minárovics János, Biczó István, Gáti István - 2021-09-13
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Ebben a részben az állami tűzoltóság létrehozása utáni időszaktól az ezredfordulóig terjedő időszak rövid történetét adjuk közre. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadásával a közelmúlt hazai történelmének egy szeletét mutatjuk be.

A tűzoltóképzés története a kezdetektől 1947-ig
Írta: Minárovics János, Biczó István,Gáti István - 2021-09-13
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Elsőként a kezdetekről 1870 – 1947-ig tartó időszak rövid történetét adjuk közre. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadása a hazai történelem egy szeletét mutatja be a II. világháború utáni időszakig.

A tűzoltóság és a polgári védelem együttműködése a lakosságfelkészítési feladatokban
Írta: Dr. Hoffmann Imre - Németh Klára - 2021-09-13
A Légoltalom 75. évfordulóján, 2010. március 3-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megrendezett konferencián elhangzott előadás a történelem egy érdekes szeletébe enged betekintést, a kezdetektől napjainkig végigvezetve az olvasót a lakosságfelkészítés hazai megoldásain

Tűz támadásban való rend tartás
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A Tűzoltó Múzeum könyvtára sok-sok kincset őrizhet, ennek egyik bizonyítéka – valamelyik magyarországi település – nem rég előkerült kézzel írott tűzszabály-rendelete. A „Tűz támadásban való Rend tartás” a keltezés szerint 1738. április 26-án „született”.


Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl III. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyarországi ipari fejlődés kibontakozásától a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszak ipari, kőolaj és földgázkitörések, valamint színház tüzeinek történetéhez.
Ebben az írásműben a hazai ipari fellendüléstől a XX. század utolsó harmadáig a gyárakban, üzemekben pusztító, a tomboló fáklya-, valamint a színháztüzek közül néhányról esik szó.


Katonának indult s szent lett belőle... kire áhítattal s lelkesedve néznek a Flórián vitézek
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Ez az írásmű - a Tűzoltó Múzeum kiállítási anyagának tükrében - a Flórián legenda néhány részletét, és a Flórián ábrázolások némelyikét mutatja be.

Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl II. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyarországi ipari fejlődés kibontakozásától a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszak malom- és nagy épülettüzeinek történetéhez.
Az írásműben a magyarországi ipari fellendüléstől a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszakban - elsősorban – a malomipari létesítményekben pusztító, a lakóépületekben tomboló tüzek egy csokra jelenik meg.


Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl I. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyar nép történeti útját övező - a fegyveres cselekményekhez kötődő, a büntetésként keltett, valamint a szabályozatlan építkezések által gerjesztett pusztító tüzek történetéhez
Az államalapítástól az I. világháború végéig terjedő időszakban a háborúk okozta, az elrettentésként keltett, a szabályozatlan építkezések, a jól éghető építőanyagok alkalmazása miatt keletkezett pusztító tüzek egy csokráról szól a tanulmány. Mindezek megjelenítése nem egyforma súlyú, de nem is célkitűzés minden emlékezetes tűzeset bemutatása.


Tűzoltószerek és domborművek a Tűzoltó múzeumban
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Kiállítócsarnok híján is látható a tűzoltó múzeum értékes tűzoltószer gyűjteményének és ereklyéjének néhány darabja. A tűzoltó múzeum folyosóján kiállított tűzoltószerek és a domborművek felvillantják a tűz elleni küzdelem nehézségeit, meséjükkel érzékeltetik az embernek az őserő elleni szüntelen harcát.

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek helyet adó épület földszinti folyosóján tekinthető meg. A tűzoltó múzeum folyosóján kiállított domborművek felvillantják a tűz elleni küzdelem nehézségeit, és bemutatják ennek a küzdelemnek néhány vezénylő „tábornokát”, és a nagy csaták megvívásához nélkülözhetetlen technikai csodák alkotóját.Adalékok a római birodalom tűzmegelőzési és tűzvédelmi kultúrájához
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A római kor tűzvédelméről, a korabeli építészet hibáiról és előnyeiről, a tűz emberi kultúrát nemesítő oldaláról mesélnek a Tűzoltó Múzeum e témával kapcsolatos kiállításának képei, tárgyai, írásos anyagai. Az írásmű ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, a kor tűzvédelmének leglényegesebb részeit, azaz a Birodalom fővárosa Róma, és elsősorban Aquincum tűzmegelőzési, tűzvédelmi kultúráját, és örökségének legfőbb elemeit tárja az olvasó elé.

Tengeri szivacs, életmentő készület, lélegzési készülék avagy kísérletek a fojtó füstben és gázban tevékenykedő tűzoltó életfunkcióit fenntartó éltető levegő biztosítására
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az írásmű a légzőkészülékek megalkotásáért indult alkotómunka XIX. századi történetéből villant fel epizódokat. A tanulmányban követett rendező elvek: a bemutatott védőeszközök személy(ek)hez való kötődése; viselőjük munkavégzésének szabadság foka; a technikai megoldás ötletessége; és nem feltétlenül az időrendi sorrend.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75