Tanulmányok

Tanulmány

Tűzoltói énkép-manifesztáció verseny szituáció kapcsán
Írta: Kozák Mónika - 2015-07-01
2009. október 6-án Szolnokon rendezték meg a VII. Országos Tűzoltó Szakmai vetélkedő országrészi selejtezőjét. Ebben a versenyhelyzetben vizsgálták a tűzoltók énképét. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok csapattagjai közül a gyakorlati versenyszámban résztvevő első két beavatkozó töltött ki jelölőlapot. A vizsgálat eredményeit adjuk közre.


A 2009. évi katasztrófavédelmi ADR ellenőrzések és bírságolások végrehajtásának tapasztalatai
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
Cikkünk a 2009. évi időszakra vonatkozóan a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos tapasztalatokat foglalja össze.


A vöröskereszt és vörösfélhold társaságok nemzetközi szövetségének katasztrófavédelmi rendszere
Írta: Sáfár Brigitta - 2015-07-01
Szerzőnk a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) tevékenységének vizsgálatához elemzi a Vöröskereszt Mozgalom katasztrófák megelőzésére és a bekövetkezett katasztrófák hatásainak enyhítésére folytatott világméretű munkáját. A világban történt katasztrófák tanulmányozása során bemutatja a Nemzetközi Szövetség katasztrófavédelmi tevékenységét a különböző katasztrófa-válaszadási mechanizmusokon keresztül.


A lángérzékelők helye a tűzérzékelésben
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
Az éghető anyagokat előállító, feldolgozó, tároló és szállító iparágakban a tüzek általában lángoló fázissal indulnak. Itt a védelem nagyon megbízható és nagyon korai lángérzékelést igényel. Ezeken a területeken az optikai lángérzékelők a tűz észlelésére legalkalmasabb eszközök, hiszen a kis méretű, még kialakulóban levő tüzeket is nagy távolságból képesek észlelni.


Veszélyes anyagok forgalma és a velük kapcsolatos rendkívüli események elhárítása
Írta: Dr. Hesz József - 2015-07-01
Mit tekintünk veszélyes anyagnak? Melyek a tudomány és az alkalmazás szempontjai? A mennyiségtől függetlenül kell veszélyesként kezelnünk minden anyagot, amely az emberi életre és a környezet más elemeire káros hatással van? Szerzőnk a jogi szabályozást, a megelőzéssel kapcsolatos együttműködést illetve a beavatkozás tárgyi feltételeinek megteremtését vizsgálja. 


A „Robbanásvédelmi dokumentáció” tartalma és formája
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
A hazai tűzvédelmi megfelelőségi vizsgálatok során szerzett tapasztalataim azt az ötletet adták, hogy segítsek a tűz- és munkavédelmi szakembereknek egy könnyen kitölthető, kitöltési útmutatóval kiegészített formanyomtatvány készítésével az első ránézésre ijesztőnek tűnő követelmények teljesítésében – írja szerzőnk. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezt a napi munkát nagyban segítő útmutatót, bizonyára sokan használják majd eredménnyel.


A tűzoltók védőeszközeiről
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
A munkavédelem, azaz a munkát végzők egészségének és testi épségének védelme az élet minden területén alapvető feladat1. Különös figyelemmel kell eljárni azoknál a munkaköröknél, ahol jellemzően nehéz és veszélyes fizikai munkát kell végeznie a dolgozóknak. Növeli a veszélyt és a kockázatot, ha előre nem látott körülmények között, ismeretlen veszélyforrások feltételezésénél kell feladatot ellátni különösen, ha ez a feladatellátás még kötelező is.

Doctors in Budapest FB are not paramedics
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A világ számos országában működik olyan sürgősségi ellátó rendszer, amely alkalmas arra, hogy tömegbaleseteknél, kiemelt káreseményeknél, katasztrófa helyzetekben kiképzése és felszerelése alapján az átlagostól eltérő, esetenként zárt, veszélyes kárhelyen is képes egészségügyi felderítésre és ellátásra. Magyarországon elsőként a budapesti Készenléti Egészségügyi Szolgálat jelenti az átmeneti megoldást.


Task of IC with hazardous materials
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A tűzoltásvezető tevékenységét sokszor utólag ítéljük meg. Kényelmes körülmények között, ráérősen, az asztalunkra kifektetett jogszabályok, intézkedések, útmutatók, jegyzetek, tankönyvek segítségével. Mielőtt ezt megtennénk, tekintsük át a feladatainak egy töredékét, amelyek végrehajtására, illetve a döntéseinek meghozatalára csak másodpercek állnak rendelkezésre.


The hazardous materials could be weapons in hand of terrorists
Írta: Dr. habil. Oszkár Cziva - 2015-07-01
A veszélyes anyagok jelenlétében végzett beavatkozás mindig is kiemelt figyelmet és felkészültséget várt el a tűzoltóktól. Az esemény önmagában veszélyes, nem beszélve arról, ha az esemény nem a véletlen baleset eredménye, hanem terror akció fegyvereként jelenik meg.


New ways in the firemen's physical survey
Írta: Márton Bauer - 2015-07-01
A tûzoltók fizikai állapotfelmérésének új alapokra helyezése, kondicionális képességeinek fejlesztési lehetõségei a nemzetközi kutatásokban is egyre nagyobb tért hódít szakmai körökben. Jelenleg több országban is folynak kutatások, vizsgálatok a tûzoltók fizikai teljesítményének pontos és valós idejû méréseken alapuló meghatározására. Mindezen kutatások nem öncélúak, hiszen a tûzoltók személyi védelmét szolgálják.


Veszélyes anyag - Milyen felszerelések, intézkedések szükségesek?
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A lakosságra és a beavatkozó állományra veszélyt jelentő anyag az ipari balesetek, veszélyes anyagokkal történő szerencsétlenségek, az ipari katasztrófák kialakulása, bekövetkezése kezdeti fázisában szinte minden esetben jelen van. Úgy is fogalmazható, hogy az ipari katasztrófák kialakulása az esetek nagy többségében a veszélyes anyagokkal történő balesetek kialakulásával veszi kezdetét. Ezért is különösen fontos az ilyen típusú balesetek tapasztalatainak gyűjtése, összegzése, az ellenük való védekezésre történő felkészülés.
Melyek azok az alapfelszerelések és főbb intézkedések, amelyek elengedhetetlenül fontosak az egyes veszélyes anyag osztályokba tartozó baleseteknél?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75