Tanulmányok

Tanulmány

LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN
Írta: Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia - 2015-07-01
Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat váltott ki a közvélemény, a politikai és médiaérdeklődés, a kutatás területén a kríziskommunikációt iniciáló folyamatokat. Tanúi lehetünk, hogy az attitűd a humán szempontok egész területén - de a kommunikáció, tájékoztatás vonatkozásában különösen – folyamatosan változik. Lassan, de biztosan elfogadottá válik, hogy speciális szervezeti egységek, erre a célra képzett személyek foglalkoznak az ember sokirányú szükségletrendszerével, pszichikumával és a közösségi viszonyok kérdéseivel.

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön?
Írta: Szűcs László - 2015-07-01
„Az ön véleménye szerint egy átlagos autóvezető mikor vészfékez életében először 120 kilométeres sebességnél? - kérdezték Henry Morrough versenyzőiskola tulajdonostól.
- Halála előtt öt másodperccel - válaszolta.”

A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások hatósági engedélyezése
Írta: Nyíri Csaba - 2015-07-01
Mit jelent az engedélyezési eljárás gyakorlatában a kiemelt nagyberuházás? Milyen különleges eljárásrend kapcsolódik hozzá? Hogyan alkalmazták ezeket az előírásokat Pécsett, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében?


A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁSI, VEZETÉSIRÁNYÍTÁSI, SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK VIZSGÁLATA
Írta: Dr. Kozári László - Dr. Simon Ildikó - 2015-07-01
Milyen feladatok következnek a globális klímaváltozással összefüggésben, a katasztrófavédelemben, a szabályozás, a vezetés-irányítás és a szervezés területén? E témakörben végzett kutatásaikról adnak összefoglaló áttekintést szerzőink.


A veszélyes katonai objektumok hatósági engedélyezési rendszere
Írta: Dr. Mógor Judit - 2015-07-01
A veszélyes katonai objektumok, hasonlóan a veszélyes ipari üzemekhez a kihatással lehetnek a közvetlen és tágabb környezetükre. Milyen általános és speciális eljárásrend, milyen feladat- és hatáskörök között kell az engedélyezési és a üzemeltetési kötelezettségeket ellátni? Melyek a lakosságvédelem szempontjai?

A tűzvédelmi műszaki leírás az új OTSZ tükrében
Írta: Vágvölgyi László - 2015-07-01
Egy tervezett épületnél különösen fontos, hogy használata biztonságos, azon belül tűzvédelmi szempontból is megfelelő legyen. Az új OTSZ ezzel kapcsolatos előírásait foglaljuk össze.

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE
Írta: Dr. Varga Imre - Kertész László - 2015-07-01
Az Európai Bizottság Zöld Könyve 2007. júniusában jelent meg, amely átfogóan foglalkozik a globális klímaváltozás okozta társadalmi, gazdasági hatásokkal és az ehhez való alkalmazkodás stratégiai kérdéseivel. A Seveso II EU Irányelvhez kapcsolódó komplex megelőzési és védelmi rendszer működtetésének kérdéseit vizsgálja a tanulmány.

A KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ NEMKÍVÁNATOS HATÁSAI, KRITIKUS SZEKTOROK ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA, KIDOLGOZÁSA
Írta: Prof. Dr. Solymosi József - 2015-07-01
Ebben a tanulmányban a címben jelölt témakörben adunk rövid összefoglaló áttekintést, alapvetően a kutatási program keretében az előző években született tanulmányok alapján.


Tűz a Visegrádi Hotel Silvanusban
Írta: Olasz Lajos tű. alezredes PMKVI, Oláh Péter tű. fhdgy tanácsos Szentendre HÖT - 2015-07-01
2008. június 28-án a Visegrádi Fekete hegyen lévő Hotel Silvanus Szállodában tűz keletkezett. A kezdetben egyszerű tűznek hitt esemény kiemelkedő káresetű tűznek bizonyult. A főbb történéseket és a tapasztalatokat ismertetik szerzőink.

A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI KOCKÁZATELEMZŐ MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA
Írta: Prof. Dr. Bukovics István - 2015-07-01

A klímaváltozással összefüggő katasztrófavédelmi kockázatelemzés vezérelveként a kockázati rendszerek kölcsönhatása vonul végig. Mindegyik tematika az általános explikáció mellett specifikus módszereket is alkalmaz. A kockázatelmélet azokkal a kockázati rendszerekkel foglalkozik, amelyek a környezetükkel való kölcsönhatásuk során megőrzik önazonosságukat, azaz állapotuk független változóként kezelhető.Nekünk mindegy? - Változások a csarnoképületek természetes hő- és füstelvezetésében az új
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
Az új OTSZ 11+1 változást tartalmaz a csarnoképületek természetes hő- és füstelvezető
rendszereire. Nézzük, melyek ezek a változások, és ezek hogyan érintik a tervezőket,
forgalmazókat, telepítőket / karbantartókat, üzemeltetőket és persze a hatóságot.

FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA: KÖRNYEZET - KOCKÁZAT - TÁRSADALOM TÉMÁJÚ KUTATÁS AKTUALITÁSA
Írta: Prof. Dr. Bukovics István - 2015-07-01
„Felkészülés a klímaváltozásra: környezet – kockázat – társadalom” című tudományos projekt - amelynek végrehajtására egy héttagú kutatási konzorcium alakult – keretében a címben jelölt témakör rövid összefoglaló áttekintését adjuk közre.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75