Tanulmányok

Tanulmány

Tűzoltó gépjárművek kárjavítása
Írta: Mélykúti Sándor - 2015-07-01
Már maga a baleset is sokféle lehet akár az okozóját, a körülményeit tekintve, de miután megtörtént a baj, a jármű sérüléseinek kijavítása is több irányt vehet. Ez utóbbi fázis köré íródtak a kárjavításról szóló alábbi gondolatok.


A KATASZTRÓFAVÉDELMI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, ELEMEI
Írta: Dr. Papp Antal - 2015-07-01
A globális felmelegedés kérdésköréhez igazodva a katasztrófavédelem, a tűzoltóságok technikai fejlesztéseinek irányát úgy célszerű meghatározni, hogy a folyamatosság, a fejlesztések egymásra épülése megvalósulhasson.

A KLÍMAVÁLTOZÁS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ GAZDASÁGOSSÁGI, HATÉKONYSÁGI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI VIZSGÁLATOK
Írta: Dr. Papp Antal - 2015-07-01
Hogyan kell alkalmazkodni a klímaváltozásra, milyen feladatai vannak a gazdasági szervezeteknek, a bankoknak, a biztosító társaságoknak? Erre is válaszolni próbál az összefoglaló tanulmány a klímaváltozással kapcsolatos feladatokról.


Az OTSZ, a V-AMM-01, és mások: a tűzálló kábelezésről
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
Az új OTSZ kapcsán az automatikus tűzjelző rendszerekben alkalmazott tűzálló kábelezés kérdését járjuk körbe, megvizsgálva a témával kapcsolatos nemzetközi helyzetet, rávilágítva az értelmezés kérdéseire. Az új OTSZ óriási előnye, hogy létezik egy leírt követelményrendszer, mely, most első ízben, egy közös (vita)alapot teremthet például a tűzjelző rendszerekkel foglalkozók számára.

A tűzoltóképzés sajátosságai Ausztriában
Írta: Kuti Rajmund - 2015-07-01
A tűzoltók elméleti és gyakorlati képzése, továbbképzése, felkészítése speciális beavatkozásokra, komoly feladat. Hasznos és a hazai tűzoltóképzésbe is adoptálható tapasztalatokat gyűjthetünk, ha egy másik ország képzési rendszerébe nyerünk betekintést. Szerzőnk 2008. év júniusában tanulmányúton volt az ausztriai Steiermark Tartomány Tűzoltó és Polgári Védelmi Iskolájában Lebring városban, tapasztalatait megosztja velünk.


LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN
Írta: Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia - 2015-07-01
Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat váltott ki a közvélemény, a politikai és médiaérdeklődés, a kutatás területén a kríziskommunikációt iniciáló folyamatokat. Tanúi lehetünk, hogy az attitűd a humán szempontok egész területén - de a kommunikáció, tájékoztatás vonatkozásában különösen – folyamatosan változik. Lassan, de biztosan elfogadottá válik, hogy speciális szervezeti egységek, erre a célra képzett személyek foglalkoznak az ember sokirányú szükségletrendszerével, pszichikumával és a közösségi viszonyok kérdéseivel.

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön?
Írta: Szűcs László - 2015-07-01
„Az ön véleménye szerint egy átlagos autóvezető mikor vészfékez életében először 120 kilométeres sebességnél? - kérdezték Henry Morrough versenyzőiskola tulajdonostól.
- Halála előtt öt másodperccel - válaszolta.”

A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások hatósági engedélyezése
Írta: Nyíri Csaba - 2015-07-01
Mit jelent az engedélyezési eljárás gyakorlatában a kiemelt nagyberuházás? Milyen különleges eljárásrend kapcsolódik hozzá? Hogyan alkalmazták ezeket az előírásokat Pécsett, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében?


A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁSI, VEZETÉSIRÁNYÍTÁSI, SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK VIZSGÁLATA
Írta: Dr. Kozári László - Dr. Simon Ildikó - 2015-07-01
Milyen feladatok következnek a globális klímaváltozással összefüggésben, a katasztrófavédelemben, a szabályozás, a vezetés-irányítás és a szervezés területén? E témakörben végzett kutatásaikról adnak összefoglaló áttekintést szerzőink.


A veszélyes katonai objektumok hatósági engedélyezési rendszere
Írta: Dr. Mógor Judit - 2015-07-01
A veszélyes katonai objektumok, hasonlóan a veszélyes ipari üzemekhez a kihatással lehetnek a közvetlen és tágabb környezetükre. Milyen általános és speciális eljárásrend, milyen feladat- és hatáskörök között kell az engedélyezési és a üzemeltetési kötelezettségeket ellátni? Melyek a lakosságvédelem szempontjai?

A tűzvédelmi műszaki leírás az új OTSZ tükrében
Írta: Vágvölgyi László - 2015-07-01
Egy tervezett épületnél különösen fontos, hogy használata biztonságos, azon belül tűzvédelmi szempontból is megfelelő legyen. Az új OTSZ ezzel kapcsolatos előírásait foglaljuk össze.

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE
Írta: Dr. Varga Imre - Kertész László - 2015-07-01
Az Európai Bizottság Zöld Könyve 2007. júniusában jelent meg, amely átfogóan foglalkozik a globális klímaváltozás okozta társadalmi, gazdasági hatásokkal és az ehhez való alkalmazkodás stratégiai kérdéseivel. A Seveso II EU Irányelvhez kapcsolódó komplex megelőzési és védelmi rendszer működtetésének kérdéseit vizsgálja a tanulmány.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75