Tanulmányok

Tanulmány

A tűzvédelmi tervezésről
Írta: Mészáros János - 2015-07-01
Napjainkban a tűzvédelmi tervezés - részben a technikai fejlődés miatt, részben a változó jogszabályi környezet hatására, de nem kis részben a feladatok bonyolultsága és sokrétűsége miatt - egyre nagyobb teret hódít. Létezik-e egyáltalán, és ha igen merre fejlődik?


Az erdők megelőző tűzvédelme Magyarországon aktualitások, tervek
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
Az erdőtüzek és oltásuk tapasztalatai 2010 címmel Pécelen a KOK nagy előadótermében nagy érdeklődés mellett lezajlott konferencián elhangzott előadás – a tűzmegelőzéssel és a szabályozással foglalkozó – szövegét adjuk közre. A konferencia előadásainak prezentációja a Védelem Online Konferencia 2010 rovatában olvasható.

Kapcsolódó galéria

Védőruházat és a hideg okozta betegségek
Írta: Dr.Révai Tamás - 2015-07-01
A hideg téli hónapok során a hideg okozta betegségek kockázata nő, és sok esetben fagyás, lehűlés léphet fel. A hideghatásnak leginkább a fedetlen, a levegővel közvetlenül érintkező és/vagy kiálló területek vannak kitéve, így ezen a területeken jön létre elsősorban hidegreakció Ebben a közleményben a védőruházat szerepével foglalkozunk a hideg okozta betegségek megelőzésében.


Tűzoltó berendezések és rendszerek által okozott veszélyek robbanásveszélyes technológiáknál
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
A robbanásveszélyes technológiák védelménél a tűzoltó berendezések is lehetnek veszély forrásai, s mint ilyenek meglepetéseket is okozhatnak. Szerzőnk értékelése szerint a szabályozás ezen a területen igen hézagos, s ennek ismeretében szedte csokorba az ezzel kapcsolatos veszélyforrásokat.

Ruházatfiziológia és viselési komfort
Írta: Dr.Révai Tamás - 2015-07-01
A hideg, illetve forró környezetben végzett szolgálat általában nagyobb terhet jelent a mint a semleges környezetben végzett feladat. A fizikai megterhelés, mely a hideg és forró éghajlati körülmények között lép fel, a biztonságot és egészségi állapotot is nagymértékben befolyásolhatja. A közleményben a ruházat fiziológiájának kapcsolatát tekintjük át a viselési komforttal.


Új városközpont Újbudán: az allee
Írta: Mészáros János - 2015-07-01
Újbuda a főváros XI. kerülete, így az ünnepélyes megnyitóra az év 11. hónapjának 11. napján került sor. Az új „városközpont” a kerület legnagyobb 2009. évi projektje, mely az egykori Skála áruház helyén létesült. Milyen tűzvédelmi paraméterekkel készült az épület?

Kapcsolódó galéria

A tűzszakaszok kialakítása - tűzgátlási célok, tűzterjedési módok és tűzterjedést gátló szerkezetek osztályozása
Írta: Dr. Takács Lajos Gábor - 2015-07-01
Szerzőnk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán megvédett Ph.D. értekezésének főbb megállapításait adjuk közre. A Tűzszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása című értekezés alapját az elmúlt 14 év kutatómunkája, szakértői és jogszabály-előkészítési tevékenysége képezte.  A bírálóbizottság által kiemelkedőnek minősített értekezés számos kutatási eredménye gazdagíthatja a gyakorlatot.


Klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében
Írta: Horányi András - 2015-07-01
Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Balaton Fejlesztési Tanács 2010. április 27-én Siófokon szakemberek számára a Meteorológiai Szolgálat Viharjelző Obszervatóriumában szervezett előadást. A szakmai szempontból érdeklődésre számottartó kutatások eredményeit összegző előadás anyagát adjuk közre.
 
Az elmúlt néhány évben a legszélsőségesebb vélemények hangzottak el a klímaváltozás lehetséges hatásairól. Megjelentek a „klímahívők” és egyre erősödik a „klímaszkeptikusok” hangja, és amíg filozófusok, politikusok és média személyiségek csapnak össze, addig a témában leginkább érintett meteorológusok véleményét nyomja el a hangzavar. Ez az előadás a Balatonhoz közel álló szakembereknek szólt. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál több éve folyó számítógépes kísérleteknek és konkrét meteorológiai vizsgálatoknak az eredményeit mutatta be, amellyel képet kaphattunk a térségünkben várható változásokról, azok mértékéről és a bizonytalanságokról.
 
Az elmúlt évtizedben tapasztalhattuk, hogy a Balaton különösen érzékeny az időjárási és éghajlati hatásokra, ezért nagyon fontos hogy az egyes döntéseket előkészítő szakemberek világos képet alkothassanak a témáról. Persze nem csak a Balaton körüli szakemberek számára érdekesek a diákon szereplő adatok.


A lakossági tájékoztatás lélektani kérdései
Írta: Prof. Dr. Bolgár Judit, Mógor Judit - 2015-07-01
A polgári védelem és a katasztrófavédelem egyik alapvető feladata a lakosság tájékoztatása és felkészítése a várható veszélyekre, valamint a bekövetkezett veszélyhelyzetekben követendő magatartási szabályokra. Ezen feladat lélektani kérdéseit és a pszichológia - mint társtudomány - által kínált tudományos eredmények lehetséges felhasználási módozatait vizsgálták a szerzők.


Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (Kat.) a veszélyek felismeréséről és a védekezési szabályok megismeréséről is rendelkezik. Az iskolai oktatás, nevelés talán ennek a feladatelemnek a legfontosabb megvalósítási terepe. A célkitűzések eléréséhez az első lépés egy jól kialakított pedagógus továbbképzési program kidolgozása és végrehajtása. Melyek ennek céljai és megvalósítási fázisai?


A természeti katasztrófák, a természeti kockázatok és az emberi kiszolgáltatottság elemzése
Írta: Dávidovits Zsuzsanna - 2015-07-01
A kockázatok, az emberi kiszolgáltatottság és a katasztrófák összefüggéseit vizsgálja szerzőnk főként az emberi kiszolgáltatottságra illetve az emberi reakciókra fókuszálva. Az emberiség ugyanis a teljes kiszolgáltatottságot csak a nagy ismeretlennel, azaz a természettel szemben érezte.


A közigazgatási és önkormányzati vezetők felkészítésének rendszere
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (Kat.) a veszélyek felismeréséről és a védekezési szabályok megismeréséről is rendelkezik. A törvény végrehajtásának egyik új eleme: a jól működő felkészítési rendszert kiegészíteni egy Védelmi Bizottság Elnökei és a polgármesterek katasztrófavédelmi irányítási, vezetési feladatait feldolgozó programmal.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75