Tanulmányok

Tanulmány

Közlekedéssel összefüggő tűzoltósági feladatok és a fejlesztés lehetőségei
Írta: Bérczi László - 2015-07-01
 Évek óta tartó tendencia, hogy a tűzoltói beavatkozások során a műszaki mentések
száma meghaladja, az elmúlt évben pedig jelentősen meghaladta a tűzeseti beavatkozások
számát. S bár a műszaki mentések számának jelentős részét a rendkívüli időjárási
viszonyokból keletkező események elhárítása teszi ki, mégis kiemelten szükséges
foglalkoznunk a közlekedés során fellépő káreseményekkel, hiszen az emberéletet követelő,
illetve sérüléssel járó esetek jelentős része ebben a szegmensben jelentkezik.


Védőgázos technológiák tűzvédelmi kérdései
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
 Napjainkban egyre több olyan technológiát alkalmaznak, ahol különféle „védőgáz” alatt mennek végbe fizikai-kémiai folyamatok. Ezek a „védőgázok” többnyire inert gázok, de egyre gyakrabban alkalmaznak éghető gázt/gőzt is védőgázként. Melyek az ezekkel kapcsolatos főbb tudnivalók mindkét védőgáz-csoportra? Mit követel a hazai szabályozás, a meglévő szabványi háttér?

Kompetenciaalapú tűzoltó kiválasztás
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
Hazánkban a tűzoltók kiválasztását egyfelől megkönnyíti az, hogy kellő létszámú jelentkező közül lehet válogatni, hiszen a tűzoltóság társadalmi presztízse magas szintű, a munkahely biztonsága a civil szféránál stabilabb, másfelől viszont megnehezíti az, hogy a mennyiség nem áll összhangban a minőséggel, hiszen a sorkatonaság megszüntetése óta a tűzoltónak jelentkezők fegyelme, kötelességtudata, hierarchiába való beilleszkedési-hajlandósága jelentősen csökkent.

Tűz az apartmannházban Zalakaroson
Írta: Wéber Antal - 2015-07-01
 A Zalakaroson kigyulladt apartmannház mintegy 600 m2-es területű tetőszerkezettüzével tűzoltási szempontból, a beruházás a létesítés, a szakhatósági tevékenység tűzmegelőzési szempontból számos tapasztalatot tartogatott. E két terület tevékenységéből az eredményeket és problémákat emeli ki szerzőnk.

Kapcsolódó galéria

Mivel növelhetjük a tűzoltók egyéni védelmét?
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk néhány olyan új vagy csupán hasznosnak tűnő védőeszközt, kelléket ismertetet, amelyek segítségével növelhető tűzoltó egyéni védelmének szintje. A 2010. évi Interschutz kiállításon bemutatott eszközök beszerezhetőségének, tényleges hasznossági szintjének meghatározása a döntéshozók részéről további elemzéseket igényel. Az új tendenciákat a világ egyik legnagyobb seregszemléje jól mutatta.

Modern fejlesztések tűzoltóknak - nagynyomású oltóberendezések
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 2010. évi Lipcsében 2010-ben megtartott Interschutz világkiállításon a hatalmas információmennyiségből a műszaki mentési és a tűzoltási területen bevethető és elsősorban a tűzoltási területen jó szolgálatot tehető nagynyomású vízköddel oltó rendszereket mutatjuk be. Sokoldalú felhasználhatóságukat mutatják a szerző által bemutatott alkalmazások.

Modern fejlesztések tűzoltóknak - felderítő eszközök
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 A 2010. évi Lipcsében 2010-ben megtartott Interschutz világkiállításon bőségesen lehetett tapasztalatot szerezni. A hatalmas információmennyiségből ollózva a tűzoltási és műszaki mentési valamint a társ mentési területek legújabb fejlesztéseiről próbálunk tudósítani. Szerzőnk sorozatában a tűzoltást segítő modern eszközökből és azon belül is a felderítő eszközökből választott néhány figyelemreméltó megoldást. 

Telemetriai rendszer alkalmazási lehetősége a tűzoltók egészségvédelmének érdekében
Írta: Dr. Kanyó Ferenc - 2015-07-01
 A Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon jelenleg kutatási-fejlesztési fázisban zajlik egy, a tűzoltók élettani paramétereit a beavatkozások közben mérni és ellenőrizni képes telemetriás rendszer bevezetése. Ez a rendszer alkalmas az élettani és pszichés állapot, a terhelhetőség felméré­sére, és az életfunkciók figyelésére, továbbá megteremti az alapot a védelmi szervek kiképzésének segítéséhez, bevetés előtt és alatt az életfunkcióik monitorizálásához. Az eddigi tapasztalatokról szóló cikket adjuk közre.

Légcsatornák tűzvédelmi szigetelése
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
 Az épületek használatbavételi eljárásai során egyre többször jelent gondot, hogy a légcsatornák átvételekor nem állnak rendelkezésre a szükséges tanúsítványok. Ez rendszerint nem gyártói hanyagságra vezethető vissza, hanem arra, hogy nem egyértelmű, mely épülethez, mely szabvány szerinti kialakítást kell figyelembe venni. A tervezők, kivitelezők tájékozatlanok ezen a szinten, s kérdés nélkül az évtizedekig jól bevált megoldásokat alkalmazzák, amelyek nem biztos, hogy az új előírások szerint is megfelelőek. A kiigazodáshoz kívánunk most segítséget nyújtani.

Önkéntesek alkalmazásának lehetőségei a katasztrófavédelemben
Írta: Dr. Zellei Gábor - 2015-07-01
 A katasztrófavédelem társadalmi vitára bocsátott megújítási koncepciója lehetővé tenné az önkéntes alapon működő polgári védelmi szervezetek megalakítását. Szerzőnk ezt továbbgondolva igyekszik az összes veszélyhelyzet típusra egyaránt érvényes megállapításokat tenni. Miután hazánkat elsősorban két katasztrófa típus veszélyezteti, a kis valószínűségű, de igen súlyos kimenetelű nukleáris, valamint a gyakori árvizek, belvizek elsősorban ezekre koncentrál.

Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.
Írta: Veres György - 2015-07-01
 Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás lehetőségeit az alapesetek számbavételével vizsgáljuk.

Modern fejlesztések tűzoltóknak - légi felderítés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
A tűzoltósági fejlesztésekről a Lipcsében 2010-ben rendezett Interschutz világkiállításon  hatalmas információmennyiségből sok más szerzővel együtt folyamatosan próbáljuk a hazai szakembereket tájékoztatni a tűzoltási és műszaki mentési valamint a társ mentési területek legújabb fejlesztéseiről. Szerzőnk által elkezdett sorozatba illeszkedve ebben a cikkben a tűzoltást segítő modern eszközök közül néhány kiválasztottról adunk általános ismertetőt és ajánlást.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75