Rólunk

Rólunk

Alapítsunk könyvtárat

 

22 éve 1994 februárjában jelent meg az első Védelem című folyóirat. Aztán 2007 év elején, miután a Védelem addigi közel 2000 cikkét továbbképzési anyagként használták és valamennyi régi lapszámot már elajándékoztuk, s a CD-k is hasonló sorsra jutottak, láttuk, hogy az igények meghaladták a lehetőségeinket. Feltettük az egészet az Internetre! Mára 700 ezer feletti látogató 2 milliónál több dokumentumot töltött le. Közben az igények nőttek a technikai lehetőségek változtak. Lépni kellett! Újragondoltuk a honlapot. Ennek eredményét látják. S izgalommal várjuk az észrevételeket.

 

Alapítsunk könyvtárat!

Pasteur szerint „Elmélet nélkül a gyakorlat csak a szokás ereje által irányított rutinmunka.” Ebből a gondolatból kiindulva született 1993-ban az igény egy szakmai kiadvány a VÉDELEM megjelentetésére.

A lap célkitűzése a kezdetektől fogva változatlan: a szakmai képzés, önképzés elősegítését, a szakemberek közötti kommunikációs fórum megtemetését tekintettük és tekintjük feladatunknak. Arra törekszünk, hogy az egyes publikációk tudományos igényességgel, közérthető stílusban dolgozzák fel a témát. Ugyanakkor a tudományos igényű megközelítés gyakorlatközpontú szemléletmóddal párosuljon, és segítse elő egy szélesebben vett szakmai horizont kialakítását. Témaválasztásunkkal a napi feladatok szakszerű megoldásában kívánunk segíteni.

Egy aforizma szerint: „a világot túl közelről vagy túl messziről érdemes megfigyelni.” E szemlélet jegyében 5000 cikk, egy valóságos kis szakkönyvtárnyi anyag született, de számos másutt megjelent, akár nagyobb terjedelmű dolgozat és információ is segítheti a napi munkát. A VÉDELEM Online ma már a szakterület virtuális szakkönyvtáraként a tűz- és katasztrófavédelem vezető szakembereinek szóló információforrásul szolgál.

A napi bulvárral nem, de a közelről és messziről nézve végzett elemzésekkel találkozhatnak ebben a könyvtárban. Egy igazi szakkönyvtár persze szolgáltat is. Lássuk, milyen szobákat terveztünk?

Főoldal

 

A nyitó minden a honlapon éppen a közelmúltban megjelent hír, információ megjelenik.

Konferenciák, kiállítások, továbbképzések, jogszabályváltozások, nagyobb káresetek szakmai elemzései stb.

 

Híreink

Itt minden hír megjelenik, amelyek a lap alján gördítve kereshetők, de a hírarchívumból időre is kikereshető az információ, s ha így sem sikerült a kívánt anyagot megtalálni, ott a keresés funkció. Ennek előnye, hogy bármely szóra, még a pdf fájlokban is megtalálja a kívánt anyagot.

Védelem folyóirat

Itt megtalálhatók a Védelemben megjelent cikkek, évenként és lapszámonként csoportosítva. Évfolyamonként tartalmazza a Védelem korábban megjelent lapszámait, ahonnan bármely cikk letölthető, felhasználható. Tapasztalataink szerint ugyanis továbbképzési anyagként használják ezeket. Természetesen a teljes könyvtárból is lehet akár szavakra is keresni az említett keresés funkció felhasználásával!

Tanulmányok

 

E címszó alatt História, Jegyzetek, szakdolgozatok, számtükör és tanulmányok fül található. Ezek mind az elmúlt évtized kiváló tanulmányai csoportosítva.

Az elmúlt években számos kiváló dolgozat született az építési tűzvédelemtől a szolgáltató szektorig terjedő széles skálán dolgozó szakemberek tollából. Ezek azonban nehezen hozzáférhetők! Íme, itt a helye a könyvtárban, minden arra érdemes dolgozatnak! Küldjék be, szerkesztjük, lektoráljuk, gondozzuk, ha kell.

Számos nagyobb tűzesetről, balesetről készül tanulmány. A közvetlenül érintettek elolvassák, aztán a feledés homályába merül, pedig a tanulás egyik kincsesbányája lehetne. Nosza, tegyük közzé az esettanulmányokat!

Szakdolgozatok

Ma már több felsőoktatási intézményben készülnek fiatal szakemberek a társadalom szinte minden területén hasznosítható tudás reményében a tűz- és katasztrófavédelemben helytállni. Az általuk készített szakdolgozatok a szakmai közösségbe lépés első lenyomatai. Már a címek is orientálók lehetnek az utánuk jövők számára.

Jegyzetek, szakkönyvek

Ha egy témát összegző szándékkal megírt szakmai anyag címét, szerzőjét közreadjuk már sokat tettünk. Ha néhányuk közlésére is lehetőségünk nyílik az már hab a tortán. 

História

A múlt ismerete nélkül nehéz a jövőt biztos alapokra helyezni, ezért szinte kötelező olvasmány a reményeink szerint egyre bővülő dolgozatok sora.

Személyiségek

E címszó alatt az elismerések és a névjegy fül található.

 

Elismerések

Az elismerések egy-egy közösség minősítései. A jelentősebbeket adjuk közre. Ebben Forgács Lászlóné és Vietorisz Ágnes segített.

Névjegy

Minden eredmény, amit egy szakma közössége elér egyénekhez köthető és fontos ismeret a közösség egésze számára, ezért gondoljuk, hogy a múlt szakembereinek és a jelen kiválóságainak is teret kell adnunk. 

Szabályozás

A szakterületet érintő jogszabályokat, szabványokat adjuk közre Vágvölgyi László és Nyíri Csaba gondozásában. 

Szaknévsor

Milyen termékek, újdonságok, szolgáltatások szolgálják a tűzvédelmet, azt kitől lehet megkapni. A szolgáltatók és a szolgáltatások fóruma ez a terület.

Ennek a szakmának számos tudomány- és szakterület határvizein evezve kell megfogalmaznia önmaga és feladata (küldetése) határait. Ezek a határok az új kihívások, új termékek, új biztonsági igények hatására egyre változnak. Ezeket a határokat igyekszünk most mindazok segítségével kitágítani, akik tettek, tesznek a szakma fejlődéséért.

 

Kérjük, juttassák el publikációikat a vedelem@katved.gov.hu címre vagy VÉDELEM, 7401 Kaposvár, Pf.: 71 postacímre.

Heizler György ny. tű. ezredes

főszerkesztő