Tanulmányok

Tanulmány

A vegyi balesetekről
Írta: Dávidovits Zsuzsanna - 2015-07-01
Az egyre több és újabb vegyi anyagot előállító technológiák újabb kockázatokat vonnak maguk után növelve az ipari balesetek előfordulásának esélyeit. A szerző a vegyi balesetek kapcsán bemutatja az aktuális jogi szabályozást, a vegyi anyagokat, a veszélyhelyzeteket, és a védekezés lehetőségeit, módszereit.  A jogi szabályozáson és a megelőzéshez és védekezéshez szükséges dokumentációkon túl vegyészmérnöki szemlélettel tér ki a veszélyes anyagok viselkedésére vagy a kimutatásukhoz, kárelhárításukhoz szükséges módszerekre is.  

A nagyvárosok kialakulása, veszélyeztetettsége, az urbanizáció környezeti következményei
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
 A nagyvárosok kialakulása és terjeszkedése komoly kockázati tényezőt jelentenek a tűzoltóságok részére. A zsúfolt városrészek megközelítése egy-egy káresemény alkalmával, még a megkülönböztető jelzések használatával is meglehetősen komoly kihívást jelent. A tűz, égés fizikájából következik, hogy a mai lakások tűzoltása akkor lehet sikeres, ha a keletkezéstől számított 10 percen belül az első tűzoltó egységek meg tudják kezdeni a beavatkozást. Hogyan alakul a hazai urbanizáció a tűzoltóság nézőpontjából?

A villamos berendezések biztonságtechnikája
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Hogyan kell védekeznünk a tüzet okozó zárlatok ellen? A túláramvédelem megoldásait és eszközeit mutatja be szerzőnk.

A magyar katasztrófavédelem történelmi alapjai különös tekintettel a tervezésre I. RÉSZ
Írta: Dr. Lázár Gábor - 2015-07-01
A szakterület történelmi fejlődését feltárni hivatott munka a veszélyhelyzetek kezelésének alakulását vizsgálja. Ez különösen izgalmas napjainkban, amikor a különböző eredetű veszélyek keltette kockázat kezelése, rendszerszerű megközelítése elengedhetetlen, hogy a lehető legpontosabban feltérképezzük azt az utat, amely a magyar társadalom tagjaira jellemző magatartás formát, attitűdöt kialakította a veszélyek elleni védekezés, az önvédelem területén. 

Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése, Doktori (PhD) értekezés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Izgalmas és aktuális téma feldolgozását választotta szerzőnk doktori értekezéséül, akinek védésén külön kiemelték a széleskörű publikációit. Ezek közül számos Védelem folyóiratban, illetve a Védelem Onlinen olvasható. Vizsgáltaa zárt térben történő tűzoltói beavatkozás kockázatának csökkentésének lehetőségeit, az egyéni védőeszközök fejlesztés, a kiképzése és továbbképzésének új módszereit és új biztonság növelésének új eszközeit, megoldásait. 

A környezeti mérések koncepciója - Elemző bevetési csoport (ATF) a Mannheimi Tűzoltóságnál
A Rhein-Neckar Régióban bekövetkezett vegyi balesetek során bekövetkezett váratlan események alapján a Mannheimi Tűzoltóságon egy rendszert terveztek és alakítottak ki, mely gyors cselekvési sort biztosított a balesteknél. Ez a törekvés azt eredményezte, hogy 1997-ban a környezeti mérési technika életre kelt. Rövid időn belül a rendszer beállása után az újonnan alkalmazott technika iránt a környező tűzoltóságok is érdeklődtek, és egyre gyakrabban kérték segítségnyújtásra ezt a mérési technikát.

Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál II.
Írta: Tiszolczi Balázs Gergely - 2015-07-01
A hazai kórházakban végzett átalakításokkal, rekonstrukciókkal foglalkozik szerzőnk. Az első rész után az ellenőrzés, a beépített tűzjelző rendszer és az átalakítás utáni teendőket vesszük számba kifejezetten a gyakorlati megoldásokat előtérbe helyezve. A cél változatlan: gyakorlati információkkal segíteni a kórházak tűzvédelemért felelős szakembereinek munkáját.

Kompetenciaalapú tűzoltókiválasztás
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A sikeres tűzoltókiválasztás megkönnyíti a szervezet működését, a tűzoltók motivációját, növeli elégedettségét, és a képzésbe fektetett anyagiak miatt is fontos. Az esetleges alkalmatlanság negatív következményei – az anyagi, szervezeti, balesetei kockázatoktól kezdve – messze hatóak. Mi segítheti a hatékony kiválasztást? Erre válaszol szerzőnk tanulmánya. 

Szendvicspanelek minősítése és tűzvédelme az európai harmonizált szabvány szerint
Írta: Töltszéki Szilvia - 2015-07-01
Az elmúlt évben jelentős változások következtek be a szendvicspanelek tűzvédelmi követelményeiben. Lapunkban is több ízben foglalkoztunk ezek tűzvédelmi kérdéseivel, s a szakmai közvélemény is nagy figyelmet szentelt a kérdésnek. A döntő változás az EN 14509 európai szabvány hatálybalépése. Ennek kapcsán a ThyssenKrupp Építőelemek Kft. szendvicspaneljeit állítjuk fókuszba.

Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál I.
Írta: Tiszolczi Balázs Gergely - 2015-07-01
A hazai kórházaink műszaki állapota „hagy némi kívánnivalót” maga után. Az intézményeken végzett átalakításokkal, rekonstrukciókkal foglalkozik szerzőnk. Nem titkolt célja, hogy gyakorlati információkkal segítse a kórház tűzvédelemért felelős szakembereinek munkáját.

Beszéljünk újra pontosan az aeroszolokról
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
A Védelem idei 3. és 4. számában megjelent „Változások az aeroszolos oltó rendszerek háza táján” c. cikkem, úgy tűnik, felkavarta az állóvizet és válaszcikk megírására ösztönözte Veisse István urat, melyben csúsztatásokkal, szakmai tévedésekkel és félrevezető információk terjesztésével illet. Ezekből egy is elegendő lenne ahhoz, hogy reagálni kelljen rá, nemhogy ennyi minden.

A katasztrófapszichológia jelentősége a futball huliganizmus kezelésében
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A tanulmány gyakorlati megoldást kíván nyújtani a futball huliganizmus kezelésére a katasztrófapszichológia eszközével. Teszi ezt oly módon, hogy kategorizálja a katasztrófákat, majd a tömegrendezvényeket kategóriába sorolva, megtárgyalja a jelenséghez vezető okokat, a történetet és a kialakulási jellegzetességeket, majd a pszichológia segítségével veszi sorra a futball huliganizmus kapcsán felmerülő beavatkozási pontokat, úgymint: prevenció, krízisintervenció,utókezelés.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75