Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltósági feladatok informatikai támogatása a Paksi Atomerőműben
Írta: Böhm Péter - 2015-07-01
Egy káresemény hatékony kezelése nagyban függ a felelős parancsnok gyors, szakszerű döntéseitől. Ezek a döntések jellemzően nagy pszichikai terhelés mellett, rövid idő alatt, nagy mennyiségű információt figyelembe véve kell, hogy megszülessenek. Igen lényeges tehát, hogy milyen támogatást kap a felelős parancsnok a kárfelszámolási tevékenység irányítása során. Különösen fontos ez a Paksi Atomerőműben, hiszen egy rossz döntés következményei beláthatatlanok lehetnek, miközben maximum tíz percen belül meg kell kezdeni a beavatkozást.


Kézi és elektromos szerszámok használatára vonatkozó előírások
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Amennyiben a robbanásveszély a munkakörnyezetben nincs, és/vagy a berendezés belsejében teljes bizonyossággal kizárható, akkor a munkához a hagyományos szerszámok minden kötöttség nélkül használhatók. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben azonban a szerszámok használata nagy körültekintést igényel. Írásos szabályozás nélkül a munkát nem szabad elkezdeni.


Virtuális felderítés, virtuális helyszíni szemle
Írta: Kiss Róbert - 2015-07-01
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázatra beérkezett pályaművek közül a bírálóbizottság 2. helyen kiemelt dolgozatnak értékelte Kiss Róbert tűzoltó százados munkáját. A pályázó a tűzvizsgálat újszerű eszközökkel való támogatását, a gömbpanoráma felvételek felhasználási lehetőségeit vizsgálta, kitérve az egyéb lehetőségekre. A dolgozatot adjuk közre.


Eszköz nélküli mentési technikák sérült tűzoltónál
Írta: Nagy László, Vincze Zsolt - 2015-07-01
A különféle ellenőrző gyakorlatok már-már elengedhetetlen forgatókönyve, hogy egy vagy több tűzoltó megsérül az épületben. Sajnos éles helyzetben is szembesülhetünk ilyen helyzetek kihívásaival. Szerzőink ezekre a helyzetekre kínálnak néhány egyszerű megoldást.


Európai szabványon kívüli technológiák alkalmazása a beépített oltórendszerekben - Habbal oltás és a HotFoam rendszer
Írta: Czirok Antal - 2015-07-01
Bizonyos terek oltásához a beépített habbaloltó berendezések alkalmazása a leggyakoribb és legmegfelelőbb megoldás. Az oltáshoz használt habképző-anyag minősége azonban nagyban függ a szabvány által is előírt frisslevegő utánpótlástól. Mik a tapasztalatok ezen a téren?


Radioaktív hulladékok kezelése, tárolása és környezetbiztonsági aspektusai
Írta: Nikodém Edit - 2015-07-01

A radioaktív anyagok felhasználási területeinek bővülése és a nukleáris energia
előállításának jövőbeni szerepvállalása mind inkább előtérbe helyezi a nukleáris
környezetvédelem fontosságát. A szerző a környezetbiztonság előtérbe helyezésével mutatja be
a Magyarországon alkalmazott nukleáris technológia során keletkező radioaktív hulladékok
szakszerű és biztonságos kezelését és elhelyezését.A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján
Írta: Dr. Endrődi István - 2015-07-01
A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása, amelyet az ország biztonsági rendszerébe integrálva a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás egységes feladatrendszerében hajt végre. Helye a rendvédelmi feladatok között van, szoros együttműködésben a lakosságtól a közigazgatáson át a vállalkozói és karitatív szerveken keresztül a társadalom minden szereplőjével. Mit jelent ez a gyakorlatban?


Gyújtóképes-e egy cigaretta?
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
A híradásokban és egyéb helyen számtalanszor elhangzik, hogy egy eldobott cigaretta okozta a tüzet. Szerzőnk egy kísérlet keretében arra kereste a választ, hogy milyen feltételek mellett képes egy cigaretta tüzet okozni.


A robbanásveszély elemzése számítással
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Szerzőnk által ismertetett gondolatmenet minden olyan esetben kiindulási alapul szolgálhat, amikor szerves oldószergőzök kerülnek a munkatérbe és ott különféle robbanásveszélyes műveletet kell végezni, így padlólakkozásnál, műanyagpadló ragasztásnál, festékszórási műveletnél, akkumulátor töltésnél.


Tűzoltói beavatkozások a hibrid meghajtású személygépjárművek sajátosságainak tükrében
Írta: Csende Sándor Viktor - 2015-07-01
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton a bírálóbizottság a két díjazott
pályamű mellett, publikációra javasoltaCsende Sándor Viktor tűzoltó hadnagy dolgozatát, amely a hibrid technológia, a beavatkozásoknál lehetséges veszélyek, az alkalmazható taktikák és eszközök bemutatására koncentrál. Nagyon hasznos továbbképzési segédlet lehet ez a gyakorlatias szemléletmóddal megírt tanulmány.


A lakosságriasztás lehetőségei különös tekintettel az informatika által nyújtott lehetőségekre
Írta: Svéda Alex - 2015-07-01
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton a bírálóbizottság két pályaművet díjazott és további két pályaművet publikációra javasolt. A bizottság tagjai a stilisztikai-formai, szakmai tartalmi követelmények mellett főként a szakmai újszerűséget és a leírtak gyakorlati alkalmazhatóságát értékelték a most elsőként közreadott műben, amelynek szerzője az informatika világából kiindulva vizsgálta a témát.


Korszerű egyéni védőeszközök a lakosságvédelem szolgálatában
Írta: Nikodém Edit - 2015-07-01
 A polgárok védelme, a biztonság megteremtésének egyik szelete a lakosságnak a katasztrófák hatásaitól való védelme, többek között hatásos védőeszközökkel. Hogyan változtak ezek az eszközök a technika és a biztonsági filozófia fejlődésével? Ezt vizsgálja tanulmányában szerzőnk, miközben bemutatja a napjainkban alkalmazott korszerű eszközöket védelmi képességük és funkcionális besorolásuk függvényében.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75