Tanulmányok

Tanulmány

Mentő tűzvédelmi nemzetközi statisztikai adatok feldolgozása
Írta: Dr. Horváth Galina, Dr. Bleszity János - 2023-10-31
A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) Tűzvédelmi Statisztikai Központja (Center of Fire Statistics, továbbiakban: CFS) 1995 óta rögzíti, illetve elemezi a tűzoltói beavatkozásokkal kapcsolatos adatokat. Az elmúlt évtizedek alatt összegyűjtött információk egyértelműen alátámasztják azt az állítást, hogy a tűz- és káresetek egyre nagyobb veszteséget okoznak az ipari országok gazdaságának: a kár nagyságát a GDP 1 % -a körüli értékre becsülik

A megterhelések által okozott egészségkárosodások hatásának mérséklését és a rehabilitáció folyamatának gyorsítását biztosító lehetőségek vizsgálata a rendvédelmi szerveknél
Írta: Dr. Vásárhelyi-Nagy Ildikó, Dr. Vass Gyula, Dr. Kóródi Gyula - 2023-10-31
Jelen tanulmányban a szerzők a szolgálati idő alatt megjelenő, elsősorban mozgásszervi problémák következményeinek csökkentésére szolgáló eljárásokat vizsgálják, melyek támogatják a visszatérés folyamatát és csökkenthetik azt a rehabilitációs időt, amíg a dolgozót a szolgálatból nélkülözni kell.

Vízminőségi kárelhárítás bemutatása a Maconkai-tározónál a 2022-es vízhiányos időszak eseményein keresztül
Írta: Márton Attila - 2023-08-31
A 2022-es vízhiányos időszak országszerte okozott vízminőség problémákat a felszíni vizeinknél, ennek egyik tankönyvi példája a Maconkai-tározónál történt nyár végi eset volt. A halpusztulást követően vízpótlással és levegőztetéssel próbálták orvosolni a szakemberek a problémát és sikeresen el is kerülték a további károkat. A cikkben bemutatom a kárelhárítás menetét és a mérések alapján a problémák okait is feltárom, ezen felül értékelem az elvégzett beavatkozásokat is. Kulcsszavak: vízkészlet-gazdálkodás, vízminőségi kárelhárítás, tározó, vízpótlás

Történelmi árhullám hatásainak vizsgálata a Hasznosi tározó esetében
Írta: Márton Attila - 2023-08-31
2005-ben extrém árhullám vonult le a Kövicses-patakon, ami nagy károkat okozott a Hasznosi tározó környezetében. Azóta több fejlesztés is történt a tározón, így érdemes vizsgálni milyen hatása lenne a mai körülmények között egy történelmi mértékű árvíznek. Az eredményeim alapján látható, hogy megfelelő időelőny esetén biztonságosan kezelhető a korábban nagy károkat okozó szituáció. Kulcsszavak: vízkészlet-gazdálkodás, árvíz, tározó, előrejelzés

Rendkívüli időjárási körülményekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások Bács-Kiskun vármegyében – viharkárral összefüggő műszaki mentések
Írta: Gyapjas János - 2023-08-30
A tömeges viharkárok okozta veszélyeztetettség egyértelműen növekszik. Szerzőnk megvizsgálta a Bács-Kiskun vármegyei viharkárokkal összefüggő műszaki mentések adatait, megoszlását és összegezte a műszaki mentések tapasztalatait. Mindezek alapján javaslatokat tett a felkészülés, megelőzés és a beavatkozások hatékonyságának növelése érdekében. Különösen figyelemre méltó ez ahol az elmúlt időszak legnagyobb tűzesetei előfordultak. (A cikket angol nyelven közöljük)

Tűzoltó egyenruházat a dualizmus időszakában
Írta: Dr. Berki Imre - 2022-12-02
A kiegyezést követően megnyílt a közjogi lehetősége a magyar tűzoltás rendszere újjászervezésének. A magyar nemzet azt viszonylag rövid időn belül társadalmi önszerveződés formájában valósította meg. A szervezeti keretek kialakítása után a módszerek, a képzés és a formai elemek egységesítésére került sor. Az egyenruházatot mutatja be szerzőnk.

Függőleges tűzterjedés vizsgálata homlokzatról tetőszerkezetre
Írta: Jankus Bence - 2022-10-24
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton dolgozatával különdíjat kapott Jankus Bence okl. építészmérnök, okl. tűzvédelmi tervezési szakmérnök, a „Függőleges tűzterjedés vizsgálata homlokzatról tetőszerkezetre” című pályaművével.

A beavatkozó állomány háttértámogatásának fejlesztési lehetőségei
Írta: Szüts Tamás - 2022-10-20
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton dolgozatával különdíjat kapott Szüts Tamás tű. őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletvezetője „A beavatkozó állomány háttértámogatásának fejlesztési lehetőségei, a műveletirányító ügyeletek vonatkozásában” című pályaművével. A dolgozatot teljes terjedelmében közöljük.

Új perspektívák a magasból és mélyből mentő képességekben
Írta: Dr. Nóta József - 2022-08-04
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázatra írt tanulmányával különdíjat érdemelt ki dr. Nóta József tű. alezredes úr a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője. A dolgozat azért is különösen figyelemre méltó, mert egyre fontosabbá váló feladatkörben mutat rá az új lehetőségekre.

A tűzoltói beavatkozásokat elősegítő műszaki megoldások a vízforrások környezetében
Írta: Kalocsa Márió - 2022-06-03
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton dolgozatával első díjat nyert és ezzel megkapta az aranygyűrűt Kalocsa Márió tű. őrmester úr, a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, VIII. Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltója „A tűzoltói beavatkozásokat elősegítő műszaki megoldások a vízforrások környezetében” című pályaművével. A dolgozatot teljes terjedelmében közöljük.

Működőképesség-megtartó kábelrendszerek műszaki-technikai követelményeinek vizsgálata
Írta: Nagy Rudolf, Krepuska András - 2022-05-09
Ahhoz, hogy egy villamos tűzvédelmi berendezés teljesíteni tudja a vele szemben támasztott üzembiztonsági követelményeket, a megállapított ideig biztosítani kell a működtetésükhöz szükséges villamos energiaellátást. Ezért a kábelrendszereket tűz esetén is a funkcióját meghatározott ideig megtartani képes nyomvonalon vezetve kell kialakítani. Szerzőink a nyomvonalnak kialakításához szükséges szabályozási és szabványossági kérdéseket vizsgálják.

Protokolleljárások alkalmazása a tűzoltói beavatkozások során
Írta: Haraszti Tibor, Érces Gergő - 2022-04-07
A biztonság és hatékonyság elvárás a beavatkozásokban is. Az új technológiák megjelenésével felmerülő problémák megoldásában, segítségünkre lehetnek különböző protokolleljárások, amelyek összegzett információk alapján tényszerűen követendő lépéseket határoznak meg, melyek betartásával elkerülhetők az esetleges hibás döntések és a gyorsaság mellett nem sérül a biztonság és hatékonyság követelménye.


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75