Tanulmányok

Tanulmány

A 2007. évi ADR ellenőrzések és bírságolások tapasztalatai
Írta: Dr. Vass Gyula - 2021-09-13

A veszélyes áruk szállításának – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – felügyelete a biztonság egyre fontosabb területe. Összefoglalónk a 2007. évi  veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos tapasztalatokat összegzi.A tűzoltóságok technikai fejlesztése 2008-ban
Írta: Kristóf István tű. ezds., főosztályvezető - 2021-09-13

A 2008-as esztendő a 2002 - 2006-ig terjedő szakmai fejlesztési program lezárására és a 2007 – 2010-ig tartó program megalapozásának éve lesz. Alapvető cél a már megkezdett fejlesztések folyamatosságának biztosítása és az aktuális szakmai igények programba történő beépítése. Milyen konkrét átadások várhatók ebben az évben?Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2006-ban
A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok feladata a veszélyes anyagok felderítése és detektálása, részben a beavatkozó tűzoltói állomány biztonságos munkafeltételeinek megteremtése, de főként a lakosság és a környezet védelme érdekében.

A dohányzás szerepe a tűzesetekben
A dohányzás közismerten jelentős szerepet játszik a tűzesetek keletkezésénél. Ennél is többen vesztik életüket ágyban dohányzás következtében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) részletes kutatást végzett a dohányzással összefüggő tűzesetekről annak kiderítésére, hogy milyen mértékű a dohányzás szerepe a tűzeseteknél.

Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben
Írta: Nikicser Ildikó - 2021-09-13
Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak regisztrált oktatásszervezők és vizsgáztatók láthatnak el. Ezek száma napról-napra növekszik. Jó ez?


Mi nehezítette a tűzesetek és műszaki mentések felszámolását?
Írta: Heizler György - 2021-09-13
Az 1998-2005 közötti tűz-és káresetek statisztikai adatainak feldolgozása alapján számba vettük azokat a tényezőket, amelyek akadályozták, vagy nehezítették a káresetek felszámolását.

Az Önkéntes Tűzoltóságok alakulásának változásai 1996 - 2007 között
Az Önkéntes tűzoltóságok megalakulását a 119/1996 (VII. 24.) kormány rendelet tette lehetővé. Elsődleges célja a rosszul ellátott területek védelmének javítása volt. Az akkori – a politika által erősen támogatott – nekibuzdulással még abban az évben 33 új tűzoltóság alakult. Hogyan változott az önkéntesek száma és ereje a következő években?

A tűzoltóságok működési feltételeinek változása az önkéntesek belépésével
Az 1996-ban belépett önkéntes tűzoltóságok száma napjainkra, 63-ra növekedve átrendezte az ország mentő tűzvédelmét. Milyen ütemben és módon fejlődtek ezek a szervezetek?

A 2006. évi tűzesetek és műszaki mentések fő adatai
Írta: OKF - 2021-09-13
A vonulások, káresetek száma, területenkénti és havonkénti alakulása. A speciális felszerelést – mûszaki mentõt, veszélyhelyzeti felderítõ jármûvet, darut – igénylõ esetek, valamint a veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett balesetek adatai.

Időmérleg a tűzeseteknél és műszaki mentéseknél
Írta: Heizler György - 2021-09-13
Az elmúlt 8 év (1998-2005) beavatkozási időadatainak vizsgálatából megkísérelhetjük rekonstruálni a tüzek és káresetek jellegét, bonyolultságát. Ezeket az esetek jellegével, a bevetett eszközökkel összevetve értékes összehasonlító adatokhoz juthatunk.

Veszélyes hulladék szállítása a határon át
Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális problémára. Pedig a kérdés jól szabályozott, csak a szabályok betartása és betartatása nem mindig hatékony. Mennyi szemét ment át hivatalosan a határon 2006-ban?

Veszélyes áruk szállítása 2006-ban
Írta: OKF Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály - 2021-09-13
A veszélyes áruk szállítására, kockázatai miatt, az Európai Unióban és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet fordítanak. Az ellenőrzés és az útvonal kijelölés 2006 évi tapasztalatait adjuk közre.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75