Tanulmányok

Tanulmány

Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban
Írta: Perlinger Ferenc, Koburger Márk - 2021-09-13

Igazi szakmai továbbképzést kaphatunk a robbanás elleni védelem területéről a téma szakértőitől.

Letölthető mellékletek:

1. GYÁRTMÁNYOK ALKALMAZÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ZÓNÁKBAN
2. GYÚJTÓFORRÁSOK
3. VENTILÁTOROK
4. TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK, TŰZOLTÓRENDSZEREK
5. GÁZOS, GŐZÖS, KÖDÖS TECHNOLÓGIÁK
6. POROS TECHNOLÓGIÁK
7. MEGELŐZÉS ÉS VÉDELEM
8. PADLÓKVegyes használatú utánfutó rendszerbe állítása a marcali tűzoltó-parancsnokságon
Írta: Greffer József tű. őrgy. - 2021-09-13
Egy pontos szakmai elemzésre épülő döntés (kihívásra adott szakmai válasz), megvalósításának szakmailag részletes és elemző kidolgozása egyfajta útmutatóul is szolgálhat a döntés előkészítés gyakorlati megvalósításához. Maga a szakmai ötlet pedig követendő példa.
Letölthető mellékletek:
Képgaléria


A közút veszélyes anyaggal történt szennyezése esetén a kárelhárításban résztvevő szervezetek feladatairól
Írta: Gergelics Natália - 2021-09-13
Mi a teendő a közút és környezetének szennyezése esetén? A kárelhárításban résztvevő szervezetek feladatait foglalja össze a dolgozat a jogszabályi előírások és a gyakorlati tapasztalatok alapján. Célja, hogy a jogszabályok áttekintésével tisztázza az egyes szervek feladatait, megkönnyítve ezzel egy esetleges baleset során teendő intézkedéseket, és a döntéshozók helyzetét.

NAGY KITERJEDÉSŰ HOSSZANTARTÓ ERDŐTŰZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŰZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE
Írta: Bartovics Attila - 2021-09-13
A dolgozat erdőtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdőtüzek formáira, terjedésére, lehetséges okaira, a tűzoltás módszereire, a környezeti hatásokra és azok lehetséges következményeire. Jegyzetként alkalmazva a jelenlegi oktatás hasznos segí-tője lehet a tanulmány, amelyhez gazdagon illusztrált mellékletek tartoznak.


Letölthető mellékletek:

1.sz. melléklet - A földi tűzoltás gépjárművei, eszközei Magyarországon
2.sz. melléklet - A légi tűzoltás és felderítés eszközei
3.sz. melléklet - A földi technika fejlesztési lehetőségei
4.sz. melléklet - Néhány a növénytakarót alkotó növény regenerálódása, felújulása
5.sz. melléklet - Fotók
6.sz. melléklet - Az időjárás elemei

A tűzjelzés fizikája
Írta: Bellus László - 2021-09-13
Amióta a tüzek pusztítanak, és amióta létezik a tűz elleni védekezés fogalma, azóta létezik a tűz korai jelzésének igénye is. Az ember pedig amióta csak teheti, szereti a munkáját, arra alkalmas gépekre, berendezésekre bízni. Kitalálta tehát, megalkotta és jelenleg is folyamatosan tökéletesíti a tűzjelzést, amely arra hivatott, hogy az ember jelenlétét, figyelő tekintetét helyettesítse.

A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hűtés-, vala-mint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk,
Írta: Sárdi István - 2021-09-13
A gödöllői Szent István Egyetem Környezetvédelmi karán másoddiplomás képzés kere-tében írt szakdolgozatot a téma átfogó jellege miatt egyfajta jegyzetpótlóként használha-tó. Aki a kérdéskör aktuális ismereteiből kíván meríteni jó helyre klikkelt.

Dräger sűrítettlevegős légzésvédő készülékek
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
Az 1980-as évek első nagy légzésvédelmi fejlesztései után az új évezred kezdetén a tűzoltóságnál a légzésvédelmi korszerűsítés eredményeként újból megjelentek a Dräger légzőkészülékek. Ezek típusváltozatait ismerteti a jegyzet.

AUER BD 96 típusú sűrítettlevegős légzésvédő készülék
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
Az 1980-as évek első nagy légzésvédelmi fejlesztései után az új évezred kezdetén a tűzoltóságnál a légzésvédelmi korszerűsítés eredményeként megjelentek az AUER gyártmányú légzőkészülékek. Ezek típusváltozatait ismerteti a jegyzet.

Légzésvédő eszközök
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
A szűrő típusú és az izolációs légzőkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az időszakos ellenőrzés, valamint az izolációs légzőkészülékek használata során a visszavonulásra vonatkozó ismereteket foglalja össze a jegyzet.

INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusú légzésvédő készülék
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
A tűzoltóságnál 1984-től egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédő készülék váltotta fel az előzőeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelű sűrített levegős légzésvédő készülék. Itt csak névváltozás történt, a készülék ugyanaz maradt. A leírtak alkalmazásának készségszintű ismerete az alkalmazók számára a szó szoros értelmében életmentő.

Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése - Doktori (PhD) Értekezés
Írta: Restás Ágoston - 2021-09-13
Az erdőtüzek természete és hagyományos eszközökkel történő oltásának vizsgálatából kiindulva a dolgozat a légi tűzoltás teljes követelményrendszerét, elméleti alapjait, taktikáját és gyakorlatát mutatja be jelentős nemzetközi kitekintéssel és saját kísérlettel bemutatva a lehetőségek tárházát. A téma tekintélyes irodalomjegyzékét is közli.


Katrina hurrikán New Orleans 2005
Írta: Murai László - 2021-09-13
2005-ben a „Katrina” hurrikán beírta magát a katasztrófatörténelembe, hatalmas humanitárius katasztrófát okozva. Szerzőnk tűzoltó fotósként és operatőrként szerzett tapasztalatait felhasználva dolgozta fel az eseményeket, figyelve a katasztrófát szakmai tapasztalataira és az ezzel kapcsolatos hazai árvízvédelemi következtetésekre és az ezzel kapcsolatos lakosság tájékoztatási feladatokra.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75