Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltóidentitás pszichoszociális fejlődéselmélete Erikson nyomán
Írta: Ruzsa Dóra - 2015-07-01

A tűzoltóidentitás fejlődése pszichoszociális szakaszokra bontható egy pszichológiában ismert fejlődés elmélet nyomán. A felszereléstől a nyugdíjazásig tart, a szakaszok sajátossága a mindegyikben sorsfordító mérföldkőként megjelenő identitáskrízis, amely sikeres megoldásával pozitív kimenetel, sikertelen megoldásával negatív kimenetel várható.Magas súlypontú tehergépjárművek kanyarstabilitásának növelése, különös tekintettel a tűzoltó gépjárműfecskendőkre
Írta: Mórocza Árpád - 2015-07-01

A magas súlypontú járművek kanyarstabilitásának kérdése már 2011-ben elkezdte foglalkoztatni szerzőnket, Mórocza Árpádot, amikor, egy majdnem baleset kapcsán, a saját bőrén volt szerencséje megtapasztalni azt az alapvetést, hogy a KRESZ-nek szabályai vannak, de a fizikának törvényei. A 2014. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázatra készített figyelemre méltó dolgozatát adjuk közre.

 Alpintechnika a tűzoltóságon
Írta: Szipola Benjámin - 2015-07-01

Ma már az alpintechnika által nyújtott lehetőségeket is be kell vetni a beavatkozások sikere érdekében, ez pedig új szakma és annak fogásainak beépítését igényli, erre tesz javaslatot szerzőnk, Szipola Benjamin őrmester (FKI, Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) aki alpintechnikai oktatóként is tevékeny. Az éves Dr. Balogh Imre Emlékpályázatra készített figyelemre méltó dolgozatát adjuk közre.A szénmonoxid mérgezések elleni védekezés korszerű lehetőségei
Írta: Strobbel József - 2015-07-01

A 2014. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázat különdíját Strobbel József tű. zászlós rajparancsnok(referens) nyerte, aki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének, szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságán dolgozik. Jeligéje: "Ha már egy emberen segítettem, nem dolgoztam hiába."Katasztrófavédelem berkein belül - egy szociális munkás léte
Írta: Szikra Andrea - 2015-07-01

Immár hagyományosan közöljük az éves Dr. Balogh Imre Emlékpályázat díjazottjainak dolgozatait. Az idei emlékpályázaton a bíráló bizottság 3. helyezését és az ezzel járó tárgyjutalmat Szikra Andrea szociális munkásként írt dolgozata nyerte, aki 15 éve Önkéntes Tűzoltó és 8 hónapig a Baranya Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságon vizsgálta a tűzoltók mindennapjait. Öntözővíz tűzoltásra?
Írta: Dr. Kuti Rajmund - 2015-07-01

A csapadékhiányra az öntözőrendszerek kiépítése az egyik válasz. A nyári időszakban a mezőgazdasági területeken az oltóvíz biztosítása jelent problémát. Hogyan lehet az öntözővizet tűzoltásra felhasználni?  Erre a kérdésre keresi a választ szerzőnk. 

 A drónok alkalmazási lehetőségei a tűzoltói beavatkozások során
Írta: Létai János - 2015-07-01

Immár hagyományosan közöljük az éves Dr. Balogh Imre Emlékpályázat díjazottjainak dolgozatait. Az idei emlékpályázat győztes dolgozatát Létai János tűzoltó főhadnagy készítette, aki: hatósági osztályon dolgozik, de rajparancsnokként is vonul, így két nézőpontból is látja a szakmát. Szóval hogyan lehet alkalmazni a drónokat a tűzoltói beavatkozások során?ADR - a veszély és baleseti információs jelzetek megújításának lehetőségei
Írta: Lázár Gábor - 2015-07-01

A beavatkozás döntő eleme a gyors információ. Milyen hiányosságok tapasztalhatók az elsődleges beavatkozók rendelkezésére álló azonnali információforrásokban? Melyek a fejlesztési lehetőségei? Mit tett ez ügyben a CTIF? A tanulmány alapvető célja, hogy átfogó képet nyújtson a veszélyes anyagok közúti szállítási balesteinek elhárításakor az elsődleges beavatkozók rendelkezésére álló azonnali információ források jelenlegi rendszeréről, hiányosságairól és fejlesztési lehetőségeiről.

 Membrán hatás kompozit szerkezeteknél tűz esetén I. - A Cardington teszt
Írta: Jármai Károly, Vassart Olivier, Zhao Bin - 2015-07-01

Több országban végzett valós méretű tűztesztek és valós tűzesetek alapján tett megfigyelések is rámutattak, hogy a vasbeton acélszerkezetes szerkezetek tűz alatti viselkedése sokkal jobb, mint ahogyan azt az izolált elemeken végzett tűztesztek mutatták. Nyilvánvaló, hogy a modern acélvázas épületekben nagy tartalékok találhatóak a tűzállóság terén, valamint az is, hogy a szabványos, nem befogott szerkezeti elemeken végzett tűztesztek nem képesek az ilyen szerkezetek tűz alatti viselkedésére kielégítő indikátort nyújtani. Önkéntes tűzoltó egyesületek állami támogatásának alakulása, tevékenysége
Írta: Bérczi László, Varga Ferenc - 2015-07-01

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyarország mentő tűzvédelmének fontos elemeként tekint az önkéntes tűzoltó egyesületekre. Ennek érdekében a folyamatos szakai segítés, támogatás mellett az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az egyesületek anyagi támogatása is. Szerzőink az eddigi folyamatot és a jövőbeni célkitűzéseket vázolják. Alagutakban keletkezett tüzek oltásának módszerei, technikai eszközei II. - Mobil oltás eszközei
Írta: Dr. Kuti Rajmund - 2015-07-01

A tűzoltók felkészítése alagutakban végzett különleges beavatkozásokra, speciális elméleti és gyakorlati képzésük, rendszeres továbbképzésük összetett feladat. Hasznos és a hazai tűzoltóképzésbe és bevetési gyakorlatba is adaptálható tapasztalatokat gyűjthetünk, ha egy másik országban rendszeresített eszközöket, alkalmazott módszereket tanulmányozzuk, valamint az ottani gyakorlatba nyerünk betekintést. Cikksorozatának második részében szerzőnk az alagutakban keletkezett tüzek oltására alkalmas mobil eszközöket mutatja be.Társszervek együttműködési lehetőségei közúti baleseteknél, egy megtörtént esemény tapasztalatai
Írta: Molnár Robin - 2015-07-01

A személy és tehergépjárművek száma megsokszorozódott, a forgalom folyamatosan növekszik, az utak leterheltsége nő, a balesetek száma emelkedik. Sok esetben egy kárhelyszínen több jármű szenved balesetet, köztük veszélyes anyagot szállító teherautók, autóbuszok. Ezek a helyzetek kihívások elé állítják a katasztrófavédelem vezetőit éppen úgy, mint a kárhelyen napi gondokat megoldó tűzoltókat. A kárfelszámolás szempontjából nagyon fontos, hogy adott helyszíneken a társszervekkel történő együttműködés hatékony legyen.

Szerzőnk erről ír tanulmányában.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75