Tanulmányok

Tanulmány

Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben I.
Írta: Veres György - 2015-07-01
„Azt megakadályozni: hogy ne legyen tűz – semmiféle tűzrendészeti intézkedéssel sem fog sikerülni soha” - Markusovszky Béla (1857-1923). Tűz tehát volt, van és lesz. Ma már fékevesztett pusztításiban nemcsak feltartóztatható és korlátozható, hanem sokszor már csírájában el is lehet fojtani. Ahol a védekezés módjával nem törődnek ott még ma is kegyetlenül tombolhat a tűz.Hatékonyság és biztonság növelése az osztó vonala mögött
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Ebben a cikkben olyan új lehetőségeket mutatunk be, amelyek a vonulást követően a tűzoltási, műszaki mentési előkészületek folyamatait nagyobb hatékonysággal vagy biztonságosabb módon garantálják. A hatékonyság növekedése pedig percekben mérhető, ami az emberéletek és az anyagi javak jobb védelmét szolgálja.

Az erdők tűz elleni védelme, nagy kiterjedésű erdő- és vegetáció-tüzek oltása
Írta: Dr. Horváth Jenő - 2015-07-01
A DRAVIS 2 projekt célja a mediterrán térségben kialakított erdőtűzoltási taktika és annak technikai feltételeinek tanulmányozása, az un. többszervezetes, többfunkciós bevetésirányítás alaklamzására való felkészülés előkészítése, az Online járműkövetés (AVL) segítségével történő vezetés-irányítás feltételeinek elősegítése. A tanulmány ezt a hármas célt próbálja meg, az elméleti alapoktól a – nemzetközi és különösen a horvát tűzoltási - gyakorlati tapasztalatokon át feldolgozni, a problémák felvetésétől, a lehetséges műszaki, szervezési és irányítási megoldásokig. 


Hasznos eszközök tűzoltóságok számára - vízkárenyhítés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk a 2010-ben Lipcsében megtartott „Interschutz” mentő és tűzvédelmi kiállítás során személyesen vizsgálta a gyártók termékeit így ebben a cikkben saját fotóit is megosztja a téma iránt érdeklődőkkel, és egyben olyan megoldásokra irányítja a figyelmet, amelyek a napi gyakorlatban új elemmel gazdagíthatják az árvíz és belvíz elleni védekezést.

Hasznos eszközök tűzoltóságok számára - műszaki mentés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk a 2010-ben Lipcsében megtartott „Interschutz” mentő és tűzvédelmi kiállítás során személyesen vizsgálta a gyártók termékeit így ebben a cikkben saját fotóit is megosztja a téma iránt érdeklődőkkel, és egyben olyan megoldásokra irányítja a figyelmet, amelyek a napi gyakorlatban új elemmel gazdagíthatják a műszaki mentést.

Szállodatüzek oltásának tervezése és végrehajtása
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A szakirodalom jellemzően a tűz fizikai terjedésével és az oltásával foglalkozik, mintsem a kiürítés humán tényezőivel. Ez a dolgozat a menekülő viselkedés emberi tényezőit elemzi. Sorra veszi a számított kiürítési terveket, a kiürítései tényezőket, amiket a beavatkozóknak szem előtt kell tartani. Kitér arra, milyen nehéz e terület metodikája, mik a jellegzetes menekülő szerepek, mi a menekülés folyamata az észleléstől a kijutásig és említést tesz a pánik misztériumáról. Végül összegyűjti a minél kevesebb sérülthöz és biztonságosabb kijutáshoz vezető tényezőket.


A szabadtéri hulladéktárolók tűzvédelme
Írta: Veres György - 2015-07-01
A fémkonténerek és az éghető anyagú hulladéktárolók döntő többsége az épületeken kívül helyezkedik el. A tárolókban kifejlődő tüzek és a füstképződés személyek biztonságát veszélyezteti és kárt okozhat az ingatlanokban, amikor a tűzátterjedés bekövetkezik az épületre, gépjárműre.

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék tréning
Írta: Mark van der Feyst - 2015-07-01
A légzőkészülék az egyik legfontosabb napi szinten használt felszerelésünk. Megvéd minket az egészséget közvetlenül veszélyeztető környezetben vagy oxigénhiányos atmoszférában. A tűzoltók biztonsága szempontjából a mai tűzoltás fejlődésében az egyik kulcs tényezőnek tekinthető.

A fa tűzvédelme - a fatartók osztályozása
Írta: Veres György, Zeleny Lajos - 2015-07-01
Az építészeti igényeknek megfelelően a használati térben megjelenő fatartók tűzvédelmi méretezése elkerülhetetlen az Eurocode szabványok alkalmazása nélkül. Mit ír elő a teherhordó faszerkezetek méretezésére vonatkozó európai szabvány? Melyek az OTSZ követelményei?

A tűzoltók rémálma - Flashover
Néhány a tűzeseti beavatkozásoknál életbevágóan fontos, az angol nyelvű szakirodalomból átvett, fogalom segítségével mutatjuk be a tűzoltóra leselkedő veszélyeket. Ilyen fogalakkal kell megbarátkozni, mint ”flashover”, ”backdraft”, flame-Over, „flash fire” és a rollover. Az ezek közötti eligazodást segíti a Fire&Rescue szakfolyóirat alapján készült írás.

Geológiai eredetű veszélyek
Írta: Baranya Károly - 2015-07-01
Hazánkban 909 település belterületén lehet számolni pincerendszerek beszakadásával vagy természetes partfalak leomlásával. Somogy megyében 57 település érintett és egyre több földtani eredetű, a lakosságra, az épített környezetre és az infrastruktúrára károsító hatású jelenségre figyeltünk fel. Melyek ezek fő jellemzői? Mit tehetünk a lakosság védelme érdekében?

A tűzvédelem (tűzrendészet) rendszerszemléletű vizsgálata
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Egy viszonylag széleskörű irodalombázis alapján a cikk összegzi és bemutatja, hogy a mentő tűzrendészet, a tűzrendészet (tűzvédelem) beavatkozó alrendszere - egyes tevékenységi folyamatainak, leírására, vizsgálatára alkalmazhatók a sztochasztika, a valószínűségelmélet, a tömegkiszolgálás egzakt módszerei és eljárásai, valamint a térinformatikai rendszerekben honos módszerek, eljárások, tevékenységi modellek.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75