Tanulmányok

Tanulmány

Telemetriai rendszer alkalmazási lehetősége a tűzoltók egészségvédelmének érdekében
Írta: Dr. Kanyó Ferenc - 2015-07-01
 A Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon jelenleg kutatási-fejlesztési fázisban zajlik egy, a tűzoltók élettani paramétereit a beavatkozások közben mérni és ellenőrizni képes telemetriás rendszer bevezetése. Ez a rendszer alkalmas az élettani és pszichés állapot, a terhelhetőség felméré­sére, és az életfunkciók figyelésére, továbbá megteremti az alapot a védelmi szervek kiképzésének segítéséhez, bevetés előtt és alatt az életfunkcióik monitorizálásához. Az eddigi tapasztalatokról szóló cikket adjuk közre.

Légcsatornák tűzvédelmi szigetelése
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
 Az épületek használatbavételi eljárásai során egyre többször jelent gondot, hogy a légcsatornák átvételekor nem állnak rendelkezésre a szükséges tanúsítványok. Ez rendszerint nem gyártói hanyagságra vezethető vissza, hanem arra, hogy nem egyértelmű, mely épülethez, mely szabvány szerinti kialakítást kell figyelembe venni. A tervezők, kivitelezők tájékozatlanok ezen a szinten, s kérdés nélkül az évtizedekig jól bevált megoldásokat alkalmazzák, amelyek nem biztos, hogy az új előírások szerint is megfelelőek. A kiigazodáshoz kívánunk most segítséget nyújtani.

Önkéntesek alkalmazásának lehetőségei a katasztrófavédelemben
Írta: Dr. Zellei Gábor - 2015-07-01
 A katasztrófavédelem társadalmi vitára bocsátott megújítási koncepciója lehetővé tenné az önkéntes alapon működő polgári védelmi szervezetek megalakítását. Szerzőnk ezt továbbgondolva igyekszik az összes veszélyhelyzet típusra egyaránt érvényes megállapításokat tenni. Miután hazánkat elsősorban két katasztrófa típus veszélyezteti, a kis valószínűségű, de igen súlyos kimenetelű nukleáris, valamint a gyakori árvizek, belvizek elsősorban ezekre koncentrál.

Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.
Írta: Veres György - 2015-07-01
 Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás lehetőségeit az alapesetek számbavételével vizsgáljuk.

Modern fejlesztések tűzoltóknak - légi felderítés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
A tűzoltósági fejlesztésekről a Lipcsében 2010-ben rendezett Interschutz világkiállításon  hatalmas információmennyiségből sok más szerzővel együtt folyamatosan próbáljuk a hazai szakembereket tájékoztatni a tűzoltási és műszaki mentési valamint a társ mentési területek legújabb fejlesztéseiről. Szerzőnk által elkezdett sorozatba illeszkedve ebben a cikkben a tűzoltást segítő modern eszközök közül néhány kiválasztottról adunk általános ismertetőt és ajánlást.


Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben I.
Írta: Veres György - 2015-07-01
„Azt megakadályozni: hogy ne legyen tűz – semmiféle tűzrendészeti intézkedéssel sem fog sikerülni soha” - Markusovszky Béla (1857-1923). Tűz tehát volt, van és lesz. Ma már fékevesztett pusztításiban nemcsak feltartóztatható és korlátozható, hanem sokszor már csírájában el is lehet fojtani. Ahol a védekezés módjával nem törődnek ott még ma is kegyetlenül tombolhat a tűz.Hatékonyság és biztonság növelése az osztó vonala mögött
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Ebben a cikkben olyan új lehetőségeket mutatunk be, amelyek a vonulást követően a tűzoltási, műszaki mentési előkészületek folyamatait nagyobb hatékonysággal vagy biztonságosabb módon garantálják. A hatékonyság növekedése pedig percekben mérhető, ami az emberéletek és az anyagi javak jobb védelmét szolgálja.

Az erdők tűz elleni védelme, nagy kiterjedésű erdő- és vegetáció-tüzek oltása
Írta: Dr. Horváth Jenő - 2015-07-01
A DRAVIS 2 projekt célja a mediterrán térségben kialakított erdőtűzoltási taktika és annak technikai feltételeinek tanulmányozása, az un. többszervezetes, többfunkciós bevetésirányítás alaklamzására való felkészülés előkészítése, az Online járműkövetés (AVL) segítségével történő vezetés-irányítás feltételeinek elősegítése. A tanulmány ezt a hármas célt próbálja meg, az elméleti alapoktól a – nemzetközi és különösen a horvát tűzoltási - gyakorlati tapasztalatokon át feldolgozni, a problémák felvetésétől, a lehetséges műszaki, szervezési és irányítási megoldásokig. 


Hasznos eszközök tűzoltóságok számára - vízkárenyhítés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk a 2010-ben Lipcsében megtartott „Interschutz” mentő és tűzvédelmi kiállítás során személyesen vizsgálta a gyártók termékeit így ebben a cikkben saját fotóit is megosztja a téma iránt érdeklődőkkel, és egyben olyan megoldásokra irányítja a figyelmet, amelyek a napi gyakorlatban új elemmel gazdagíthatják az árvíz és belvíz elleni védekezést.

Hasznos eszközök tűzoltóságok számára - műszaki mentés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk a 2010-ben Lipcsében megtartott „Interschutz” mentő és tűzvédelmi kiállítás során személyesen vizsgálta a gyártók termékeit így ebben a cikkben saját fotóit is megosztja a téma iránt érdeklődőkkel, és egyben olyan megoldásokra irányítja a figyelmet, amelyek a napi gyakorlatban új elemmel gazdagíthatják a műszaki mentést.

Szállodatüzek oltásának tervezése és végrehajtása
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A szakirodalom jellemzően a tűz fizikai terjedésével és az oltásával foglalkozik, mintsem a kiürítés humán tényezőivel. Ez a dolgozat a menekülő viselkedés emberi tényezőit elemzi. Sorra veszi a számított kiürítési terveket, a kiürítései tényezőket, amiket a beavatkozóknak szem előtt kell tartani. Kitér arra, milyen nehéz e terület metodikája, mik a jellegzetes menekülő szerepek, mi a menekülés folyamata az észleléstől a kijutásig és említést tesz a pánik misztériumáról. Végül összegyűjti a minél kevesebb sérülthöz és biztonságosabb kijutáshoz vezető tényezőket.


A szabadtéri hulladéktárolók tűzvédelme
Írta: Veres György - 2015-07-01
A fémkonténerek és az éghető anyagú hulladéktárolók döntő többsége az épületeken kívül helyezkedik el. A tárolókban kifejlődő tüzek és a füstképződés személyek biztonságát veszélyezteti és kárt okozhat az ingatlanokban, amikor a tűzátterjedés bekövetkezik az épületre, gépjárműre.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75