Tanulmányok

Tanulmány

THE STUDY OF THE TOLERABILITY OF THE ECOSPHERE IN CELLULAR AUTOMATON MODELS
Írta: Dr. István Bukovics - 2015-07-01

Az elmúlt 5 -10 év kutatásai bebizonyították, hogy a környezeti rendszer (ökoszféra) sejtautomata felfogásban történő vizsgálata gyümölcsözőnek igérkezik.


E kutatási irány legfontosabb jellemzői a következőkben foglalhatók össze:
A sejtautomata modell ma az egyik leghatékonyabb operatív kutatási eszköz, amellyel a komplex rendszerek kisérletileg tanulmányozhatók. A kisérletezés eszköze a számítógép, az orvosi kutatásban alkalmazott in vitro módszerrel analóg „in silico” technika.
A sejtautomata modell számot tud adni az emergenciáról amit a magyarban talán az angol „emergence” után a „rendszer-létesülés” kifejezéssel lehet visszaadni.
A sejtautomata modell számot tud adni az önszerveződésről, amely a környezeti rendszerek elidegeníthetetlen attribútuma.
A környezeti rendszerek tanulmányozására Clarke által kifejlesztett SLEUTH elnevezésű sejtautomata-modell feltárta azokat a hatáselemeket és kockázati tényezőket amelyek tekintetbevétele a gyakorlati alkalmazásokat is lehetővé teszik.

A tanulmány angol nyelvű !

 Extrém időjárási események az infrastruktúra sérülékenysége
Írta: Gyenes Zsuzsanna - 2015-07-01
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb feladataként jelentkezik, hogy kielemezze az utóbbi évek kár eseményeit. A szélviharok, a hirtelen lezúduló csapadék és az extrém magas, illetve alacsony hőmérséklet elemzése azért fontos, hogy képesek legyünk megtenni a megelőző lépéseket ezen események következményeinek elkerülésére.

Milyen létszámra kell tervezni az épületek tűzvédelmét?
Írta: Mészáros János, Takács Lajos, Wagner Károly - 2015-07-01

Miből célszerű (kell) kiindulni a tűzvédelmi tervezőnek vagy szakhatóságnak, ha nincs egyértelmű adat a létesítményben potenciálisan jelenlévő személyek számáról? Mit lehet (kell) figyelembe venni? A tervezett új Tűzvédelmi Kódex alapján a napi gyakorlatot nagyban segíthetik a javaslatok.

Kapcsolódó fórumBalaton Európa legbiztonságosabb tava
Írta: Jamrik Péter - 2015-07-01

A balatoni vízi mentés helyzetével foglalkozó konferencián előadásában a szerző feldolgozta a hazai jogszabályok vízi mentéssel foglalkozó előírásait. Az egyes szervek jogszabályi kötelezettségének megállapítása mellett kitér a finanszírozás kérdéseire.A civil vízi mentés múltja, jelene és jövője a Balatonon
Írta: Bagyó Sándor - 2015-07-01

A balatoni vízi mentés helyzetével foglalkozó konferencián elhangzott előadásból jól nyomon követhető az elmúlt közel 20 év fejlődése. A 2007. év nyarának adatai pedig mutatják a mentőegyesületek munkáját.A festékek szárazanyag tartalma és veszélyei
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
A festékek oldószerből és szárazanyagból készülnek. Az oldószerekről minden festékes dobozon van információ. A gyakorlatban ennek alapján döntjük el a festék tűz- vagy robbanásveszélyességét. A szárazanyag tartalomról és annak veszélyeiről nem szoktunk beszélni.

Terminálkövetés és az EDR - a járművek helyének folyamatos követése
Írta: Szabó József - 2015-07-01
A beavatkozások irányításában és az ügyeleti-rendszerek kialakításában, működésében új irányt szab a kéznyújtásnyira került EDR. A beavatkozás valósidejű követése ill. pozícióhelyes utólagos bevetéselemzés, vagy taktikai rajz készítése is új lehetőség.


Erdők tűzveszélyességének meghatározása a meteorológiai viszonyok függvényében
Az OKF-en az elmúlt időszakban kutatást folytattak az erdők tűzveszélyességét előrejelző, meghatározó meteorológiai alapú indexek típusairól, rendelkezésre állásukról, hozzáférhetőségükről. A tapasztalatok szerint akár a közeljövőben új megoldások alkalmazására kerülhet sor.

Hordozható füstterjedési gátak alkalmazása
Írta: Wagner Károly - 2015-07-01
Mennyire tekinthető hatékonynak az előírások szerinti, 30000 - 40000 m3/óra teljesítményű füstelszívás egy 1000 m2 alapterületű mélygarázsban akkor, amikor egy égő személygépkocsiból akár 100000 m3/órás intenzitással fejlődik a füst?

A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A műemléképületek tűzvédelmével a 70-es években kezdtek intenzívebben foglalkozni. A Yorky katedrális leégése 1984-ben a templomokra mint speciális műemléképületekre fordította a figyelmet.

A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat
Írta: Pataki Gyuláné - 2015-07-01
A hulladékok egyértelmű beazonosításának érdekében az Európai Unió és a hazai jogrend is un. hulladéklistát alkalmaz, amelyben a hulladékok kódszámmal és megnevezéssel vannak körülhatárolva és tartalmazzák a környezetre veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét.

A terrorfenyegetettség a kiszámíthatatlan pusztító akciók hírnöke
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Mára a terrorizmus nemzetközivé, és az egész világot fenyegető veszedelemmé vált. Szerzőnk a terror, a terrorista akciók természetrajzát igyekszik teljesebbé tenni, illetve a terrorizmus elleni harc szükségességét hangsúlyozva ennek a harcnak a nehézségeit elemzi. Célja a terrorista akciók megelőzését szolgáló hatékony intézkedések körének bővítése.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75