Tanulmányok

Tanulmány

Európai szabványon kívüli technológiák alkalmazása a beépített oltórendszerekben - ESFR sprinklerek a vízzel oltásban
Írta: Czirok Antal - 2015-07-01
Egy védeni kívánt kockázathoz leginkább illő beépített oltórendszer megválasztása során a nemzeti és/vagy európai előírások, szabványok figyelembe vétele és megtartása mellett fontos, hogy a megrendelői igények és a létesítményt biztosító társaság előírásai is teljesüljenek.

Milyen lángérzékelőt, hova telepíthetünk?
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
A lángérzékelők alkalmazási lehetőségeit egy típuscsalád, a SharpEye, tulajdonságain keresztül próbáljuk érzékeltetni. Ezek extrém körülmények között is megbízhatóan működnek. Közvetlenül csatlakoztathatók tűzjelző vagy oltásvezérlő rendszerekhez, de (relé) kimeneteikkel közvetlenül vezérelhetünk beavatkozó eszközöket is.

Szendvicspanelek engedély nélkül?!
Írta: Kiss Attila - 2015-07-01
Szerzőnk arra próbál rávilágítani, hogy az európai harmonizáció nem mindig vezet egy tisztább, átláthatóbb piac felé, ha az előírások alkalmazása és betart(at)ása még ölesnek sem mondható léptekkel igyekszik csak követni Európát. Szendvicspanelek terén – legalábbis véleménye szerint – ez a helyzet, és szigorúbb ellenőrzés nélkül hamarosan el fogunk süllyedni az áldokumentumok és látszatengedélyek mocsarában.

Döntéstámogató rendszerek fejlesztési lehetőségei a tűzoltóságoknál
Írta: Noskó Zsolt - 2015-07-01
Mi is a döntés? Legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek valamelyikét, előnyben részesítjük a többihez képest. Hogy mi alapján választunk, sok mindentől függ, de maga a mérlegelési folyamat hozza eredményül a döntést. Ennek lehetőségeit taglalja szerzőnk.


Tömeg dinamika a személysűrűség függvényében
Írta: Veres György - 2015-07-01
A Dr Balog Imre emlékpályázaton különdíjban részesült dolgozatot adjuk közre. Szerkesztett változatát a Védelem 2011/62. számában olvashatják.
 
A személyek áramlása függ a haladási sebességüktől az egységnyi területen lévő személyek számától és a rendelkezésre álló tér nagyságától. A rendezvények során megjelenő nagyszámú látogatók - 1. ábra -kiürítésének tervezése, szervezése és vészhelyzeti kezelésének alapfeltétele a mozgás-sűrűség-áramlás viszonyainak alapismerete.


A magyar tűzoltóképzés vázlatos története
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2015-07-01
Honnan hova jutott a hazai tűzoltóképzés? A cím látszólag egy történelmi áttekintést sejtet. Az előzmények, a folyamatok ismerete nélkül azonban nehezen érthetők a mai dilemmák és feladatok. A rendszerváltást követően a képzés liberalizálódása miatt a tűzvédelmi képzés is sok tekintetben piaci alapon szerveződött. Hogyan lehet a követendő oktatási programot, a kimenetet, a szakmai ismereteket biztosítani? Milyen szakmai felkészültséget biztosítsanak ezek az OKJ-ben szereplő szakmák.

A VFCS műszaki fejlesztésének lehetséges irányai
Írta: Szeitz Anita - 2015-07-01
Milyen irányba célszerű fejleszteni a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportokat? A vegyi
anyagok számának növekedése és szállítása növelte a környezeti veszélyt. Ezekre a hatékony és gyors beavatkozás érdekében a szükséges technikai eszközök, és felszerelések korszerűsítésével reagálni kell. Ennek első lépése a technikai eszközállomány felmérése, a munkavégzés hatékonyságának értékelése.


A tűzvizsgálat jelenlegi helyzete és a jövőbeni feladatok
Írta: Kozák Attila - 2015-07-01
A tűzoltóság hármas rendszere tűzmegelőzés-tűzoltás-tűzvizsgálat nem érvényesül, vagy alig érezhető. A jelenlegi országos vezetés elkezdte a tűzvizsgálat problémáját kezelni. A téma fontossága abból is lemérhető, hogy egyre több fórumon lehet aggályokat hallani a tűzvizsgálat alacsony színvonaláról. A tűzvizsgálat ugyanis fontos a tűzmegelőzésnek, melyből új jobb jogszabályokat lehet alkotni, fontos a tűzoltási vonalnak, melyből a szakmai színvonalat lehet emelni és fontos a károsultaknak, hogy jogaikat törvényesen érvényesíteni tudják.


10 éve alakult a Katasztrófavédelmi Tanszék a Rendőrtiszti Főiskolán
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2015-07-01
A hazai felsőfokú tűzvédelmi képzés, majd a Katasztrófavédelmi Tanszék alapítója elemzi az elmúlt tíz év fejlődési, fejlesztési tendenciáit, miközben jelzi a katasztrófavédelmi képzésben is jelentős változások várhatók. Gőzerővel folyik az Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos feladatok előkészítése, ahol várhatóan a katasztrófák elleni védekezés felsőfokú oktatása is zajlik majd.


Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben III.
Írta: Veres György - 2015-07-01
 A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, valamint a tűzszakaszolás lehetőségei után sorozatunkban a kivitelezés során betartandó főbb követelményeket vesszük számba. Milyen követelményeket kell betartani a kivitelezés során? Az állékonyság és a nyílások szerepe a tűzgátlásban.

Bevetés-taktikai alapelvek veszélyes anyagoknál
Írta: Heizler György - 2015-07-01
 A megfelelő bevetéstaktika, különösen a veszélyes anyag baleseteknél, nagyjaink egyik legnagyobb kihívása a tűzoltóság számára. A gyakorlati tapasztalataim és a külföldi szakirodalom segítségével próbáltam egyfajta mankót fabrikálni. A jól működő tűzoltóság ugyanis nemcsak kiképzett szakemberekből áll, hanem jól kialakított szervezeti rendszerrel rendelkezik.

Nemcsak hő- és füstelvezető, ami annak látszik II.
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
A hő- és füstelvezető kupolák alapvető funkciójukon kívül például napi szellőztetésre is kiválóan használhatóak. Cikkünk első része (Védelem 2010/5-47. oldal) a szellőztetési funkció megoldásainak elméleti lehetőségeit mutatta be. Nézzünk most egy gyakorlati példát! Milyen buktatókat érdemes kikerülni?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75