Tanulmányok

Tanulmány

2006. augusztus 20-tól a West Balkánig: az embertömeg mint potenciális veszélyforrás
Írta: Zellei Gábor - 2015-07-01
A szakmai közvélemény egy része a pánikot elkerülhetetlennek, fátumnak tartja, az embertömeg kezelését túl bonyolultnak, így csak nagyon nehezen hasznosulnak a gyakorlatban a már hosszabb ideje rendelkezésre álló tudományos eredmények. Bízom benne, hogy az alábbiak legalább a figyelem felkeltésének, mint minimális célnak megfelelnek. 

A hegesztés, lángvágás, mint tűzkeletkezési ok
Írta: Bajna Balázs - 2015-07-01
Ezeknél a munkáknál az üzemszerűen jelenlévő szikrák okozzák a tűzesetek többségét, kisebb része a hővezetésre vezethető vissza. Mivel az izzó anyagrészecskék okozzák a legnagyobb veszélyt, a veszélyességi övezet és gyújtás lehetőségét vizsgáljuk a külföldi szakirodalmi adatok alapján.

Homlokzati hőszigetelések tűzzel szembeni viselkedését befolyásoló tényezők
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
Konferenciákon, gyártói cikkekben egyre többször hallani, hogy a két leggyakrabban használt homlokzati hőszigetelő rendszer – a kőzetgyapot és a polisztirol – tűzzel szembeni viselkedése nagyban hasonlít egymásra, s gyakorlatilag nincs különbség az A2 és a B tűzvédelmi besorolású rendszerek között. Tényleg ennyire ostobának lehet nézni a szakembereket?

A hibrid hajtású járművek áramtalanítása
Írta: Nagy László - 2015-07-01
A Magyarországon eladott hibrid járművek száma évente több százzal növekszik, így egyre nagyobb az esélye annak, hogy közúton történő beavatkozások során találkozhatunk velük. A cikk a hazánkban leginkább elterjedt három márka (Toyota, Honda, Lexus) járműire épül.

Tanulságos homlokzati tűzesetek!
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
A közelmúltban két olyan külföldi tűzeset is volt, amely halálos áldozatainak számával és a tüzek méretével ismét a figyelem középpontjába helyezte az épületek homlokzati hőszigetelését, annak kockázatait. Aki nyomon követte a szerző munkásságát tudhatja, hogy évek óta több irányból vizsgálódva megpróbálta feltárni és bemutatni a kockázatokat, rávilágítva azokra a területekre, hogy miként lehetne elmozdulni a biztonság irányába. A kapcsolódó anyagok a Védelem szaklap honlapján bárki számára elérhetőek.

Európai szabványon kívüli technológiák alkalmazása a beépített oltórendszerekben - ESFR sprinklerek a vízzel oltásban
Írta: Czirok Antal - 2015-07-01
Egy védeni kívánt kockázathoz leginkább illő beépített oltórendszer megválasztása során a nemzeti és/vagy európai előírások, szabványok figyelembe vétele és megtartása mellett fontos, hogy a megrendelői igények és a létesítményt biztosító társaság előírásai is teljesüljenek.

Milyen lángérzékelőt, hova telepíthetünk?
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
A lángérzékelők alkalmazási lehetőségeit egy típuscsalád, a SharpEye, tulajdonságain keresztül próbáljuk érzékeltetni. Ezek extrém körülmények között is megbízhatóan működnek. Közvetlenül csatlakoztathatók tűzjelző vagy oltásvezérlő rendszerekhez, de (relé) kimeneteikkel közvetlenül vezérelhetünk beavatkozó eszközöket is.

Szendvicspanelek engedély nélkül?!
Írta: Kiss Attila - 2015-07-01
Szerzőnk arra próbál rávilágítani, hogy az európai harmonizáció nem mindig vezet egy tisztább, átláthatóbb piac felé, ha az előírások alkalmazása és betart(at)ása még ölesnek sem mondható léptekkel igyekszik csak követni Európát. Szendvicspanelek terén – legalábbis véleménye szerint – ez a helyzet, és szigorúbb ellenőrzés nélkül hamarosan el fogunk süllyedni az áldokumentumok és látszatengedélyek mocsarában.

Döntéstámogató rendszerek fejlesztési lehetőségei a tűzoltóságoknál
Írta: Noskó Zsolt - 2015-07-01
Mi is a döntés? Legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek valamelyikét, előnyben részesítjük a többihez képest. Hogy mi alapján választunk, sok mindentől függ, de maga a mérlegelési folyamat hozza eredményül a döntést. Ennek lehetőségeit taglalja szerzőnk.


Tömeg dinamika a személysűrűség függvényében
Írta: Veres György - 2015-07-01
A Dr Balog Imre emlékpályázaton különdíjban részesült dolgozatot adjuk közre. Szerkesztett változatát a Védelem 2011/62. számában olvashatják.
 
A személyek áramlása függ a haladási sebességüktől az egységnyi területen lévő személyek számától és a rendelkezésre álló tér nagyságától. A rendezvények során megjelenő nagyszámú látogatók - 1. ábra -kiürítésének tervezése, szervezése és vészhelyzeti kezelésének alapfeltétele a mozgás-sűrűség-áramlás viszonyainak alapismerete.


A magyar tűzoltóképzés vázlatos története
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2015-07-01
Honnan hova jutott a hazai tűzoltóképzés? A cím látszólag egy történelmi áttekintést sejtet. Az előzmények, a folyamatok ismerete nélkül azonban nehezen érthetők a mai dilemmák és feladatok. A rendszerváltást követően a képzés liberalizálódása miatt a tűzvédelmi képzés is sok tekintetben piaci alapon szerveződött. Hogyan lehet a követendő oktatási programot, a kimenetet, a szakmai ismereteket biztosítani? Milyen szakmai felkészültséget biztosítsanak ezek az OKJ-ben szereplő szakmák.

A VFCS műszaki fejlesztésének lehetséges irányai
Írta: Szeitz Anita - 2015-07-01
Milyen irányba célszerű fejleszteni a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportokat? A vegyi
anyagok számának növekedése és szállítása növelte a környezeti veszélyt. Ezekre a hatékony és gyors beavatkozás érdekében a szükséges technikai eszközök, és felszerelések korszerűsítésével reagálni kell. Ennek első lépése a technikai eszközállomány felmérése, a munkavégzés hatékonyságának értékelése.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75