Tanulmányok

Tanulmány

Járművek futásteljesítménye és a tűzoltók igénybevétele Magyarországon
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a járművek futásteljesítményét és a tűzoltók igénybevételét mutatja be a statisztikai elemzés.

Mikor keletkeznek a káresetek Magyarországon?
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a káresetek napszakonkénti alakulása a szolgálatszervezésre lehet hatással.

A hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlása
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlását vizsgáljuk.

A tűzoltóságok vonulásainak száma és jellege
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év eset számainak alakulását és az események jellegét bemutató statisztikai elemzés segít bizonyos kérdések tisztázásában.

Tűzoltói beavatkozások veszélyes anyag jelenlétében 2009. évben
2009-es évben a tűzoltóságok egységei összesen 450 alkalommal végeztek beavatkozást veszélyes anyag jelenlétében, ebből 232 eset az év második felében történt. A beavatkozások száma 3,45 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Kevesebb volt a szállítás közbeni és az iparban bekövetkezett balesetek száma, de sokkal több háztartásban és iparban előforduló veszélyes anyag volt az adott időszakban.


A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2009-ben
A megyei igazgatóságokon működő Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok és a Fővárosi Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat 2009-ben 632 esetben működött közre különféle eseményeknél. Ez jelentős mértékben elmarad az elmúlt évtől, elsősorban az anthrax gyanús küldeményekkel kapcsolatos vonulások számának csökkenése miatt, de a 2007. évi (408), és a 2006. évi (443) értékeknél jóval magasabb.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2008 - 2009 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? A bemutatott két évben 12, 239 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg.


Tűz- és káresetek 2009-ben
Az OKF-en elkészült a hivatásos önkormányzati és működési területtel rendelkező önkéntes tűzoltóságok beavatkozási statisztikája és elemzése. 2009. évben 71.226 esetben volt szükség valamilyen beavatkozásra, amely 13,15%-al több mint a 2008. évben teljesített vonulások száma (62.947). Az elemzés főbb megállapításait adjuk közre.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2006 - 2007 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? A bemutatott két évben 10,085 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2004 - 2005 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? A bemutatott két évben közel 7,9 milliárd fejlesztés valósult meg.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2000 - 2003 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? Ezeket az adatokat próbáltuk összeállítani.


A tűzoltó technika és korösszetétele Magyarországon
Bármilyen fejlesztési koncepció összeállításánál a van állapotból és a kell állapotból lehet kiindulni. Az országban készenlétben tartandó tűzoltó járművek számát és összetételét a 11/2008 ÖM rendelet szabályozza, ez a kell állapot. A jelenleg rendelkezésre álló eszközök korösszetételének felmérése adja a van állapotot.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75