Tanulmányok

Tanulmány

Nemzetközi tűzvédelmi statisztika
Írta: CTIF - 2021-09-13
A CTIF (Nemzetközi Tűzoltószövetség) Magyar Nemzeti Bizottsága 2011. március 23-án újraalakult, amely összehangolja a hazai tűzoltószövetségek és a nemzetközi tűzoltószervezet munkáját és képviseli Hazánkat a nemzetközi tűzoltóéletben.
A hazai bizottság által összeállított dokumentumban a CTIF Statisztikai Központja által rendelkezésükre bocsátott nemzetközi összefoglaló statisztika mellett a kiadványban helyet kapott az újjáalakult Bizottság tagjainak bemutatkozó anyaga is.


A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése 2010. II. félévében
Írta: Dr. Vass Gyula - 2021-09-13
 A veszélyes áruk szállításának területe – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Unióban és hazánkban is. Összefoglalónk a 2010. II. félévi időszakra vonatkozóan a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos adatokat mutatja be.

Járművek futásteljesítménye és a tűzoltók igénybevétele Magyarországon
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a járművek futásteljesítményét és a tűzoltók igénybevételét mutatja be a statisztikai elemzés.

Mikor keletkeznek a káresetek Magyarországon?
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a káresetek napszakonkénti alakulása a szolgálatszervezésre lehet hatással.

A hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlása
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlását vizsgáljuk.

A tűzoltóságok vonulásainak száma és jellege
Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év eset számainak alakulását és az események jellegét bemutató statisztikai elemzés segít bizonyos kérdések tisztázásában.

Tűzoltói beavatkozások veszélyes anyag jelenlétében 2009. évben
2009-es évben a tűzoltóságok egységei összesen 450 alkalommal végeztek beavatkozást veszélyes anyag jelenlétében, ebből 232 eset az év második felében történt. A beavatkozások száma 3,45 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Kevesebb volt a szállítás közbeni és az iparban bekövetkezett balesetek száma, de sokkal több háztartásban és iparban előforduló veszélyes anyag volt az adott időszakban.


A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2009-ben
A megyei igazgatóságokon működő Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok és a Fővárosi Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat 2009-ben 632 esetben működött közre különféle eseményeknél. Ez jelentős mértékben elmarad az elmúlt évtől, elsősorban az anthrax gyanús küldeményekkel kapcsolatos vonulások számának csökkenése miatt, de a 2007. évi (408), és a 2006. évi (443) értékeknél jóval magasabb.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2008 - 2009 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? A bemutatott két évben 12, 239 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg.


Tűz- és káresetek 2009-ben
Az OKF-en elkészült a hivatásos önkormányzati és működési területtel rendelkező önkéntes tűzoltóságok beavatkozási statisztikája és elemzése. 2009. évben 71.226 esetben volt szükség valamilyen beavatkozásra, amely 13,15%-al több mint a 2008. évben teljesített vonulások száma (62.947). Az elemzés főbb megállapításait adjuk közre.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2006 - 2007 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? A bemutatott két évben 10,085 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg.


Melyik tűzoltóság, mit fejlesztett 2004 - 2005 között?
Az elmúlt 10 évben közel 36 milliárd forintnyi tűzoltósági fejlesztést mutatnak a számok. Ezek járművek beszerzésére, felújítására, a beavatkozást szolgáló eszközökre, tűzoltó védőeszközökre, laktanya beruházásra valamint az oktatás fejlesztésére fordított költségek. Szép számok, de hol melyik városban és mikor lett ezekből valóságos jármű, felszerelés? A bemutatott két évben közel 7,9 milliárd fejlesztés valósult meg.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75