Tanulmányok

Tanulmány

IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON
Írta: Dr. Hoffmann Imre; Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Lévai Zoltán; Dr. Vass Gyula - 2015-07-01

A veszélyes tevékenységekben jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, gyártása és használata magában hordozza a súlyos balesetek bekövetkezésének kockázatát. A közelmúlt eseményeinek tapasztalatai rámutatnak arra, hogy az ipari balesetek katasztrofális hatással lehetnek a veszélyes tevékenység környezetére és az ott lakó állampolgárokra. Jelen cikkben a szerzők célja a Magyarországot veszélyeztető iparbiztonsági hatóság által ellenőrzött veszélyforrások csoportosítása és a veszélyes tevékenységek általi veszélyeztetetés áttekintő értékelése.

Kulcsszavak: iparbiztonság, ipari balesetek, veszélyes anyagok, veszélyes tevékenységek, veszélyeztetettség.Több mint hő- és füstelvezetés - A hő-és füstelvezetés, valamint a szellőztetés rendszerei II.
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01

Hogyan fejlődött a hő-és füstelvezetés napjainkig? Milyen rendszerek alakultak ki, s azokat jellemzően hova célszerű telepíteni? Milyen előnyöket és hátrányokat kell mérlegelni? Milyen új kihívásokra adnak választ a korszerű rendszerek? A mechanikus rendszerek összehasonlítása (2013/5. számunk) után a pneumatikus rendszereket vizsgálja szerzőnk.

 Hogyan ellenőrizzük az építési termékek megfelelőségét?
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01

A teljesítménynyilatkozatok alkalmazását tanuljuk. Az építési termékek megfelelősége a CPR okozta változások tükrében alapkérdés. Ellenőrzésének lépéseit vázolja szerzőnk a hő- és füstelvezetés elektromos rendszereinek bemutatásán keresztül, amely egyben folytatása a mechanikus és a pneumatikus rendszerek összehasonlításának (Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 2013/5. és 2014/1.).

 Tűzrendészet Magyarországon 1870-től napjainkig I. - 1870-1945
Írta: dr. Gál László - 2015-07-01

Ha jobban meg akarjuk érteni napjaink történéseit, célszerű távolabbról rápillantani. A hazai tűzrendészet alakulása talán világosabban látható, ha történeti kontextusba helyezzük. Ez még önmagában nem elég, bele kell helyezni a közigazgatás egészének történetébe. Ezt a szemléletet viszi végig szerzőnk, akinek dolgozatát sorozatban közöljük. Mi történt 1945-ig?

 Tűzveszélyes-folyadék tároló tartályok és jellemző tűztípusaik
Írta: Pimper László - 2015-07-01

Az elmúlt években több olyan tartálytűz-esemény történt a világban, melyek kialakulásának körülményei, következményei, vagy elhúzódó felszámolása rávilágított a téma áttekintésének szükségességére. A következőkben röviden áttekintjük az éghető folyadékot tároló tartályok típusait, és tűzeseteik általános jellemzőit. 

 Tűzvédelem - feltételesen?
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01

Nem ritka az az álláspont az építészek között, hogy a tervezésnek a tűzvédelem csak abban az esetben része, ha a tűzoltóság szakhatóság. Szerzőnk a (tűz)biztonságos építészet kérdéseit boncolgatja glosszájában.

 A magyar tűzoltóképzés fejlődésének fontosabb szakaszai
Írta: Nagy Zsolt - 2015-07-01

A tűz megelőzése illetve megfékezése az egyik legrégebben szervezett emberi tevékenység. Az eltett idő is bizonyítja, hogy az emberi tapasztalat önmagában kevés, ezért az együttműködést tanulni, gyakorolni kell. 

Szerzőnk a magyar tűzoltóképzés fejlődését, alakulását tárgyalja, kibontva a téma sajátosságait, érintve a fejlődés főbb állomásait.PAJZS riasztó rendszer bevezetése Magyarországon
Írta: Molnár Robin tű. hdgy. - 2015-07-01

A szakmai igények megnövekedése és a naprakész információk igénye tette szükségessé egy teljesen új, on-line alapokra fektetett rendszer fejlesztését. Ennek eredményeként 2011 január elsején bevezetésre került a központosított on-line adatszolgáltatási rendszer, az on-line KAP. A fejlődés állomásait mutatja be szerzőnk.A tűz modellezésének lehetőségei
Írta: Szikra Csaba - 2015-07-01

A termodinamika és az áramlástan alapegyenletei segítségével különböző esetekben elemzi szerzőnk a tűztér és környezete között kialakuló nyomás, hőmérséklet és áramlási viszonyokat. Az egyenletek alapját képezhetik a mérnöki módszerek segítségével történő hő- és füstlevezető rendszerek méretezésének, melyről részletesebben a cikk végén olvashatnak.

 Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben
Írta: Nagy Zsolt - 2015-07-01

Szerzőnk írásában összefoglalja a veszélyes anyag jelenlétében történő tűzoltói kárfelszámolásokhoz szükséges védelmi szinteket, továbbá a mentesítés biztonságos alapelveit, amelyeket megfelelőképpen tudni kell alkalmazni a saját, illetve környezetünk biztonsága érdekében.A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai
Írta: Kuti Rajmund - 2015-07-01

A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó járművekbe, de használnak más felhasználású vizet is. A vizet fizikai, kémiai eljárásokkal lehet alkalmassá tenni tűzoltási célokra. Milyen szempontokat kell figyelembe venni?A rádióamatőr szolgálat felhasználása veszélyhelyzetben
Írta: Hegyi Loránd - 2015-07-01

Cunami Ázsiában, forradalom Romániában, földrengés Haitin, katasztrofális jégeső Szlovéniában – a közös bennük, hogy az esetek többségében a rádióamatőrök a katasztrófa helyszínén vannak és helyismerettel is rendelkeznek. Egy rádióamatőr állomás akár egy hátizsákban is elfér.  Ilyen helyzetben, rendkívüli körülmények között is jelenteni. Hegyi Lorándnak a Magyar Rádióamatőr Szövetség Rádióamatőr Készenléti Szolgálat koordinátorának tanulmányát közöljük. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75