Tanulmányok

Tanulmány

Veszélyes anyagokat feldolgozó ipari létesítmény komplex kockázat és káreseti hatásvizsgálata
Írta: Czomba Péter tű. zls. - 2021-09-13
Az elmúlt években előtérbe kerültek a békekatasztrófák az ipari és közlekedési szerencsétlenségek a háborús időszaki feladatokkal szemben. Felszámolásukban, következményeik mérséklésében, az életfeltételek biztosításában, a rend  helyreállításában a Tűzoltóság - hacsak közreműködőként is - elsőként, a leggyorsabban mobilizálható szervezetként, jelentős szerepet vállal. A balesetek számának növekedése a veszélyes anyagok és áruk szállításánál, raktározásánál, kezelésénél, felhasználásánál egyre nagyobb problémát jelent a veszélyelhárítással tevékenykedők ( mentőszolgálat, rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság ) és a közúti- és vasúti-közlekedésben résztvevők számára. Fontos lehet részükre, ha megfelelően fel tudnak készülni a veszélyhelyzeti kommunikációra ( személyi és tárgyi feltételek megteremtése ), a baleset megelőzésére, a veszélyhelyzeti tervek készítésével kapcsolatos információ gyűjtésre, az adott veszélyes üzemek kockázat elemzésére.


Térinformatikai döntéstámogató rendszer alkalmazása a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon
Írta: Jankó Zoltán - 2021-09-13
Napjainkban az ipar több ezer különböző vegyi anyagot használ – közöttük nagyon agresszív anyagokat - a különböző technológiai folyamatok során. Ezen vegyi anyagok jelentős része a környezetbe kijutva már csekélyebb koncentrációban is súlyos károkat okozhat. A baj nemcsak a különböző – az előállításra vagy a feldolgozásra technológiai folyamatok során következhet be, hanem a szállítás vagy akár a raktározás során is.

A törökbálinti pirotechnikai raktárrobbanás tűzmegelőzési tapasztalatai a hatósági és szakhatósági tevékenység tükrében
Írta: Tóth Tihamér tű. szds. - 2021-09-13
A dolgozat a hazai folyamatokat bemutatva, de nemzetközi összefüggésben vizsgálja a törökbálinti pirotechnikai robbanást és az abból eredő ipari baleset megelőzési feladatokat. Feldolgozza a világon bekövetkezett pirotechnikai robbanásokat és a vizsgálatok megállapításait.

A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében
Írta: Vass Gyula tű. ezredes - 2021-09-13
A Seveso I és II Irányelvek célja a súlyos ipari balesetek megelőzése, káros hatásainak csökkentése. Számos tragédia, több ezer áldozatot követelt, mert az üzemek túl közel kerültek a lakott területekhez. A Seveso II Irányelv a településrendezési tervezéssel foglalkozó 12. cikkének részletes részletes kifejtését olvashatjuk a tudományos doktori (Phd) értekezésben. A cél a tervezésben olyan eljárást érvényesítése, amely csökkenti a veszélyes ipari üzemek esetleges balesetei következtében a káros hatásokat a környezetükben lévő lakott területeken.

Tetőterek tűzvédelme
Írta: Bajna Balázs - 2021-09-13
A tetőtéri tűzvédelem a (megelőzés, oltás) az épületek védelmének kritikus pontjai, az új építőanyagok alkalmazásával ezek a veszélypontok tovább módosulnak. A dolgozat épületszerkezetenként összegyűjtötte a tetőterek tűzvédelmi, tűzoltástaktikai követelményeit.

A veszélyes anyagok jelenlétében történő tűzoltói beavatkozás vizsgálata a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon
Írta: Szakács Tibor - 2021-09-13
A tűzoltóság szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos káresemények felszámolásában, valamint az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása a tűzoltó szakképzésben és a továbbképzésben.

A mentőbázisok eredményességének vizsgálata és a tapasztalatok beépítése az oktatásba
Írta: Dékány László - 2021-09-13
Az emberiség fejlődése folyamán szükségszerűen kitermelődött, kiemelkedett egy csoport, amely az életmentést és a vagyonmentést tűzte ki fő céljául. A közember szemében a tűzoltó hős, aki az életét is kockára teszi azért, hogy mások életét mentse, hogy mások vagyonát védje. Ahonnan mások futva menekülnek, a tűzoltó odamegy, és hősiesen küzd mások életéért, vagyonáért. Nem a dicsőségért, nem vagyonért, hanem azért a pillanatért, amelyben átéli tettei jelentőségét, és elégedett mosolyával arra gondol: ma megint megadatott, hogy nagy tetteket hajtsunk végre, és mi megint győztünk!

Időszerű problémák a petrolkémia operatív tűzvédelmében, különös tekin-tettel a cseppfolyós tűz- és robbanásveszélyes gázok lokalizálására
Írta: Pólik Gyula - 2021-09-13
Életünk ma már elképzelhetetlen lenne műanyagipari termékek nélkül. A műanyaggyártás alapanyagait előállító petrolkémiai üzemek száma jelentősen megnőtt szerte a világon. Az ezekben a petrolkémiai üzemekben alkalmazott tűz- és robbanásveszélyes technológiák, a gyártáshoz felhasznált veszélyes anyagok nagy mennyiségű, koncentrált jelenléte számos megoldandó probléma elé állította a hazai és nemzetközi tűzvédelmet.

A Magyar Köztársaság biztonságát fenyegető természeti eredetű katasztrófa veszélyek
Írta: Török Bálint tű. alezredes - 2021-09-13
Bolygónk felszínét utak és sínpárok hálózata szövi át, belsejéből olajat, gázt és szenet, ásványi kincseket nyerünk ki. A látszat szerint lakói legyőzték, alattvalójukká tették a Földet. Ez a csalóka kép elkényelmesítette, megtévesztette az embereket. A Föld nem olyan nyugodt és jóságos, mint azt tartjuk. Időről-időre tanújelét adja iszonyatos erejének az őt benépesítő élővilág pusztulását okozva, illetve az emberiség a saját cselekedeteivel hoz létre önmagára is veszélyes jelenségeket. Ezeket az eseményeket nevezzük összefoglalóan katasztrófáknak.

Az infrakamera alkalmazása a hibák feltárásában
Írta: Bónusz János - 2015-07-01

Az infrakamerás mérés nagy előnye, hogy a kép minden pontjára korrekt hőmérsékleti értéket ad. A hőkép alapján a vizsgált berendezésen azonosíthatóak a meglévő hőforrások. Ezek egy része az üzemmeleg állapotra jellemző, de gyakori az üzemi állapottól eltérő, helyi hőforrásokra visszavezethető melegfolt hibahelyre utal. Hogyan detektálhatjuk?

 Teherhordó acélszerkezetek tűz elleni védelme II.
Írta: Marlovits Gábor - 2015-07-01

Az acéllal kapcsolatos három fő tűzvédelmi paraméter (Ap/V érték, kritikus hőmérséklet, tűzvédelmi teljesítmény) ismeretében a gyártói táblázatokból meghatározhatjuk egy adott terméknek az acél hatásos védelméhez szükséges rétegvastagságát. A festék, a habarcs, és a burkolat ezzel kapcsolatos adatairól, megoldásairól adunk áttekintést a Promat termékein keresztül.Az akkumulátorok - töltési módok, durranógáz keletkezése
Írta: Bónusz János - 2015-07-01

Akkumulátorok töltése, névleges kapacitása, a gázfejlődés és a szellőzés összefüggései, s a szükséges légcsere számítási módozatai – ezeket foglalja össze tanulmányában szerzőnk. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74