Tanulmányok

Tanulmány

A kavitáció jelentősége a tűzoltás vízellátásában
Írta: Mészáros János

Mészáros János nagy alapossággal feldolgozott hiánypótló dolgozatában: összegzi a kavitációhoz köthető általános ismereteket, a tűzoltás vízellátáshoz használatos szivattyúk jellegzetességeit, valamint a vízellátás és a kavitáció lehetséges összefüggéseit.  A tanulmány a BME Építészmérnöki kar, Tűzvédelmi tervezési szakmérnöki képzés keretében készült.  Tűzoltó stressz és oldása - Mi a legjobb gyakorlat?
Írta: Ruzsa Dóra

Szerzőnk a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok felkutatására vállalkozott a tűzoltó stressz oldása szempontjából. Ezt követően ezt a gyakorlatot rendszerbe foglalta az eszközhasználat, a megvalósítási potenciál és finanszírozási igény szerint.Lapostetők tűzbiztonsága - Hogyan értelmezzük az adatokat?
Írta: Kiss Attila

Az előre gyártott szendvicspanelek tűzvédelmi szempontú megbízhatósága terén vannak félreértések. Egyrészt az elmúlt évek csarnoktüzei, valamint a piac sokrétűsége miatt sokan bizonytalanok abban, vajon hova sorolhatók be az egyes termékek, másrészt vannak harmonizált szabványok alá tartozó és nem harmonizált szabványok hatálya alá tartozó szerkezetek. Szerzőnk ezen a téren próbál meg rendet tenni, konkrét termékeken, és a hozzájuk kapcsolódó vizsgálati anyagokon keresztül. MŰPA a tűzvédelmi tervező szemével
Írta: Venzel Sándor

A TMKE 2013. november 22-én a budapesti Művészetek Palotájának tervezési kérdéseit bemutató konferenciáján az épület tűzvédelmi tervezési koncepciójáról, a tervezés időszakában adott jogszabályi keretekről és a tervezői megoldásokról elhangzottak szerkesztett változatát adjuk közre. Humán szolgáltató szervezetek felkészítése veszélyhelyzetek, különösen tűzesetek kezelésére
Írta: Jarabin Kinga

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság ötödik helyezést ítélt meg Jarabin Kinga "A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira, Katasztrófák – életünk részei, Humán szolgáltató szervezetek felkészítése veszélyhelyzetek, különösen tűzesetek kezelésére" című pályaművének.A XXI. század új típusú biztonsági kihívása: a biológiai ágensekkel elkövetett terrortámadás
Írta: Kasznár Attila

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság negyedik helyezést ítélt meg Kasznár Attila " A XXI. század új típusú biztonsági kihívása: a biológiai ágensekkel elkövetett terrortámadás” című művének.  A biológiai ágensek terrorcélú felhasználási lehetőségeinek növekedését, a folyamat felgyorsulásában közrejátszó eseményeket elemzi, valamint kitér a hatásos védekezés lehetőségeire. A tűzoltás-mentésvezetők döntéshozatali hatékonyságának kérdései
Írta: Nagy Zsolt

A sikeres beavatkozást irányító vezetők számára a döntéshozatali készségek fejlesztési lehetőségei különféle továbbképzések, gyakorlatok útján valósíthatók meg. Szerzőnk a tűzoltás- mentésvezetők speciális képzési lehetőségeit vizsgálja írásában.Elektromos térerősség érzékelők gyakorlati tapasztalatai
Írta: Bérczi László

Az elmúlt 3 év átlagát tekintve évente átlagosan 14 000 olyan eseménynél avatkoztak be tűzoltók, ahol számítani kellett az elektromos áram jelenlétével. Ennek a potenciális veszélynek a megállapítására készült műszer célja volt az elektromos áram jelenlétének jelzése. Milyen tapasztalatokat szereztek a műszer alkalmazása során?A civilhelp.hu információs rendszer helye és szerepe a katasztrófavédelem szervezetében, és jelentősége a polgári védelmi feladatok végrehajtásában
Írta: Dr. Endrődi István, Teknős László

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság harmadik helyezést ítélt meg Dr. Endrődi István – Teknős László művének, amely a lakosság-tájékoztatás rendszerének fejlesztési lehetőségeit mutatja be a Civilhelp.hu információs rendszer segítségével.Katasztrófák - életünk részei: Vörösiszap katasztrófa
Írta: Ballagó Gyula

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság második helyezést ítélt meg Ballagó Gyula tű. törzszászlós Úr „Katasztrófák- életünk részei, Vörösiszap Katasztrófa” című művének. A tanulmány részletesen bemutatja a katasztrófát és annak környezeti hatásait.DryFoam - tűzoltóhab víz nélkül
Írta: Pimper László

Ha eddig habbaloltásról beszéltünk, mindig víz és habképzőanyag keverékére gondoltunk. A tűzoltóhab –  néhány különleges „kísérleti” megoldástól eltekintve – többnyire a habképző-anyagból és vízből előállított oldat felhabosításával jött létre. A közelmúltban, egy hazai konferencián bemutatott kísérleti oltóanyag – a DryFoam – szakít a „vizes” habok hagyományával, alkalmazásához nincs szükség vízre.Katasztrófavédelmi díj létrehozása és tapasztalatai
Írta: Kátai-Urbán Lajos - Solymosi Máté

A katasztrófavédelmi díj létrehozásának célja, hogy a nemzeti értékeinket képező természeti és épített környezet megóvásában aktívan tevékenykedő és kiemelkedő eredményt elérő természetes és jogi személyek munkáját elismerje és támogassa. Cikkükben a szerzők tájékoztatást adnak a díjjal kapcsolatos pályázási lehetőségekről, a díjak odaítélésének menetéről és a két éves pályázati tapasztalatokról.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56