Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltók díszkardja, rőzsekése, dísztőre
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

A szerző vizsgálja, hogy miként kerültek kardok, rőzsekések a tűzoltók egyéni felszerelési tárgyai közé. Általánosságban bemutatja a kardot, rőzsekést, dísztőrt. A Tűzoltó Múzeumban gyűjteményében lévő szálfegyverek leírását és képeit tárja az olvasó elé, az azokon található tűzoltó motívumokból is ad ízelítőt.AZ 1776. ÉVI CSEPREGI TŰZVÉSZ VERSES KRÓNIKÁJA
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az írásmű a Tűzoltó Múzeum egyik kézzel írt remekét adja közre. Az 1776-ban Csepregen pusztító tűzvészről a település plébánosa ad hírt. Az írásban párhuzamosan egymás mellett a korabeli és a mai nyelvhasználathoz némiképpen igazodó vers tárul az olvasó elé. A verses beszámoló kiegészül a könyv külalakjának bemutatásával, a korabeli magyar írás megértését segítő néhány nyelvtani szabállyal, és a nyelvújítást megelőző nyelvi kifejezések értelmezésével.

SZILVAY KORNÉL EMLÉKEZETÉRE
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A szerző Szilvay Kornél tűzoltói működését, alkotói munkáját mutatja be, méltatja életművének a tűzoltóügy fejlődésére gyakorolt hatását, tételesen ismerteti legfőbb alkotásait. Szó van munkássága továbbfejlesztéséről is.

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

A múzeumpedagógiai munka lényege a látogatók érdeklődésének felkeltése és fenntartása, az aktív ismeretszerzés biztosítása. A cél az önálló felfedezés, a tanulás elősegítése, az érdeklődés felkeltése. Az írásmű az óvodás korosztálytól a felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevők múzeumpedagógiai foglalkozásainak levezetésével is foglalkozik.A gőzfecskendő a XIX. század elejének magyar találmánya
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az írásműben szó van a gőzfecskendő megalkotásának kiváltó okairól, Szabó Pál és fiainak elgondolásáról, a gőzfecskendő szabadalmaztatásáról, a módosításokról, a gőzfecskendő – feltételezett – működéséről. Ez utóbbihoz hozzá kell fűzni, hogy a találmány szabadalmi műszaki leírása nem maradt ránk.

A tudományosság szerepe a tűzoltás - elsősorban a vízzeloltás - technikájának fejlődésében a II. világháború végéig
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

A tanulmány legfőbb törekvése a tűzoltás technikájának , mint emberi tevékenységnek a vizsgálata, a természettudományos ismeretei bővülésével a fejlődés tendenciájának bemutatása. Az elemzésben kitüntetett szerepe van a víznek, mint legfőbb oltóanyagnak.Tudományos munka a tűzoltó múzeumban
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A gyűjtemény tudományos feldolgozásának eredményeiről, a feldolgozási módszerekről, a munka irányításáról, a tudományos ismeretközlésről és a múzeumpedagógiai munkáról, valamint a jövő tennivalóiról olvshatunk.

A Tűzoltó Múzeum évkönyvei a tudomány szolgálatában
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A Tűzoltó Múzeum rendszeresen jelentet meg évkönyveket, összegezve az e területen végzett tudományos munkát. Szerzőnk a kiadványokat elemzi tartami és formai szempontból.

Magyarország első tűzrendészeti törvénye megszületésének körülményei, legfőbb előírásai, jelentősége
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A hazai tűzvédelem jelentős évfordulója kötődik 2006-hoz, nevezetesen az első tűzrendészeti törvény megszületésének (1936) hetvenedik évfordulója. Egy újabb világégés gyülekező viharfelhőivel a háttérben a hazai tűzrendészetet szabályzó törvény elfogadása nem véletlen, mert a honi légoltalom megszervezése kötelezettségeket ró a tűzvédelem szerveire, többek között ezt is szabályozni kellett.Repülőgépek és helikopterek a tűzoltás szolgálatában
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tanulmány a repülőeszközök alkalmazásának egy különleges területével, a tűzvédelemben - szűkebb értelemben a tűzoltásban - betöltött helyével, szerepével és tevékenységével foglalkozik, bemutatja annak hazai eszközeit is.

Az automatikus tűzérzékelő és jelző berendezések fejlődése
Írta: Csepregi Csaba - 2021-09-13
A közelmúlt történelmének egy sajátos szeletét a tűz érzékelés és jelzés fejlődését – a kezdetektől napjainkig - mutatja be a téma szakértője.

BEMUTATKOZIK A TŰZOLTÓ MÚZEUM
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A cikk a Tűzoltó Múzeum állandó kiállításán keresztül bemutatja az ember küzdelmét a tűzzel, a római kor, a céhes tűzoltás legfőbb eszközeit, szól a nagy technikai alkotásokról, találmányokról, a szervezett tűzoltóság létrejöttéről, a tűzoltóság technikai modernizációjáról, a II. világháború alatti küzdelméről. Az Állami Tűzoltóság megalakulásától kezdve bemutatja napjainkig a technikai fejlődés főbb állomásait. A sugárcső, sisak és éremkiállításról is ízelítőt ad.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74