Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltás és műszaki mentés során szervezhető beosztások jelzése speciális láthatósági mellényekkel
Írta: Szemlits Gyula
A tavalyi évben a németországi példákat látva merült fel szerzőnkben a tűzoltás és műszaki mentés során szervezhető beosztásokat ellátó személyek egyértelmű jelölésének a kérdése. A nagyobb káreseteknél a segítségnyújtásra érkező egységek számára jelentős problémát okoz a jelölés hiánya. A közelmúltban készült el a mellény és sisakjelzésekkel foglalkozó teljes anyag. Az erről szóló tanulmányt közöljük.

A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői
Írta: Nagy Gyula

Az elmúlt időszakban a műszaki fejlődés eredményeként egyre jobb hatásfokú könnyűhab generátorokat hoznak létre. Ez javította a habbaloltás pozícióit a beépített berendezések között. A könnyűhabbal elárasztó rendszerekkel ugyanis a szűk helyeken történő oltásra is lehetőség van. A könnyűhabot be lehet juttatni olyan szűk elzárt területekre, ahol az oltás a szokásos vízzel oltó berendezésekkel nem hatásos.Új Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (BEIT) Fejér megyében
Írta: Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (OBEIT) felülvizsgálatára 2006-2008. között került sor, melyet a KKB által létrehozott Felsőszintű Munkacsoport végzett. A csoport munkájában és az új OBEIT kidolgozásában az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben (ONER) résztvevő szervek és szervezetek, minisztériumok, kutatóintézetek munkatársai vettek részt.

FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA - A KATASZTRÓFAVÉDELMI KUTATÁS ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEI
Írta: Prof. Dr. Bukovics István
A VAHAVA Projekt folytatásaként elvégzett kutatás részben célzott alapkutatás, részben alkalmazott kutatás jellegű volt. Ennek megfelelően a vizsgálatok feltártak olyan új megoldásokat, technológiai megközelítéseket, amelyek elősegítik klímaváltozáshoz való alkalmazkodással, illetve a védekezéssel összefüggő feladatok színvonalasabb megoldását. A kutatási eredmények összefoglalását adjuk közre.

Baleset után, javítás előtt - okok és teendők
Írta: Mélykúti Sándor
A közúti közlekedés résztvevőinek, amikor gépjárműbe ülnek, számolniuk kell azzal, hogy közúti baleset részeseivé válhatnak. Melyek a hazai tűzoltójármű balesetek jellemzői, okai és mi a teendő baleset előtt, után?

Tűzoltó gépjárművek kárjavítása
Írta: Mélykúti Sándor
Már maga a baleset is sokféle lehet akár az okozóját, a körülményeit tekintve, de miután megtörtént a baj, a jármű sérüléseinek kijavítása is több irányt vehet. Ez utóbbi fázis köré íródtak a kárjavításról szóló alábbi gondolatok.


A KATASZTRÓFAVÉDELMI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, ELEMEI
Írta: Dr. Papp Antal
A globális felmelegedés kérdésköréhez igazodva a katasztrófavédelem, a tűzoltóságok technikai fejlesztéseinek irányát úgy célszerű meghatározni, hogy a folyamatosság, a fejlesztések egymásra épülése megvalósulhasson.

A KLÍMAVÁLTOZÁS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ GAZDASÁGOSSÁGI, HATÉKONYSÁGI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI VIZSGÁLATOK
Írta: Dr. Papp Antal
Hogyan kell alkalmazkodni a klímaváltozásra, milyen feladatai vannak a gazdasági szervezeteknek, a bankoknak, a biztosító társaságoknak? Erre is válaszolni próbál az összefoglaló tanulmány a klímaváltozással kapcsolatos feladatokról.


Az OTSZ, a V-AMM-01, és mások: a tűzálló kábelezésről
Írta: Szűts Jenő
Az új OTSZ kapcsán az automatikus tűzjelző rendszerekben alkalmazott tűzálló kábelezés kérdését járjuk körbe, megvizsgálva a témával kapcsolatos nemzetközi helyzetet, rávilágítva az értelmezés kérdéseire. Az új OTSZ óriási előnye, hogy létezik egy leírt követelményrendszer, mely, most első ízben, egy közös (vita)alapot teremthet például a tűzjelző rendszerekkel foglalkozók számára.

A tűzoltóképzés sajátosságai Ausztriában
Írta: Kuti Rajmund
A tűzoltók elméleti és gyakorlati képzése, továbbképzése, felkészítése speciális beavatkozásokra, komoly feladat. Hasznos és a hazai tűzoltóképzésbe is adoptálható tapasztalatokat gyűjthetünk, ha egy másik ország képzési rendszerébe nyerünk betekintést. Szerzőnk 2008. év júniusában tanulmányúton volt az ausztriai Steiermark Tartomány Tűzoltó és Polgári Védelmi Iskolájában Lebring városban, tapasztalatait megosztja velünk.


LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN
Írta: Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia
Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat váltott ki a közvélemény, a politikai és médiaérdeklődés, a kutatás területén a kríziskommunikációt iniciáló folyamatokat. Tanúi lehetünk, hogy az attitűd a humán szempontok egész területén - de a kommunikáció, tájékoztatás vonatkozásában különösen – folyamatosan változik. Lassan, de biztosan elfogadottá válik, hogy speciális szervezeti egységek, erre a célra képzett személyek foglalkoznak az ember sokirányú szükségletrendszerével, pszichikumával és a közösségi viszonyok kérdéseivel.

Hagyományos dobfék vagy korszerű tárcsafék a tűzoltó járművön?
Írta: Szűcs László
„Az ön véleménye szerint egy átlagos autóvezető mikor vészfékez életében először 120 kilométeres sebességnél? - kérdezték Henry Morrough versenyzőiskola tulajdonostól.
- Halála előtt öt másodperccel - válaszolta.”


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57