Tanulmányok

Tanulmány

Szalmabálából készült házak és ezek tűzvédelme
Írta: Mezei Sándor - 2015-07-01
A szalma már ősidők óta ismert és használt építőanyag és az ország egész területén terem. Néhány hátrányos tulajdonsága miatt háttérbe szorult, de népszerűsége napjainkban az ökologikus gondolkodás révén, valamint kiváló tulajdonságai miatt ismét kezd kibontakozni. A kihívásra szakmai válaszokat kell adni.


Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei
Írta: Dr. Takács Lajos Gábor - 2015-07-01
A tűzterjedést gátló alapszerkezetek méretezésének alapelveit a Védelem 2009. évi 4. számában részlete szerzőnk. A korábbi elvekhez képest a legnagyobb változás a tűzfalak megítélésében várható. Milyenek az új elvek?

Acélszerkezet hővel szembeni ellenállása
Írta: Horváth Lajos - 2015-07-01
Az új OTSZ faanyagú tartószerkezetek tűzhatásra történő tervezési kérdései mellett az egyik izgalmas feladat az acélszerkezetek méretezése. Vizsgáljuk meg milyen változást jelent az Eurocode szabványsorozat az acélszerkezetek méretezésében?


Az autópályákról tűzoltói szempontból, figyelemmel a beavatkozás biztonságára, a társszervekkel való együttműködésre, az autópálya RST elkészítésének szükségességére
Írta: Bartovics Attila - 2015-07-01
Az autópályák biztonságával foglalkozó pályamunkájával a tiszaújvárosi tűzoltó parancsnok, Bartovics Attila tűzoló alezredes nyerte az idén már 10. alkalommal kiírt dr. Balogh Imre emlékpályázat díját. Mint ismeretes dr. Balogh Imre özvegye 2000-ben tett felajánlása alapján minden évben egy-egy olyan dolgozat, tanulmány, módszer kapja az elismerést, amely a tűzvédelem fejlődését elősegíti.

Kapcsolódó animált térképek: M3-M30 M3-M35


Pályázat és finanszírozás - kérdő jelek!
Írta: Mélykúti Sándor - 2015-07-01
Az elmúlt közel két évtizedben a fejlesztés közös jellemzője, hogy szinte kivétel nélkül jelentős részarányú állami támogatással, „mindössze” 8-20%-os önrész hozzáadásával juthattak és juthatnak technikai eszközhöz a tűzoltóságok!Mielőtt bárki heves kirohanásokat intézne felém, mondván, hogy mi az, hogy mindössze, jelzem az idézőjel nem véletlen – írja szerzőnk.


Gazdasági válság és a tűzoltóságok technikai fejlesztése
Írta: Mélykúti Sándor - 2015-07-01
Ma még sokan úgy vélekednek, hogy munkahelyüket elkerüli a válság. Minden bizonnyal többen lesznek, akik év végére szembesülnek azzal, hogy nem mentesülnek valamilyen válság generálta hatás alól. Vélhetően nem lesznek kivételek ez alól a tűzoltóságok sem.


A fa tűzvédelme II.
Írta: Veres György, Zeleny Lajos - 2015-07-01
Az építészeti igényeknek megfelelően a használati térben megjelenő fatartók tűzvédelmi méretezése elkerülhetetlen az Eurocode szabványok alkalmazása nélkül.


Helyzetkép a nemzetközi katasztrófavédelmi elvárások hazai teljesítéséről és továbbfejlesztési lehetőségeiről, különös tekintettel az ENSZ, NATO, és EU tagságunkra
Írta: Prof. Dr. Bukovics István DSc - dr. univ. Potóczki György - 2015-07-01
A cikk áttekinti a honi katasztrófavédelem jogi, szervezeti kereteit, feladatrendszerét. Elemzi és értékeli a honi katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi elvárásokat és azok teljesítésének helyzetét, a végrehajtás hazai sajátosságait. Magyarország a nemzetközi szervezetek vele szembeni elvárásait katasztrófa veszélyeztetettségének megfelelően, differenciáltan hajtja végre, a jelen állapotok időarányosan megfelelnek az elvárásoknak. Ez azonban nem statikus állapot, hanem egy dinamikus, időben elterülő folyamat. Teljes jogú EU és NATO tagságunk alapján szerepkörünk már nem korlátozódik csupán végrehajtásra, ellenkezőleg, részesei lehetünk közös döntéseknek is. A szerzők több megfontolandó, s rövid indoklásokkal alátámasztott javaslatot tesznek a továbbfejlesztés módozatait illetően.


Biztonsági Terv tömegrendezvényekhez
Írta: Czomba Péter tű. alezredes - 2015-07-01
Az állami ünnepségek rendezvényeihez Biztonsági Terveket kell készíteni! Az OKF vezetésével működő munkabizottság elkészített egy útmutatót a tömegrendezvények biztosítási tervének összeállításának követelményeiről. Ez az útmutató jó alapul szolgálhat az egyéb rendezvények biztonsági terveinek összeállításához és a hatósági követelmények megfogalmazásához is.

Tűzoltó jogosítvány. Követendő példa?!
Írta: Szemlits Gyula - 2015-07-01
Teherautó jogosítvány, PAV Vizsga hivatásos és önkéntes tűzoltóságok, egyesületek egyik problémája minden járműre ilyen képzettségű beosztott biztosítása. Nemcsak nálunk. 1999. január 1-el, a többi Európai Uniós államhoz hasonlóan Németország is átvette az EU-ban előírt, hazánkban is alkalmazott jogosítvány kategóriákat, amely hátrányosan érintette a németországi önkéntes és hivatásos tűzoltóságokat. Milyen megoldás született? Követhető ez nálunk is?


KÖZÖS GYAKORLAT A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL
Írta: Dobos Gábor - 2015-07-01
A tűzoltóság és a Magyar Honvédség szervezeteinek közös beavatkozása nem utópia. Elég, ha az elmúlt évek árvizeire gondolunk, ahol szervezetszerűen még mindig nagy létszámban, saját eszközeivel megjelenni képes Magyar Honvédség és a tűzoltóságok közösen védekeztek. De hasonlóképpen zökkenőmentes együttműködés figyelhető meg az építkezések során felbukkant II. világháborús bombák hatástalanításakor kialakult helyzetekben. Ennek megfelelő feltételezéssel szervezett gyakorlatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a MH. 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj Tűzszerész Járőrszolgálatával.


A tűzoltó járművek utóélete és gondozásuk
Írta: Mélykúti Sándor - 2015-07-01
Az elmúlt évtizedben a beszerzések hatására jelentősen változott a tűzoltó járműpark. Az új, korszerű járművek igénybevétele átlagon felüli, ezek élettartama a használattól és a karbantartástól függ. Hogyan gondoskodunk a beszerzett járművekről?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74