Tanulmányok

Tanulmány

Biztonságos beavatkozás gázvezetékek környezetében
Írta: Toldi Péter - 2016-06-22
"Átvágta egy traktor a gázvezetéket Jászboldogházán. Ömlött a gáz, mindenki nagyon félt aki látta, vagy hallotta. Le kellett zárni a környéket, 500 méteres sugarú körben kimenekítették az embereket. 600 család maradt ideiglenesen gáz nélkül." Ilyen és ehhez hasonló hírekkel sajnos nap, mint nap találkozunk a médiában. Melyek a gázellátás veszélyei? Milyen speciális beavatkozási szabályokat kell ott betartani?

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban
Írta: Mohai Ágota, Farkas Károly - 2016-06-21
A beépített tűzjelző rendszerek a tűzvédelemnek egy viszonylag jól szabályozott részét képezik. Ennek ellenére vannak olyan területek, ahol ellentmondások merülnek fel az elmélet és a gyakorlat, az előírások és az alkalmazás között. Ezekről érdemes beszélni annak tudatában is, hogy itt állunk az új OTSZ kidolgozásának közepén. Szerzőink gondolatébresztőnek szánt cikkét olvashatják a témában.

Döntéstámogatás és vezetésirányítás a tűzoltók munkájában
Írta: Noskó Zsolt - 2016-06-20
A döntés maga a választás a fennálló alternatívák között. A döntés tehát mindig jövőorientált irányultságot fejt ki a jelenben. Ha egyértelműen ismerjük a döntésünk eredményét, akkor nem igazán van szükségünk segítségre a meghozatalában. Mikor van szükség a döntéstámogatásra? Szüksége van erre egyáltalán a tűzoltóknak?

Kupola anomáliák – mikor hő-és füstelvezető és mikor fix vagy szellőztető?
Írta: Nagy Katalin - 2016-06-09
Egyre többször találkozhatunk olyan teljesítményigazolásokkal, amelyek kifinomultan keverik két szabvány teljesítményjellemzőre vonatkozó követelményeit. A pontszerű felülvilágítók, valamint a hő-és füstelvezetők kupoláiról van szó. Az eredmény: nem azt és nem úgy építik be, amit az életvédelmi követelmények igényelnének. A ködösítés eloszlatására kértük szerzőnket.

Tervezői felelősség hatósági kontroll nélkül – péntek 13!
Írta: Lestyán Mária - 2016-06-06
A 456/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterülettel rendelkező új lakóépületekhez nincs szükség, építési engedélyezési eljárásra, elég az egyszerű bejelentés. Volt is felzúdulás! Az Építési Törvény módosítása, 2016. május 5.-én jelent meg a Magyar Közlönyben, amely 2016. május 13.-án péntektől hatályos! Az eddig is világos volt, hogy az épületeknek meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak, most egyértelművé váltak a kérdések.

Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme
Írta: Lestyán Mária - 2016-05-23
Az új OTSZ életbe lépését követően a lapos tetőkre vonatkozó követelmények is rendszerben lettek meghatározva. A homlokzati hőszigetelő rendszerekből jól tudjuk, hogy milyen tűzvédelmi kockázatokat jelenthet az, ha a rendszerben bevizsgált szisztémától az alkalmazás, beépítés során eltérünk. A lapos tetőknél – azok összetettsége miatt – ez a veszély még fokozottabban fennáll. A minősítések és jogszabályi előírások közötti eligazodásban segít szerzőnk.

Vízköd aeroszolok újabb alkalmazási lehetőségei
Írta: Kuti Rajmund, Takács Krisztina, Zólyomi Géza - 2016-04-20
A tűzoltási feladatok során környezetünk védelme érdekében törekedni kell a környezetbarát oltóanyagok és technológiák alkalmazására. A víz tűzoltóanyagként történő felhasználása nem új keletű, a vízből előállított vízködök alkalmazásának előnyeit különösen a vízködökkel folytatott kísérletek eredményei, valamint a gyakorlati tapasztalatok is bizonyítják. A legújabb alkalmazási lehetőségeket, azok előnyeit mutatjuk be írásunkban.

Hő- és füstelvezetés – életveszélyes hibák a homlokzaton!
Írta: Nagy Katalin - 2016-04-13
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a követelményeket, a hozzá kapcsolódó Hő-és füstelvezetésről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv az előírásoknak megfelelő megoldásokat tartalmazza. Miért kell egy épületben a hő-és füstelvezetésről gondoskodni? Hogyan kell ezt megoldani? Milyen hibák tapasztalhatók a gyakorlatban? Melyek a jellemző szabálytalanságok? Milyen jó megoldások léteznek?

Kránitz József arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Kránitz József elbeszélései helyileg a tűzrendészeti felügyelői, és tanítói működése a falusi emberek világában játszódnak. Versei érthető, könnyen megjegyezhető strófákba vannak szedve. Elsősorban az ifjúság számára témát a tűzoltói létet, a tűzoltás másokat segítő szép, önként vállalt feladatát népszerűsíti. Írásából kitűnik, hogy szerencsésen ötvözi tanítói, és a tűzoltói szerepköréhez kapcsolódó és nemcsak a fiatalokat érintő nevelési feladatokat.

Dr. Dévényi Endre arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény. A könyvben nemcsak neves magyar költők, hanem irodalmi vénával megáldott tűzoltók versei is megtalálhatók. Ő tűzoltóként, parancsnokként is verselt, poéta volt, természetesen a tűzoltói léttel, tűzoltással foglalkozó versei állnak ezen írás reflektorfényében.

Szentgyörgyi Dénes arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Szentgyörgyi Dénes a kor sokoldalú embere, a közélet aktív részvevője. A forrásanyagokból Szentgyörgyi tudatos és humánus lénye kiviláglik. Bizonyára ő is azt tartotta, és tudatában volt annak, hogy földi létünk egyik fontos dolga, hogy az arra rátermettek maradandót alkossanak. Városában, Marosvásárhelyen munkásságának teljessége ismert, itt levéltári, múzeumi, könyvtári anyagok, a személyét tisztelők, a leszármazottak sok mindent őriznek, amellyel arcképe teljessé tehető.

Dr. Erdély Ernő arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Erdély Ernő Győr szabad királyi város egykori tűzoltó főparancsnokának szakmai, szakírói, szépirodalmi tevékenysége, gazdag életútja, szerteágazó közéleti tevékenysége, kiemelkedő tűzoltói munkája származása miatt Auswitz-Birkenauba ér véget. Itt hal meg feleségével együtt 1944. június 18-án. A tűzoltóknak az a szeretett és megbecsült szakembere embertelen körülmények között vesztette életét, aki oly nagy igyekezettel munkálkodott Győr város, és az ország tűzvédelmének korszerűsítésén, és aki külföldön is a magyar tűzoltóság elismert képviselője volt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74