Tanulmányok

Tanulmány

Milyen változásokat hoz az új OTSZ a homlokzatok területén?
Írta: Lestyán Mária

A Védelem Katasztrófavédelmi szemle 2014/5. számában megjelent cikk folytatásában szerzőnk a homlokzati hőszigetelő rendszerek ETICS – THR rendszerek megfelelőségének ellenőrzését tekinti át, az új OTSZ 5.0 szerint, valamint kitér arra is, milyen lényegi változások várhatóak ezen a területen.IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN
Írta: Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Vass Gyula; Cséplő Zoltán

Az iparbiztonsági szabályozásnak a katasztrófavédelem rendszerében történő fejlődése 15 évre tekint vissza Magyarországon. A veszélyes tevékenységek és a veszélyes áru szállítás felügyeletén túl megjelentek a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok is. Jelen cikk célja áttekinteni és értékelni az iparbiztonsági képzési lehetőségeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.Itt a SEVESO III. Irányelv
Írta: Dr. Vass Gyula, Bali Péter

A SEVESO II. Irányelv megalkotását követően bekövetkezett számos veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset (pl.: Enschede, Toulouse, Nagybánya) az Uniót a szabályozás szigorítására ösztönözte, melynek megfelelően a hazai szabályozás a 2003. évi Irányelv módosítást a 2006. év során átvette. A SEVESO III. Irányelv pedig 2015. június 1-én lép hatályba. Szerzőink tanulmánya SEVESO III. Irányelv rendelkezéseinek hazai jogrendbe történő átültetését és ennek vonatkozásait járják körbe.Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőrzési tapasztalatok értékelése
Írta: Kiss Enikő

A veszélyes áru vízi szállításának hatósági ellenőrzése nem egészen három évvel ezelőtt került a katasztrófavédelem hatáskörébe. A hatósági ellenőrzések legfontosabb célja a szabályzat betartatása a vízi közlekedés biztonsága érdekében. A fővárosban a Szent Flórián tűzoltóhajó segítségével lehetővé válik a menet közbeni ellenőrzés, amely egész Európában különlegességnek számít. Mohácson 2012. július 4-én hozták létre a hajóellenőri szolgálatot a kikötő épületében, ahol a katasztrófavédelem munkatársai 24/48 órás szolgálati rend szerint ellenőrzik az összes Európai Unióba be- és kilépő veszélyes árut szállító hajót, valamint 2012 augusztusa óta az ADN hatálya alá nem tartozó vízi járműveket is. Jelen cikkben szerzőnk célja az eddigi tapasztalatok értékelése, az eredmények bemutatása, valamint javaslattétel a hiányosságok pótlására

 Üzemzavarok vizsgálatának gyakorlati tapasztalatai
Írta: Mesics-Kovács-Vass-Kátai-Urbán

Tanulmányukban a szerzők a 2012-2014. időszakban bekövetkezett, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok kapcsán fogalmaznak meg javaslatot a jelenlegi iparbiztonsági hatósági módszertan továbbfejlesztésére.

 Az infrakamera alkalmazása a hibák feltárásában
Írta: Bónusz János

Az infrakamerás mérés nagy előnye, hogy a kép minden pontjára korrekt hőmérsékleti értéket ad. A hőkép alapján a vizsgált berendezésen azonosíthatóak a meglévő hőforrások. Ezek egy része az üzemmeleg állapotra jellemző, de gyakori az üzemi állapottól eltérő, helyi hőforrásokra visszavezethető melegfolt hibahelyre utal. Hogyan detektálhatjuk?

 Teherhordó acélszerkezetek tűz elleni védelme II.
Írta: Marlovits Gábor

Az acéllal kapcsolatos három fő tűzvédelmi paraméter (Ap/V érték, kritikus hőmérséklet, tűzvédelmi teljesítmény) ismeretében a gyártói táblázatokból meghatározhatjuk egy adott terméknek az acél hatásos védelméhez szükséges rétegvastagságát. A festék, a habarcs, és a burkolat ezzel kapcsolatos adatairól, megoldásairól adunk áttekintést a Promat termékein keresztül.Az akkumulátorok - töltési módok, durranógáz keletkezése
Írta: Bónusz János

Akkumulátorok töltése, névleges kapacitása, a gázfejlődés és a szellőzés összefüggései, s a szükséges légcsere számítási módozatai – ezeket foglalja össze tanulmányában szerzőnk. Energiatárolók, üzemanyag cellák
Írta: Bónusz János

Az energiatárolás korunk egyik nagy kihívása. Szerzőnk célja az akkumulátorokról a meglévő szakirodalom felhasználásával a fő jellemzőik és esetleges veszélyforrásaik, előnyeik illetve hátrányaik ismertetése. 

 Teherhordó acélszerkezetek tűz elleni védelme I.
Írta: Marlovits Gábor

Az acél elterjedt és kedvelt szervetlen építőanyag, amelynek tűzvédelmi osztálya A1 (nem éghető). Mégis problémás tűzvédelmi szempontból, mert a hőmérséklet emelkedésével teherhordó képessége gyorsan és számottevően csökken. Hogyan védhetjük meg ettől acélszerkezeteinket?A lakosságfelkészítés aktuális kérdései
Írta: Nagy Zsolt

Minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófák elleni védekezésben. A hatékony kárelhárítás érdekében fontos szerepe van a lakosság tájékoztatásának, felkészítésének. Szerzőnk több szempontból vizsgálja a lakosságfelkészítés rendszerét, lehetőségeit.A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene
Írta: Tóth Szabolcs Barnabás

2011-ben jelent meg Dr. Tóth Szabolcs Barnabás figyelemre méltó könyve. A tanulmány egy szakmatörténeti szempontból eddig szinte ismeretlen területet dolgoz fel rendkívül részletgazdagon. A könyv Háromszék egészét feltérképezve, majdnem minden településre kitérve mutatja be az önkéntes (köteles) tűzoltóegyleteket. Megköszönve a szerző hozzájárulását a könyvet tesszük közzé.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57