Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltóságok rendszerszintű vizsgálata, múltja és jelene
Írta: Pántya Péter
Milyen a tűzoltók létszámeloszlásának rendszere hazánkban? Milyen előzmények révén alakult ki a mai helyzet? Egy a tűzoltó szakmai berkekben sokakat foglalkoztató témáról fejti ki véleményét szerzőnk, miközben igyekszik az összefüggéseket is bemutatni, figyelve az elindult folyamatokra és az általa szükségesnek ítélt változtatásokra. Ennek alapján ajánlásokat fogalmaz meg a hatékonyság növelésére, a vonulási idők csökkentésére és a tűzoltói létszámok elosztásának megfelelő végrehajtására, a bővítések célszerű irányvonalaira.


Újgenerációs vezérlések és használati tapasztalataik
Írta: Pintér Tibor
Gyorsaság, a tűzoltók munkájának támogatása. Főként ezek vezérelték a fejlesztőket a BM HEROS ZRT-nél, amikor tűzoltás technikai vezérlési rendszerrel ellátott tűzoltógépjárműveket fejlesztettek ki. Ezek a vezérlések a szivattyú kézi karos működtetését helyettesítik, de megmaradtak a manuális, és a kapcsolókkal működtethető kényszer vezérlési lehetőségek is. Hogyan fejlődtek a vezérlések?


A településrendezés egyes kérdései a veszélyes ipari üzemek környezetében
Írta: Mógor Judit - Földi László
A veszélyes ipari üzemek hatósági engedélyezési és felügyeleti eljárása szorosan kapcsolódik településrendezéshez, konkrétan a veszélyességi övezet kijelöléséhez. Ennek során a közérdek és a magánérdek, a biztonságra törekvés és a fejlesztési lehetőségek közötti érdekütközést is kezelni kell. A szerzők cikkükben áttekintik a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozást, részletezik a felvetődő problémákat, és ismertetik a Bizottság fejlesztési törekvéseit a tagállami végrehajtás gyakorlatának jobbítására.


A „Paula” viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai
Írta: Dr. Lits Gábor
A „Paula” viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott, több napon keresztül megbénította az infrastruktúra fontos elemeit. A Bundesheer, a tűzoltóság és a polgári védelem jól összehangolt katasztrófaelhárító erőinek hatalmas munkája által vált csak lehetségessé a lakosságot súlytó nyomasztó terhek könnyítése.


A tűzvizsgálat gyakorlata a fővárosban
Írta: Fentor László
Ismét reflektorfénybe került a tűzvizsgálat, amelyet szétaprózottan, kis esetszámmal végeznek vidéken. Mi a helyzet a fővárosban? Hogyan alakul a gyakorlat? Melyek a továbbfejlesztés lehetőségei?


Szállodák tűzvédelme - Itthon láss csodát!
Írta: Angyal István tűzoltó őrnagy - OKF Megelőzési és piacfelügyeleti Főosztály
A Magyar Turizmus Zrt. 2009. évi belföldi szlogenjét azzal egészíteném ki, hogy nem csak itthon de külföldön is „csodát” láthatunk, ha tűzvédelmi szempontból áttekintjük a szállodákat. Egy röpke világkörüli útra invitálom az olvasót, amelynek során hazai és nemzetközi szállodákban pihenünk meg, és ha már ott járunk – mivel ez nem egy turisztikai magazin – a tűzvédelmi helyzetüket tekintjük át.


Szendvicspanelek és a tűzbiztonság - szabályozások és kihívások
Írta: Lestyán Mária
Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő Védelem tűzvédelmi szaklapban megjelent „PUR habos szendvicspanel = Totálkár” cikkét olvasva, felmerül bennünk a kérdés: miért viselkednek egyes épületszerkezetek, építőanyagok valóságos tűz hatására irracionálisan másképp, mint az egyébként a minősítések alapján, a vélt védelmi szinten elvárható lenne tőlük.


Vegyi felderítési koncepció 2006-os FIFA VB-n a lipcsei labdarúgó-stadionban
Írta: Dr. Norbert Klöpper
A nagyszabású rendezvények,(pl. koncertek, fesztiválok, parádék, labdarúgó-világbajnokság mérkőzései) az ún. kritikus infrastruktúra részét képezik. A rendezvények helyszínei vegyi harcanyagokkal (Chemical Warfare Agents - CWA) vagy más mérgező ipari vegyületekkel (Toxic Industrial Compounds - TIC) elkövetett terrortámadások célpontjai lehetnek. Az ilyen jellegű fenyegetések elleni védelem biztosítása, valamint azok bekövetkezésekor a megfelelő döntések (dekontaminálás, orvosi ellátás) meghozatala érdekében szükséges a kibocsátott vegyi anyagok gyors detektálása és azonosítása.


A faanyagú tartószerkezetek - Eurocode szerinti - tűzhatásra történő tervezése
Írta: Szitányiné Siklósi Magdolna
Az új OTSZ ebben is új követelményeket hozott! Ennek megfelelően az Európában kidolgozott és használatos, épületszerkezetek tűzállósági teljesítményének megállapítására alternatívaként elfogadott méretezési módszer (Eurocode szabványsorozat) lényegéről szeretnénk áttekintést nyújtani.


Ventillátorok alkalmazása robbanóképes közegekben
Írta: Perlinger Ferenc
Légtechnikai megoldásokra szinte mindenütt szükség lehet. Robbanásveszélyes környezetben azonban különös körültekintéssel kell eljárni. Milyen közeget, milyen ventillátorral, milyen módszerrel, hova telepítve a legbiztonságosabb? Képek


Tetőterek tűzvédelmi kérdései
Írta: Lestyán Mária
Az új OTSZ életbe lépésével a tetőterekre vonatkozó követelmények is szigorodtak, s a tervezés során több előírást kell figyelembe venni. Elsőként meg kell határoznunk az épület tűzállósági fokozatát s annak szintszámát. (Tűzvédelmi szempontból a tetőteret akkor kell építményszintnek tekinteni, ha az ott beépített rész az alapterület 25%-át meghaladja.) Amennyiben az épület I-III. tűzállósági fokozatú s legfeljebb 3 szintes alkalmazhatjuk a beépített tetőterekre vonatkozó egyedi követelmények (3.7.1) 6. számú táblázatot is. Vegyük most sorra a tervezési fázisokat.
Mellékletek: 1. pdf 2. pdf 3. pdf


Új tűzvédelmi technológiák a katonai járművek védelmében
Írta: Dr. Lits Gábor
Az emberélet megmentése a abszolút elsőbbséget élvez. A katonai járműveknek egyénre szabott személyi és teljes értékű tűzvédelmi megoldásokra van szükségük. Ezeket a megoldásokat a katonai alkalmazások, bevetések során is kell tudni alkalmazni, és olyan hatékonynak kell lenniük, hogy a tűz következtében halálos sérülés nagy valószínűséggel ne történjen. Egy ilyen komplex rendszert mutat be szerzőnk.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57