Tanulmányok

Tanulmány

A veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének 2010. I. félévi tapasztalatai
Írta: Dr. Vass Gyula - 2015-07-01
A veszélyes áruk közúti szállításának területe – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és a magyar döntéshozók előtt, szorosabb hatósági felügyelete mind társadalmi, mind kormányzati szinten megfogalmazott igényként jelentkezik. Ennek megfelelően az elmúlt években a katasztrófavédelmi szervezet kiemelt figyelmet fordított az ADR ellenőrzési szakterület fejlesztésére. Hogyan érintettek a 2009. évi jogszabályi változások a munkát?

Látni és látszani! Ez nem lehet kérdés…
Írta: Dr. Nagy Lajos - Noskó Zsolt - 2015-07-01
A tűzoltóság, a tűzoltók munkája a sajtófigyelem és a közérdeklődés középpontjában áll. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy nem elég látszani, fontos, hogy mi is lássuk a környezetünket, és szükség esetén vissza is tudjuk nézni a történteket. Nem véletlen, hogy a rendőrség munkáját már hazánkban is beépített kamerák rögzítik, amelyek segítséget nyújtanak a vitás kérdésekben.


Tűzszakaszok méretezésének új elvei
Írta: Dr. Takács Lajos Gábor - 2015-07-01
2009 évvégén előszabványként ismét megjelent a korábbi MSZ 595 szabványsorozat számos tagja, közöttük az MSZE 595-5: Épületek tűzvédelme. Tűzszakaszolás tűzterjedés elleni védelem címmel. A szabvány a tűzszakaszok méretkorlátait, továbbá elválasztásuk építészeti-tűzvédelmi szabályait tartalmazza. Cikkében szerzőnk a tűzszakaszok méretezésének új megközelítését mutatja be.


Festékek és oldószereik tárolása és raktározása passzív és aktív módon
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
Mit jelent az aktív és a passzív tárolási mód? Milyen tűz- és robbanásvédelmi kérdések merülnek fel az uniós szabályozások tükrében? Hogyan lehet besorolni a tárolt anyagot? Ezekre a kérdésekre válaszol szerzőnk.

Épületek tűzvédelmének optimalizálása
Írta: Nádor András - 2015-07-01
A 9/2008-as ÖTM rendelet (OTSZ) megjelenése – az európai normák alkalmazásával – különösen az épített szerkezetek tűzállósági, valamint a hő–és füstelvezetési követelményein szigorított jelentősen. Ugyanakkor az átalakított jogszabály nagyobb mozgásteret ad a tűzvédelmi hatóságnak a szabványostól eltérő, de a biztonsági követelményeknek eleget tévő megoldások elfogadásához. Milyen változások indultak el?


Iparosított technológiával épült középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzete Budapesten
Írta: Érces Ferenc - 2015-07-01
Tűzvédelmi ellenőrzéseken vizsgált középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzetében a korábbi ellenőrzésekhez képest lényeges változást nem tapasztaltunk. Az utóbbi időben nagy nyilvánosságot kapott, panelépületekben keletkezett, esetenként tragikus kimenetelű tűzesetek nyomán a lakók szemléletében megfigyelhető csekély változás, a tűzvédelmet szolgáló cselekedetekben még nem érzékelhető.

A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg tűzvédelmi szakértőjét!
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01

Néhány oroszországi tűzeset tapasztalatai fontosak lehetnek a hazai tűzvédelemben dolgozók számára is. Az építőanyag piacon megjelenő egyre több éghető anyagnak ill. szerkezetnek nagyobb óvatosságra kellene sarkalnia az építész ill. tűzvédelmi szakmát és a beruházói oldalt. A valóság egészen más! Ezt mutatják a tűzesetek.


A tűzoltó generátorok méretének meghatározása
Írta: Kürti Ákos - 2015-07-01
Az aeroszolos generátoroknál a tűzoltó hatású aeroszol az alapanyagból képződik a generátor belsejében. A kérdés, hogy „V” térfogatú helyiségben a tűz oltásához szükséges oltóanyag koncentráció létrehozásához mennyi oltóanyagra van szükség.

Több, egyidejű tűz oltása a Sisaki Finomító erősen sérült tárolótelepén
Írta: Boris Cavrak - 2015-07-01
Boris Cavrak egy 18 évvel ezelőtti esemény prezentációjával jelentkezett. Az eset 1991 utolsó negyedévében történt, amikor az előadó az INA polgári védelemért, ipari balesetekért, operatív központ üzemeltetéséért és a tűzjelző rendszerért felelős EBK vezetője volt. Az előadás alapjául szolgáló tanulmányt Ivica Billege a finomítónak akkori vezetője készítette. Ivan Pavlovic, aki akkor a tűzoltóparancsnok volt, most a Sinaco Sisak vezetője.

Előadás(PPT)


Vészhelyzeti tervezés, egy repülőtér perspektívái
Írta: John A. Olsen - 2015-07-01
Előadásomban a vészhelyzeti tervezésről szeretnék beszélni. Nos, Úgy érzem, hogy az olajipar, a vegyipar és a repülés között elég sok az átfedés, és sok esetben azonosak a kihívások.

Előadás(PPT)
Video

A rotterdami kikötő területén lévő tartálypark egyik tartályának úszótető megbillenése a kronológia szerint - gyakorlati megközelítésben
Írta: Ervin de Bruin - 2015-07-01
Hogyan kezdődött a szóban forgó káresemény? A dátum 2008. október 31-e, az időpont reggel fél 9. Riasztást kaptunk: úszótető van süllyedőben egy olajfinomító komplexum egyik tartályánál. A riasztás pillanatában nem tudtuk az esemény a súlyosságát, összetettségét, nem tudtuk, hogy mekkora tartályról van szó, tehát egy szelídebb megközelítést vettük alapul. Rotterdamban egy ipari tűzoltó egység és egy ügyeletes tiszt vonul ilyenkor. Rövidesen - 10 percen belül - megerősítettük, hogy valóban süllyed a tartálytető. A tartályban nafta, egy igen gyúlékony, lobbanékony anyag volt. A tartály 31 méter magas és 20 méter átmérőjű volt, ami nagyjából 400 négyzetméternyi akadálytalanul a környezetbe lépő veszélyt jelentett. Műveleti vezetőként döntöttem, hogy további egységeket kell a helyszínre vezényelnünk. 10 köbméter habképzőt rendeltem még ki.

Előadás(PPT) 
Video

Két rendkívüli esemény - Amikor a tűz tűzvésszé alakult, és amikor nem
Írta: JOSEF LAUKO - 2015-07-01
Az előadás két tűzesetet hasonlít össze. Az egyik egy tartálytűz, a másik egy transzformátor állomás alállomás tűzesete volt. A tartálytűz, úgy vélem minden tűzoltó rémálma.

Előadás(PPT)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74