Tanulmányok

Tanulmány

A robbanásveszély elemzése számítással
Írta: Bónusz János
Szerzőnk által ismertetett gondolatmenet minden olyan esetben kiindulási alapul szolgálhat, amikor szerves oldószergőzök kerülnek a munkatérbe és ott különféle robbanásveszélyes műveletet kell végezni, így padlólakkozásnál, műanyagpadló ragasztásnál, festékszórási műveletnél, akkumulátor töltésnél.


Tűzoltói beavatkozások a hibrid meghajtású személygépjárművek sajátosságainak tükrében
Írta: Csende Sándor Viktor
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton a bírálóbizottság a két díjazott
pályamű mellett, publikációra javasoltaCsende Sándor Viktor tűzoltó hadnagy dolgozatát, amely a hibrid technológia, a beavatkozásoknál lehetséges veszélyek, az alkalmazható taktikák és eszközök bemutatására koncentrál. Nagyon hasznos továbbképzési segédlet lehet ez a gyakorlatias szemléletmóddal megírt tanulmány.


A lakosságriasztás lehetőségei különös tekintettel az informatika által nyújtott lehetőségekre
Írta: Svéda Alex
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton a bírálóbizottság két pályaművet díjazott és további két pályaművet publikációra javasolt. A bizottság tagjai a stilisztikai-formai, szakmai tartalmi követelmények mellett főként a szakmai újszerűséget és a leírtak gyakorlati alkalmazhatóságát értékelték a most elsőként közreadott műben, amelynek szerzője az informatika világából kiindulva vizsgálta a témát.


Korszerű egyéni védőeszközök a lakosságvédelem szolgálatában
Írta: Nikodém Edit
 A polgárok védelme, a biztonság megteremtésének egyik szelete a lakosságnak a katasztrófák hatásaitól való védelme, többek között hatásos védőeszközökkel. Hogyan változtak ezek az eszközök a technika és a biztonsági filozófia fejlődésével? Ezt vizsgálja tanulmányában szerzőnk, miközben bemutatja a napjainkban alkalmazott korszerű eszközöket védelmi képességük és funkcionális besorolásuk függvényében.


Korszerű egyéni védőeszközök a lakosságvédelem szolgálatában
Írta: Nikodém Edit
A polgárok védelme, a biztonság megteremtésének egyik szelete a lakosságnak a katasztrófák hatásaitól való védelme, többek között hatásos védőeszközökkel. Hogyan változtak ezek az eszközök a technika és a biztonsági filozófia fejlődésével? Ezt vizsgálja tanulmányában szerzőnk, miközben bemutatja a napjainkban alkalmazott korszerű eszközöket védelmi képességük és funkcionális besorolásuk függvényében.

Zárt téri tüzek modelljei (2.rész)
Írta: Szikra Csaba
Az utóbbi időben gyakran szimulációs technikákat használunk a zárt téri tüzek elemzésére, melynek célja lehet például hő- és füstelvezető berendezések hatékonyságának vizsgálata. A modellek jóságát (pontosságát) számos tényező befolyásolja. A sok közül talán az egyik legfontosabb az alkalmazott tűzmodell.


A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei a tömegrendezvények biztosítása során
Írta: Kasza Anett
A fővárosi tömegrendezvények biztosítása komplex védelmi feladatot jelent. Az elmúlt évek tragikus kimenetelű rendezvényei (2006. augusztus 20., West-Balkán) rávilágítottak arra a tényre, hogy a tömegmozgások kezelése, és a résztvevők testi épségének garantálása érdekében új, a gyakorlatban is alkalmazható elgondolásokra és kutatásokra van szükség. A tapasztalatok és felhasználási lehetőségek figyelembevételével elemeztem a fővárosi metró alkalmazásának lehetőségeit a szabadtéri tömegrendezvények biztosítása során.


Kockázatbecslési eljárás Magyarországon
Írta: Tóth Ferenc - Harmati István - Cseh-Szakál Tímea
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) 2011-ben elkészítette a „Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés” című dokumentumot, amely jelentősen előremozdította hazánk településeinek egyedi kockázatbecslésen alapuló katasztrófavédelmi osztályokba sorolását. A cikk az európai folyamatok ismertetését követően az új típusú kockázatbecslési eljárásról kíván rövid áttekintést nyújtani az olvasónak.


Az átszellőztetett homlokzatok nagyobb veszélyt hordoznak
Írta: Lestyán Mária
A 2011 október 6-tól hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban nagy változás, hogy az épületek átszellőztetett homlokzatainak létesítésénél a teljes rendszernek homlokzati tűzterjedés határértékre minősítettnek kell lennie – a teljes rendszernek, A1 nem éghető hőszigeteléssel együtt vizsgálva. Szerzőnk olyan helytelen gyakorlatra hívja fel a figyelmet, amely tűzesetnél életveszélyes következményekkel járhat. 


A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
Írta: Dr. Bognár Balázs
Vannak olyan rendszerek, amelyek biztonságos működése elengedhetetlen a társadalom, a gazdaság működése szempontjából. E rendszerek védelmének nemzetközi szabályozását, a szabályozásukkal kapcsolatos európai törekvés lényeges pontjait, és a magyarországi szabályozás helyzetét mutatja be szerzőnk.


Árvízi, belvízi katasztrófakockázat hazánkban
Az elmúlt évben, az Európai Unió többi tagállamával együtt, az egyik kiemelt feladat volt az országunkra jellemző katasztrófa-típusok kockázat-értékelésének elkészítése. A cél, hogy áttekintést lehessen készíteni azokról a főbb kockázatokról, amelyekkel az Európai Közösség a jövőben szembesülhet. Ez a nagyléptékű munka elkészült. Az árvízi és belvízi veszélyek kockázatát feldolgozó tanulmányt adjuk közre.


Gondolatok az etika, erkölcs fogalmáról
Írta: Ürmösi Károly
Hivatás vagy szakma? Milyen értékekkel, értékviszonyokkal, hagyományokkal, szervezeti kultúrával rendelkezünk? Mit jelent mindez egy új szervezetnél? Mit jelent a „jó” keresése? Milyen kihívásokkal kell szembenézni a fiatal hivatásos állománnyal foglalkozóknak ebben a folyamatban? Mire lehet építeni?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57