Tanulmányok

Tanulmány

Terrorizmus és katasztrófavédelem
Írta: Hoffman Imre - Tatár Attila
Ez a két szó egymás mellett jelzi azokat a változásokat, amelyek a világban az új évezred küszöbén végbementek. Milyen feladatok jelentkeznek ebben? Milyen specialitásai vannak a beavatkozásnak?

A SZMOGRIADÓK TERVEIRŐL
Írta: Mészáros Árpád

A 2007 decemberi időjárás következtében városainkban megnövekedett a levegő szennyezettsége. Ez a tény egyfajta aktualitást ad a szmogriadó tervekről összeállított kritika ill. kérdéssornak. Budapest, Pécs, Győr, Miskolc terveit tanulmányozta szerzőnk.Erő- eszköz számvetések és realitások a belső védelmi tervben
Írta: Hoffmann Imre
A veszélyes anyagokat feldolgozó üzemek által készített belső védelmi tervek célja a súlyos balesetek következményeinek csökkentése, ezek felülvizsgálatának tapasztalatait összegzi a tanulmány.

Tűzvizsgálat számítástechnikai támogatással
Írta: Szilágyi Csaba
A matematikai tűzmodellek egyik felhasználási lehetősége a tűzesetek elemzése. A hagyományos eljárásokban az áramlások, a különböző gázok koncentrációjának vizsgálata, a kialakult hőmérséklet meghatározása okozhat nehézségeket. A modell lehetőséget ad hogy az eddig meg nem vizsgált szempontokat is figyelembe vegyük.

Légitámogatás nélkül nehéz, nagyon nehéz lett volna
Írta: Jamrik Rudolf
2007 júliusában a szokásosnál több erdő-, bozót- és avartűzhöz riasztották a tűzoltókat. Hatalmas erdőtüzek alakultak ki Kecskemét és Nyárlőrinc között. A légi tűzoltás tapasztalatait mutatja be szerzőnk.

Gabonatárolók tűz- és vagyonvédelme
Írta: Dr. Szőcs István
A stratégiai és intervenciós gabonakészletek tárolásának feladatai új, nagykapacitású tárolóterek kialakítását tették szükségessé. Új feladatként jelent meg a tűzvédelmi ipar számára a biodízel üzemanyagok előállítására alkalmas üzemek megjelenésével kapcsolatos veszélyforrások kezelése, a maguk tűzveszélyes folyadék tároló tartályainak és olajos magvai silóinak vagyonvédelmi, környezetvédelmi problémáival. Új megoldást mutat be szerzőnk.

Tűzjelző rendszerek karbantartása - Szabályozási háttér
Írta: Csepregi Csaba

A „Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása” című konferencián 2007. novemberében Békéscsabán megtartott előadás ppt. anyagának 1. részét adjuk közre.Számítógépeken futó matematikai tűzmodellek felhasználási lehetőségei
Írta: Szilágyi Csaba
A számítógépes tűzmodellező programok a mérnöki megközelítésű tűzvédelmi tervezés és megelőzés egyik jövőbeni pillérét jelenthetik. A külföldön már alkalmazott módszerrel vég-zett kísérleteinek tapasztalatairól számol be szerzőnk.

Tűzjelző rendszerek karbantartása - Műszaki háttér
Írta: Csepregi Csaba
A „Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása” című konferencián 2007. novemberében Békéscsabán megtartott előadás ppt. anyagának 2. részét adjuk közre.


Megváltoztak a szakértői jogszabályok
Írta: Nyíri Csaba
Megjelent a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet, melynek 4. számú melléklete szabályozza, hogy a tűzvédelmi szakterületekkel kapcsolatos vizsgálatok során mely szervek vannak szakvélemény adására feljogosítva. Ki, mikor lehet szakértő?

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava
Írta: Jamrik Péter, Horváth Lászó, Bagyó Sándor, Heizler György
A kiemelt üdülőhelyeken és azok környezetében lévő természetes vizek a turisztikai vonzerő szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. E tekintetben nemcsak a kijelölt fürdőhelyek, hanem az ezeken kívül eső vízfelületek is számos vendéget csábítanak. Alapvető célnak tekintjük, hogy a természetes vizek felületén tartózkodók is teljes biztonságban legyenek, tájékoztassuk őket a vizek veszélyeiről, értesítsük az aktuális kockázatokról, tegyük lehetővé, hogy a veszélyeket elkerülhessék, amennyiben veszélybe kerülnek, vagy rászorulnak, korszerű mentési, ellátási szolgáltatásban részesüljenek.

Tűzoltó gyakorlópálya a MOL Nyrt. Dunai Finomítójában
Írta: Pimper László
„Gyakorlat teszi a mestert!” Az új kihívások, a fiatalodó állomány és a környezetvédelmi követelmények mellett, a feladatelemek szakszerű végrehajtásának mérhetősége miatt különösen fontos az Európai mércével is kiemelkedő gyakorlópálya, amit a FER tűzoltóságánál fejlesztenek.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57