Tanulmányok

Tanulmány

A madárinfluenza vírus és az ellene való védekezés aktuális kérdései
Írta: Hortobágyi Tímea - 2021-09-13
Örömmel adunk teret Hortobágyi Tímea, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ötödéves védelmi igazgatási szakos hallgatója aktuális és a témát alaposan feldolgozó dolgozatának, amelynek témája napjaink egyik legnagyobb globális kihívásának tekinthető. A dolgozat a 2008. évi Tudományos Diákkori Konferencián elnyerte a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyvédelmi Információs Központ különdíját.

MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELZŐK Tűzoltótömlőkön és a tömlőtesteket összekötő kapocstesteken
Írta: Hercel András - 2021-09-13
A menekülési, és menekítési irányok meghatározását segítő hasznos újítást mutat be a dolgozat. Az itt megfogalmazottak egyben szabadalmi bejelentés alatt is állnak.


TISZTHELYETTES AVATÁS AVAGY DISZLOKÁCIÓ ÉS LÉTSZÁMFEJLESZTÉS A TŰZOLTÓSÁGOKON
Írta: Pántya Péter - 2021-09-13

A dolgozat a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájára készült 2007 októberében.

A dolgozat különdíjazásban részesült.Az érdekképviseleti szervek szerepe, működése a rendvédelmi szerveknél
Írta: Pántya Péter - 2021-09-13
Hogyan működnek az érdekképviseleti szervek, mi a szerepük, feladatuk a rendvédelmi szerveknél, különösen a tűzoltóságnál? Melyek a hivatásosok jogai és kötelezettségei?

A Hivatásos Szolgálati törvény elemzése
Írta: Pántya Péter tű. hadnagy - 2021-09-13

A TDK (Tudományos Diákköri Dolgozat) elemzi a Hszt. felépítését, megalkotásának körülményeit és előzményeit. Ismerteti az akkor még csak várható módosítását, azok várható hatásait. Röviden bemutatja a fegyveres és rendvédelmi szerveket és feladatköreiket.HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Írta: CSEPREGI PÉTER - 2021-09-13
A katasztrófák elleni védekezésben a szomszédos államok szervezeteinek kiemelt felelőssége a határmenti együttműködés szervezeti és intézményi formáinak a lehető legjobb kialakítása. A Békés megyei tapasztalatokból kiindulva vizsgálja ezek lehetőségeit szerzőnk.

Középmagas lakóházak tüzeinek oltása
Írta: Nagy Lajos - 2021-09-13
Az 1980-ban készült szakdolgozat a panelépületek tűzeseteinek oltására, égésének terjedésére, a légmozgás irányítására vonatkozóan ma is figyelemre méltó megállapításokat tartalmaz.

Mentőállomás kialakítása a dombóvári tűzoltóságon
Írta: Szabó Jenő - 2021-09-13
A dombóvári mentőállomás tűzoltóságon belüli elhelyezésének 2007 évi teljes projekttevét adjuk közre.

Fa, mint építőanyag a modern építészetben
Írta: Kiss-Sponga Tamás - 2021-09-13
A fa építészeti szerepe nő, ezért fontosak a feldolgozott témák: a faanyagok viselkedése tűzben, az égéskésleltetés, - a tűzállósági határérték növelésének lehetőségei, a faszerkezetek tűzállósági méretezésének kérdései.


A veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos tűzoltói beavatkozásokra irányuló képzés a komáromi tűzoltó-parancsnokságon
Írta: Gelle László - 2021-09-13
A veszélyes anyag szállítási formákról, a felkészülés, beavatkozás jellemzőiről, az anyagok beazonosításáról, a technikai eszközök használatáról, és a szerző képzésre vonatkozó javaslatáról olvashatunk a dolgozatban. A kiképzők számára különösen ajánljuk!


Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere
Írta: Bajkán György Zoltán - 2021-09-13

    A tűzoltó-társadalom minden bevetés, esemény alkalmával új és újabb helyzetekkel találja magát szemben. A váratlan, megrendítő, olykor tragikus és néha bizony visszataszító dolgokkal naponta találkoznak. A feladataik megoldása olyan embereket kívánna, akik robotszerűen mindenre tudják a megoldást, választ energiájuk végtelen és nem hibáznak. A tűzoltók, sajnos -vagy hála istennek- nem ilyenek, de a képzésekkel, szakemberek alkalmazásával és tapasztalataik, feldolgozásával meg kell próbálniuk minden helyzetben a tökéletesebb megoldást megkeresni. A legtökéletesebbet úgy sem sikerül, ezt utólag mindig meg lehet állapítani. Személyes tapasztalatom, hogy az idősebb és képzettebb kollegák is hibáznak. A sok gyakorlással enyhíteni, csökkenteni a kevéssel fokozni és a gyakorlás elhanyagolásával, elhagyásával előidézni lehet ezeket a hibákat.A forgácslap gyártás technológiájának beépített tűz-védelme, ennek konkrét példán történő bemutatása és elemzése
Írta: Göncz Szabolcs - 2021-09-13
A forgácslapgyártás technológiája rendkívül tűzveszélyes, ezt az üzemben az elmúlt években a nemzetközi viszonylatban is fejlettnek tekinthető beépített tűzvédelmi berendezések ellenére bekövetkezett tűzesetek is bizonyítják. A tűzesetek nehezen megelőzhetőek mindannak ellenére, hogy a vezetőség és a tűzvédelmi hatóság is mindent megtesz a lehetséges veszélyforrások megszüntetéséért. A technológia azonban mindig magában hordozza a tűzkeletkezés lehetőségét, hiszen a nedves faforgácsot - melynek egy része liszt finomságú - kell viszonylag rövid időn belül 1-4%-os nedvességtartalmúra szárítani, osztályozni és feldolgozni. Tűzkeletkezés szempontjából legveszélyesebb részei az üzemnek a szárítóberendezések valamint az utána történő szállítás, osztályozás, utánaprítás technológiai berendezései és ezen berendezésekhez tartozó elszívó rendszerek. Ezekben a technológiai részekben gyakoriak a tűzesetek és általában porrobbanást okoznak, aminek következtében a tűz a további technológiai rendszereket is veszélyezteti1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74