Tanulmányok

Tanulmány

Tudományos munka a tűzoltó múzeumban
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-07-02
A gyűjtemény tudományos feldolgozásának eredményeiről, a feldolgozási módszerekről, a munka irányításáról, a tudományos ismeretközlésről és a múzeumpedagógiai munkáról, valamint a jövő tennivalóiról olvshatunk.

A Tűzoltó Múzeum évkönyvei a tudomány szolgálatában
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-06-18
A Tűzoltó Múzeum rendszeresen jelentet meg évkönyveket, összegezve az e területen végzett tudományos munkát. Szerzőnk a kiadványokat elemzi tartami és formai szempontból.

Magyarország első tűzrendészeti törvénye megszületésének körülményei, legfőbb előírásai, jelentősége
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-06-11
A hazai tűzvédelem jelentős évfordulója kötődik 2006-hoz, nevezetesen az első tűzrendészeti törvény megszületésének (1936) hetvenedik évfordulója. Egy újabb világégés gyülekező viharfelhőivel a háttérben a hazai tűzrendészetet szabályzó törvény elfogadása nem véletlen, mert a honi légoltalom megszervezése kötelezettségeket ró a tűzvédelem szerveire, többek között ezt is szabályozni kellett.Repülőgépek és helikopterek a tűzoltás szolgálatában
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-06-04
A tanulmány a repülőeszközök alkalmazásának egy különleges területével, a tűzvédelemben - szűkebb értelemben a tűzoltásban - betöltött helyével, szerepével és tevékenységével foglalkozik, bemutatja annak hazai eszközeit is.

Az automatikus tűzérzékelő és jelző berendezések fejlődése
Írta: Csepregi Csaba - 2007-05-29
A közelmúlt történelmének egy sajátos szeletét a tűz érzékelés és jelzés fejlődését – a kezdetektől napjainkig - mutatja be a téma szakértője.

BEMUTATKOZIK A TŰZOLTÓ MÚZEUM
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-05-14
A cikk a Tűzoltó Múzeum állandó kiállításán keresztül bemutatja az ember küzdelmét a tűzzel, a római kor, a céhes tűzoltás legfőbb eszközeit, szól a nagy technikai alkotásokról, találmányokról, a szervezett tűzoltóság létrejöttéről, a tűzoltóság technikai modernizációjáról, a II. világháború alatti küzdelméről. Az Állami Tűzoltóság megalakulásától kezdve bemutatja napjainkig a technikai fejlődés főbb állomásait. A sugárcső, sisak és éremkiállításról is ízelítőt ad.

Létrák mint a tűzoltóság mászóeszközei
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-05-07
Ez az írásmű a létrák (magasabb vagy alacsonyabb hely elérésére szolgáló) építőelemek, eszközök eredetét kutatja, eközben azoknak, mint tűzoltói segédeszközöknek a szerepét vizsgálja. A tanulmányozott eszközök közül a tűzoltóságnál alkalmazott (rendszeresített) egyik mászóeszköz, a létra fejlődéstörténetét követi nyomon a XX. század közepéig.

A LÉGZŐKÉSZÜLÉK - AZAZ KŐSZEGHI MÁRTONY KÁROLY „ÉLETMENTŐ KÉSZÜLETE” - A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NAGY MAGYAR TALÁLMÁNYA
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-05-02
Egy nagy magyar találmány az „életmentő készület” megszületésének körülményeit, a légzőkészülék működését, a készülék kipróbálását, a záró részben a korabeli szakembereknek a készülékről alkotott véleményét ismerhetjük meg.


A TŰZJELZÉS, FEJLŐDÉSE A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-23
A tanulmány néhány alapfogalom tisztázása után vizsgálja, hogy az emberiség a tűz elleni hosszú küzdelmében miként, milyen eszközök alkalmazásával oldotta meg az információszerzés, az információtovábbítás, a kommunikáció feladatait.

A tudományosság szerepe a vizzeloltás technikájának fejlődésében 1945-ig
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
A tanulmány legfőbb törekvés a tűzoltás technikájának , mint emberi tevékenységnek a vizsgálata, a fejlődés tendenciájának bemutatása. Az elemzésben kitüntetett szerepe van a víznek, mint legfőbb oltóanyagnak.

Az oltóanyag útja
Írta: Sváb Attila - 2007-04-02
A tűzoltás "forradalmára", avagy a tűzoltó nyomótömlő múltja, jelene, helye a tűzoltás mai rendszerében

A gőzfecskendő, a XIX. század elejének magyar találmánya
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
Az alkotókat méltán tekinthetjük a tűzoltóügy kiemelkedő képviselőinek. Ezeknek a tűzoltószereknek az újdonságuk mellett az a leglényegesebb hozománya, hogy egy új szemléletű tűzoltási gyakorlat és azt megalapozó elmélet kimunkálását is segítették.
Kapcsolódó galéria


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73