Tanulmányok

Tanulmány

Tűzvédelmi tervezés - jogosultság és felelősség
Írta: Dr. Bedő Katalin
„A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas ...” /Heinrich Heine/ Ez a bölcsesség igaz az építőipari kivitelezés és a tűzvédelem területén is, hiszen csupán saját tapasztalatra hagyatkozni, abból tanulni ebben a körben megbocsáthatatlan nagyvonalúság lenne. A körültekintő és szakszerű tervezés, mely nem az egyéni tapasztalatot, hanem az összes idáig felhalmozott tudást hasznosítja, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasság gazdaságos megvalósításának záloga.


A tűzvizsgálati tevékenységre való felkészítés áttekintése
Írta: Dr. Schweickhardt Gotthilf
A tűzvédelmi igazgatási tevékenység feladatrendszerének egyik elemét képezi a tűzvizsgálati tevékenység. A tűzvizsgálatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint kell lefolytatni. Ez adja a jogi keretet, s egyben meghatározza a végrehajtandó általános eljárási feladatokat és azok rendjét, tartalmát.


A fővárost fenyegető ipari katasztrófák és az ellenük való védekezés lehetőségei a 2012. évi jogszabályváltozások tükrében
Írta: Szendi Rebeka
A technika fejlődése és az ipari forradalom a civilizációs eredetű katasztrófák megjelenését hozta magával, melyek hatásai az emberekre és a környezetre súlyosabbak lehetnek, mint a természeti katasztrófák által okozott veszélyek. A zsúfolt Budapesten található veszélyes üzemek potenciális veszélyeztető hatásai megszüntetésének, csökkentésének leghatékonyabb módja a balesetek megelőzése. Ezt a célt szolgálták az eddigi, katasztrófavédelemhez kapcsolódó jogszabályok is. A 2012. január 01-től, illetve az április 15-től életbe lépő változások az említett jogszabályokban pedig pozitívan befolyásolták az ipari balesetek megelőzésére, illetve a veszélyes üzemek felügyeletére irányuló tevékenységet.


HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek megalakítása
Írta: Jackovics Péter tű. alezredes
A rendkívüli veszélyhelyzetek megfelelő kezelése érdekében a BM OKF égisze alatt HUNOR (Hungarian National Organisation for Rescue Services) elnevezéssel hivatásos, nehéz kutató-mentő speciális, különleges mentőszervezet alakul. Ugyancsak hasonló megfontolásokból jön létre HUSZÁR Közepes Városi Kutató és Mentő Csapat, az önkéntes mentőszervezetek és a területi polgári védelmi szervezetek bevonásával.


Nem mindennapi küldetés
Írta: Jackovics Péter tű. alezredes
Mint ismeretes, 2011. március 11-én, magyar idő szerint reggel 6.46-kor a Richter-skála szerinti 9.0-es erősségű földrengés rázta meg Japán északi, észak-keleti részét. A térségben lévő Fukushimai atomerőmű meghibásodott, a reaktorokban súlyos üzemzavar lépett fel. Japán aktiválta az uniós polgári védelmi együttműködési rendszert. Tekintettel arra, hogy 2011. első félévében Magyarország volt az Európai Unió soros elnöke – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) látta el az Európai Unió Polgári Védelmi szervezetének elnöki tisztét –, azonnal elkezdődött a segítségnyújtáshoz szükséges szervezőmunka. E tevékenység vázlatos ismertetését szolgálja útinapló-szerű visszatekintés. 


Mélygarázs tűz tapasztalatai - 54 lakásból kellett kimenekíteni a lakókat
Írta: Bérczi László tű. dandártábornok
Nagyvárosainkban a gépjárművek elhelyezése is egyre nehezebb. A sűrű beépítésű városrészeken többlakásos társasházak és a nagy tömegeket vonzó bevásárló központok alatt építik ki a gépjárműtárolókat. Az itt keletkezett tűzesetek sajátos problémákat vetnek fel. Egy ilyentűzeset tapasztalatait dolgozta fel szerzőnk.


Milyen feltételeket kell teremteni a befogadó helyeken?
Katasztrófahelyzetben a kitelepített lakosok, illetve a beavatkozó állomány szükség elhelyezésének minimum feltételeire vonatkozóan, a különböző rendeletek, valamint az ÁNTSZ OTH és nemzetközi ajánlások alapján készített összeállítást adjuk közre.


Tűz a veszprémi szigetelőanyag gyárban
Írta: Németh Tamás tű. alezredes
Egy kb. ötezer négyzetméter alapterületű, polisztirolt gyártó üzemcsarnok égett le 2011. augusztus 17-én este Veszprémben, a Videoton Ipari Parkban. A polisztirol égéséből származó sűrű, fekete füstöt még a Balaton partján nyaralók is a levegőben lévő esetleges mérgező anyagok miatt aggódva nézték. Mi történt?


A faanyag égéskésleltetésének módozatai és kivitelezése
Írta: Szitányiné Siklósi Magdolna
A közelmúltban a Budapesti Műszaki Egyetem tűzvédelmi szakmérnöki képzésén tartott előadáson a téma átfogó bemutatására vállalkozott a szakterület hazai szaktekintélye. Szitányiné Siklósi Magdolna okl. faipari mérnök, ny. tűzoltó alezredes, építész tűzvédelmi- és faanyagvédelmi szakértő előadását adjuk közre.

A tűzvédelmi szakértő változó feladatai az új OTSZ tükrében
Írta: Mészáros János
Az emberiség fejlődése elválaszthatatlan - egyebek mellett – a technikai fejlődés történetétől. Ugyanez érvényes „kicsiben” hazánk építészetére, a közelmúlt tűzvédelmére és azon belül az építészeti-műszaki tervezés tűzvédelmi szabályozására is. Jelentős változások részesei vagyunk. Mi változik a tűzvédelmi szakértői munkában?


Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata
Írta: Dr. Takács Árpád
A reagáló képesség növelése érdekében a Békés megyében a 12 órás készenléti idejű területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok riasztási gyakorlatát hajtották végre. A fő cél, hogy a polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok megismerjék feladataikat, tisztában legyenek azok gyakorlati tartalmával, a megalakítási helyekkel. Ezzel hatékonyabbá téve a településeken a védekezési feladatok ellátását.

Döntéstámogató rendszerek fejlesztési lehetőségei
Írta: Noskó Zsolt
Mi is a döntés? Legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek valamelyikét, előnyben részesítjük a többihez képest. Hogy mi alapján választunk, sok mindentől függ, de maga a mérlegelési folyamat hozza eredményül a döntést.

Kapcsolódó galéria


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57