Tanulmányok

Tanulmány

A nemzeti védekezés rendszere a katasztrófák elleni védekezésben
Írta: Dr. Tóth Ferenc, Dr. Mógor Judit, Bonnyai Tünde - 2015-07-01
2012. január 1-je fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben, hiszen hatályba lép a megújult törvény és végrehajtási rendelete, valamint a kapcsolódó miniszteri rendeletek. A következőkben azon alapvető rendelkezésekbe nyújtunk betekintést, amelyek ismerete elengedhetetlen a katasztrófák elleni védekezésben bármely feladatot ellátó szervek és szervezetek tagjai számára is.


Katasztrófavédelem az ombudsmani gyakorlat tükrében
Írta: Farkas Zsuzsanna, Juhász Zoltán - 2015-07-01
Az ombudsman – aki Magyarországon az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, 2012. január 1-től pedig az alapvető jogok biztosa elnevezéssel működik – az Alkotmánybíróság „állami intézményi életvédelem” elméletére építette fel a proaktív vizsgálati gyakorlatát, amely magában foglalja a projektmódszer alkalmazását. Mit tapasztalt a katasztrófavédelemben?


A beavatkozás biztonságának feltételei az M3-as metró területén
Írta: Bérczi László, Ecseti Balázs - 2015-07-01
A 2011. április 19-én az észak-déli metróvonal Árpád híd – Forgách utca közötti szakaszán történt tűzeset, a metró megépítése óta az egyik legnagyobb ilyen jellegű esemény volt. Apróbb füstölések, kisebb tüzek az utóbbi időben egyre-másra előfordulnak, hiszen a forgalomba kiálló járművek – a rendszeres karbantartások és szemlék ellenére – műszaki állapota életkoruknak megfelelő. A kiégett motorkocsi 1976-ban gördült le a gyártósorról.


ADR - a veszély és baleseti információs jelzetek megújításának lehetőségei
Írta: Dr. Lázár Gábor - 2015-07-01
A beavatkozás döntő eleme a gyors információ. Milyen hiányosságok tapasztalhatók az elsődleges beavatkozók rendelkezésére álló azonnali információforrásokban? Melyek a fejlesztési lehetőségei? Mit tett ez ügyben a CTIF?


Az önkéntes katasztrófavédelmi tevékenység lehetséges motivációi
Írta: Dr. Zellei Gábor - 2015-07-01
A Védelem Online Tanulmányok rovatában korábban közölt, az Önkéntesek alkalmazásának lehetőségei a katasztrófavédelemben című cikke folytatásaként, figyelembe véve a témában megjelent új, és módosult szabályozókat is, vizsgálja szerzőnk az önkéntesség néhány indítékát, ráirányítva a figyelmet azokra a buktatókra, melyek a személyek kiválasztásánál, az alkalmasság vizsgálatánál előfordulhatnak.


ADR - veszély és baleseti információs jelzetek az elsődleges beavatkozó szempontjai alapján
Írta: Lázár Gábor - 2015-07-01
Cikkünk átfogó képet nyújt a veszélyes anyagok közúti szállítási balesteinek elhárításakor az elsődleges beavatkozók rendelkezésére álló azonnali információ források jelenlegi rendszeréről, hiányosságairól és fejlesztési lehetőségeiről.


Európai szabványon kívüli technológiák alkalmazása a beépített oltórendszerekben - Habbal oltás és a HotFoam rendszer
Írta: Czirok Antal - 2015-07-01
Bizonyos terek oltásához a beépített habbaloltó berendezések alkalmazása a leggyakoribb és legmegfelelőbb megoldás. Az oltáshoz használt habképző-anyag minősége azonban nagyban függ a szabvány által is előírt frisslevegő utánpótlástól. Mik a tapasztalatok ezen a téren?


A lakossági ivóvízellátás környezetbiztonsági kockázatai és a vízminősítés laboratóriumi módszerei
Írta: Dávidovits Zsuzsanna - 2015-07-01
A víz az élő és élettelen környezet nélkülözhetetlen eleme, alkotója. A mindenki által már jól ismert fontosságán túl szerzőnk célja, hogy szemléltesse a lakossági vízellátás kockázati tényezőit, veszélyeztetettségi módjait. A vízbiztonság kapcsán vázolja a jelenlegi laboratóriumi vizsgálati módszereket, melyek ellenőrzik és biztosítják a lakosság számára a megfelelő ivóvízminőséget. Kitér a laboratóriumi módszereket hátráltató tényezőkre is. 


A vegyi balesetekről
Írta: Dávidovits Zsuzsanna - 2015-07-01
Az egyre több és újabb vegyi anyagot előállító technológiák újabb kockázatokat vonnak maguk után növelve az ipari balesetek előfordulásának esélyeit. A szerző a vegyi balesetek kapcsán bemutatja az aktuális jogi szabályozást, a vegyi anyagokat, a veszélyhelyzeteket, és a védekezés lehetőségeit, módszereit.  A jogi szabályozáson és a megelőzéshez és védekezéshez szükséges dokumentációkon túl vegyészmérnöki szemlélettel tér ki a veszélyes anyagok viselkedésére vagy a kimutatásukhoz, kárelhárításukhoz szükséges módszerekre is.  

A nagyvárosok kialakulása, veszélyeztetettsége, az urbanizáció környezeti következményei
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
 A nagyvárosok kialakulása és terjeszkedése komoly kockázati tényezőt jelentenek a tűzoltóságok részére. A zsúfolt városrészek megközelítése egy-egy káresemény alkalmával, még a megkülönböztető jelzések használatával is meglehetősen komoly kihívást jelent. A tűz, égés fizikájából következik, hogy a mai lakások tűzoltása akkor lehet sikeres, ha a keletkezéstől számított 10 percen belül az első tűzoltó egységek meg tudják kezdeni a beavatkozást. Hogyan alakul a hazai urbanizáció a tűzoltóság nézőpontjából?

A villamos berendezések biztonságtechnikája
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Hogyan kell védekeznünk a tüzet okozó zárlatok ellen? A túláramvédelem megoldásait és eszközeit mutatja be szerzőnk.

A magyar katasztrófavédelem történelmi alapjai különös tekintettel a tervezésre I. RÉSZ
Írta: Dr. Lázár Gábor - 2015-07-01
A szakterület történelmi fejlődését feltárni hivatott munka a veszélyhelyzetek kezelésének alakulását vizsgálja. Ez különösen izgalmas napjainkban, amikor a különböző eredetű veszélyek keltette kockázat kezelése, rendszerszerű megközelítése elengedhetetlen, hogy a lehető legpontosabban feltérképezzük azt az utat, amely a magyar társadalom tagjaira jellemző magatartás formát, attitűdöt kialakította a veszélyek elleni védekezés, az önvédelem területén. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74