Tanulmányok

Tanulmány

Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése, Doktori (PhD) értekezés
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Izgalmas és aktuális téma feldolgozását választotta szerzőnk doktori értekezéséül, akinek védésén külön kiemelték a széleskörű publikációit. Ezek közül számos Védelem folyóiratban, illetve a Védelem Onlinen olvasható. Vizsgáltaa zárt térben történő tűzoltói beavatkozás kockázatának csökkentésének lehetőségeit, az egyéni védőeszközök fejlesztés, a kiképzése és továbbképzésének új módszereit és új biztonság növelésének új eszközeit, megoldásait. 

A környezeti mérések koncepciója - Elemző bevetési csoport (ATF) a Mannheimi Tűzoltóságnál
A Rhein-Neckar Régióban bekövetkezett vegyi balesetek során bekövetkezett váratlan események alapján a Mannheimi Tűzoltóságon egy rendszert terveztek és alakítottak ki, mely gyors cselekvési sort biztosított a balesteknél. Ez a törekvés azt eredményezte, hogy 1997-ban a környezeti mérési technika életre kelt. Rövid időn belül a rendszer beállása után az újonnan alkalmazott technika iránt a környező tűzoltóságok is érdeklődtek, és egyre gyakrabban kérték segítségnyújtásra ezt a mérési technikát.

Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál II.
Írta: Tiszolczi Balázs Gergely - 2015-07-01
A hazai kórházakban végzett átalakításokkal, rekonstrukciókkal foglalkozik szerzőnk. Az első rész után az ellenőrzés, a beépített tűzjelző rendszer és az átalakítás utáni teendőket vesszük számba kifejezetten a gyakorlati megoldásokat előtérbe helyezve. A cél változatlan: gyakorlati információkkal segíteni a kórházak tűzvédelemért felelős szakembereinek munkáját.

Kompetenciaalapú tűzoltókiválasztás
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A sikeres tűzoltókiválasztás megkönnyíti a szervezet működését, a tűzoltók motivációját, növeli elégedettségét, és a képzésbe fektetett anyagiak miatt is fontos. Az esetleges alkalmatlanság negatív következményei – az anyagi, szervezeti, balesetei kockázatoktól kezdve – messze hatóak. Mi segítheti a hatékony kiválasztást? Erre válaszol szerzőnk tanulmánya. 

Szendvicspanelek minősítése és tűzvédelme az európai harmonizált szabvány szerint
Írta: Töltszéki Szilvia - 2015-07-01
Az elmúlt évben jelentős változások következtek be a szendvicspanelek tűzvédelmi követelményeiben. Lapunkban is több ízben foglalkoztunk ezek tűzvédelmi kérdéseivel, s a szakmai közvélemény is nagy figyelmet szentelt a kérdésnek. A döntő változás az EN 14509 európai szabvány hatálybalépése. Ennek kapcsán a ThyssenKrupp Építőelemek Kft. szendvicspaneljeit állítjuk fókuszba.

Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál I.
Írta: Tiszolczi Balázs Gergely - 2015-07-01
A hazai kórházaink műszaki állapota „hagy némi kívánnivalót” maga után. Az intézményeken végzett átalakításokkal, rekonstrukciókkal foglalkozik szerzőnk. Nem titkolt célja, hogy gyakorlati információkkal segítse a kórház tűzvédelemért felelős szakembereinek munkáját.

Beszéljünk újra pontosan az aeroszolokról
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
A Védelem idei 3. és 4. számában megjelent „Változások az aeroszolos oltó rendszerek háza táján” c. cikkem, úgy tűnik, felkavarta az állóvizet és válaszcikk megírására ösztönözte Veisse István urat, melyben csúsztatásokkal, szakmai tévedésekkel és félrevezető információk terjesztésével illet. Ezekből egy is elegendő lenne ahhoz, hogy reagálni kelljen rá, nemhogy ennyi minden.

A katasztrófapszichológia jelentősége a futball huliganizmus kezelésében
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
A tanulmány gyakorlati megoldást kíván nyújtani a futball huliganizmus kezelésére a katasztrófapszichológia eszközével. Teszi ezt oly módon, hogy kategorizálja a katasztrófákat, majd a tömegrendezvényeket kategóriába sorolva, megtárgyalja a jelenséghez vezető okokat, a történetet és a kialakulási jellegzetességeket, majd a pszichológia segítségével veszi sorra a futball huliganizmus kapcsán felmerülő beavatkozási pontokat, úgymint: prevenció, krízisintervenció,utókezelés.


A szabadtéri hulladéktárolók tűzvédelme
Írta: Veres György - 2015-07-01
A fémkonténerek és az éghető anyagú hulladéktárolók döntő többsége az épületeken kívül helyezkedik el. A tárolókban kifejlődő tüzek és a füstképződés személyek biztonságát veszélyezteti és kárt okozhat az ingatlanokban, amikor a tűzátterjedés bekövetkezik az épületre, gépjárműre.


Átalakulóban a katasztrófavédelmi képzés
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - Dr. Joó Bálint - 2015-07-01
Hatalmas változásoknak vagyunk tanúi és egyben résztvevői. Ennek egyik eleme a katasztrófavédelmi képzés. Milyen változások alapozták meg az igényeket? Milyen elvárásoknak kell megfelelni?Miben foglalhatók össze a szakma elvárásai? Milyen válaszok, megoldások születtek ezekre az igényekre?


Beszéljünk egyszer őszintén az aerosolokról
Írta: Veisse István - 2015-07-01
A cikk megírására a VÉDELEM 2011. XVIII. Évfolyam 3. számában megjelent „Változások az aerosolos tűzoltórendszerek házatáján” című cikk késztetette szerzőnket. Amihez előzetesen több szakemberrel konzultált. Általában célszerű a reakciókat ugyanott megjelentetni azonban a terjedelem, és az idő miatt itt adunk helyet az írásnak, mivel a színvonalas szakamai vitát nagyon fontosnak tarjuk. Reakciójában szerzőnk jelentős angollul elérhető szakmai anyagokra hivatkozik, azokból lefordítva egyes részeket.


Változások az aeroszolos tűzoltó rendszerek háza táján
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
A halonok betiltását követően a gyártók nagy erőkkel láttak hozzá az emberek és a környezet számára veszélytelen, ám hatékony oltóanyagok kifejlesztésének. A kutatások egyik eredménye a globális felmelegedést nem okozó és az ózonréteget nem károsító aeroszolos oltó generátorok. Ezek már számtalan esetben bizonyították, hogy helyük van az oltórendszerek palettáján. A technológia azonban teljesen új volt, így az oltóanyagra és alkalmazására vonatkozó szabványok csak mostanában kezdenek megjelenni. A cikk bemutatja az új szabványokat, az általuk megállapított követelményeket, és az aeroszolos oltó rendszerek alkalmazásának néhány fontosabb pontját.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74