Tanulmányok

Tanulmány

Geológiai eredetű veszélyek
Írta: Baranya Károly
Hazánkban 909 település belterületén lehet számolni pincerendszerek beszakadásával vagy természetes partfalak leomlásával. Somogy megyében 57 település érintett és egyre több földtani eredetű, a lakosságra, az épített környezetre és az infrastruktúrára károsító hatású jelenségre figyeltünk fel. Melyek ezek fő jellemzői? Mit tehetünk a lakosság védelme érdekében?

A tűzvédelem (tűzrendészet) rendszerszemléletű vizsgálata
Írta: Dr. Hadnagy Imre József
Egy viszonylag széleskörű irodalombázis alapján a cikk összegzi és bemutatja, hogy a mentő tűzrendészet, a tűzrendészet (tűzvédelem) beavatkozó alrendszere - egyes tevékenységi folyamatainak, leírására, vizsgálatára alkalmazhatók a sztochasztika, a valószínűségelmélet, a tömegkiszolgálás egzakt módszerei és eljárásai, valamint a térinformatikai rendszerekben honos módszerek, eljárások, tevékenységi modellek.

„BOMBA-HÍREK” AZ INTERNETES MÉDIÁBAN
Írta: dr. Mógor Judit
Nagy erőket mozgósító, sajátos feladatokat kellett végrehajtaniuk a katasztrófavédelemben együttműködő szervezeteknek 2008 nyarán. Budapesti építkezési helyszíneken több alkalommal találtak a II. világháborúból származó, fel nem robbant bombákat, amelyek miatt egész kerületeket kellett kiüríteni a tűzszerészeti tevékenység idejére. A dolgozat a kiürítéshez kapcsolódó lakossági tájékoztatási tevékenység szociológiai oldalát vizsgálja a vonatkozó szakirodalom, jogi szabályozás és internetes híroldalakon megjelent tájékoztatások elemzésével.


Akkumulátorok töltésével kapcsolatos teendők robbanásvédelmi szempontból
Írta: Perlinger Ferenc
Mi a különbség az akkumulátortöltő helyiség és az akkumulátor töltőhely között? Hogyan lehet megteremteni a biztonságos körülményeket a targoncák, takarítógépek és egyéb, az iparban és kereskedelemben használt akkumulátoros kiszolgáló kisgépek akkutöltésekor?


Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg tűzvédelmi szakértőjét! II.
Írta: Lestyán Mária
Az előző számban olyan tanulságos Oroszországi tűzesetek kerültek bemutatásra, ahol a biztonságosnak vélt éghető hőszigetelések, több esetben jogszabály szerinti kivitelezés, tárolás mellett okoztak döbbenetes méretű szerencsétlenségeket. A Permi szórakozó hely tűzben 156 halott volt, Astanában egy 8000 m2-es EPS csarnok tűzben 16 halott, a Kamaz gyár tüze és teljes leégése pedig méreteiben (tető 1152 x 363 méter) volt rendhagyó.

Az építészeti tűzvédelem és a gazdaságosság kapcsolata
Írta: Soltész Tamás
Egyre több fórumon vetődik fel az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság nézőpontjából, rendszerint megfelelő adatok nélküli disputák során, ahol tevékenységünk kimerül a biztosítók ostorozásában. Az 1990 –es évek fordulóján születtek ilyen kutatások. Az adataik ma már nem helytállóak a módszer és a törekvés talán a mai viták résztvevői számára is adhat inspirációt. Soltész Tamás 1988-ban a Tűzvédelmi Kutatóintézetben készített dolgozatát adjuk közre.


A veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének 2010. I. félévi tapasztalatai
Írta: Dr. Vass Gyula
A veszélyes áruk közúti szállításának területe – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és a magyar döntéshozók előtt, szorosabb hatósági felügyelete mind társadalmi, mind kormányzati szinten megfogalmazott igényként jelentkezik. Ennek megfelelően az elmúlt években a katasztrófavédelmi szervezet kiemelt figyelmet fordított az ADR ellenőrzési szakterület fejlesztésére. Hogyan érintettek a 2009. évi jogszabályi változások a munkát?

Látni és látszani! Ez nem lehet kérdés…
Írta: Dr. Nagy Lajos - Noskó Zsolt
A tűzoltóság, a tűzoltók munkája a sajtófigyelem és a közérdeklődés középpontjában áll. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy nem elég látszani, fontos, hogy mi is lássuk a környezetünket, és szükség esetén vissza is tudjuk nézni a történteket. Nem véletlen, hogy a rendőrség munkáját már hazánkban is beépített kamerák rögzítik, amelyek segítséget nyújtanak a vitás kérdésekben.


Tűzszakaszok méretezésének új elvei
Írta: Dr. Takács Lajos Gábor
2009 évvégén előszabványként ismét megjelent a korábbi MSZ 595 szabványsorozat számos tagja, közöttük az MSZE 595-5: Épületek tűzvédelme. Tűzszakaszolás tűzterjedés elleni védelem címmel. A szabvány a tűzszakaszok méretkorlátait, továbbá elválasztásuk építészeti-tűzvédelmi szabályait tartalmazza. Cikkében szerzőnk a tűzszakaszok méretezésének új megközelítését mutatja be.


Festékek és oldószereik tárolása és raktározása passzív és aktív módon
Írta: Perlinger Ferenc
Mit jelent az aktív és a passzív tárolási mód? Milyen tűz- és robbanásvédelmi kérdések merülnek fel az uniós szabályozások tükrében? Hogyan lehet besorolni a tárolt anyagot? Ezekre a kérdésekre válaszol szerzőnk.

Épületek tűzvédelmének optimalizálása
Írta: Nádor András
A 9/2008-as ÖTM rendelet (OTSZ) megjelenése – az európai normák alkalmazásával – különösen az épített szerkezetek tűzállósági, valamint a hő–és füstelvezetési követelményein szigorított jelentősen. Ugyanakkor az átalakított jogszabály nagyobb mozgásteret ad a tűzvédelmi hatóságnak a szabványostól eltérő, de a biztonsági követelményeknek eleget tévő megoldások elfogadásához. Milyen változások indultak el?


Iparosított technológiával épült középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzete Budapesten
Írta: Érces Ferenc
Tűzvédelmi ellenőrzéseken vizsgált középmagas lakóépületek tűzvédelmi helyzetében a korábbi ellenőrzésekhez képest lényeges változást nem tapasztaltunk. Az utóbbi időben nagy nyilvánosságot kapott, panelépületekben keletkezett, esetenként tragikus kimenetelű tűzesetek nyomán a lakók szemléletében megfigyelhető csekély változás, a tűzvédelmet szolgáló cselekedetekben még nem érzékelhető.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51