Tanulmányok

Tanulmány

Erdők tűzveszélyességének meghatározása a meteorológiai viszonyok függvényében
Az OKF-en az elmúlt időszakban kutatást folytattak az erdők tűzveszélyességét előrejelző, meghatározó meteorológiai alapú indexek típusairól, rendelkezésre állásukról, hozzáférhetőségükről. A tapasztalatok szerint akár a közeljövőben új megoldások alkalmazására kerülhet sor.

Hordozható füstterjedési gátak alkalmazása
Írta: Wagner Károly
Mennyire tekinthető hatékonynak az előírások szerinti, 30000 - 40000 m3/óra teljesítményű füstelszívás egy 1000 m2 alapterületű mélygarázsban akkor, amikor egy égő személygépkocsiból akár 100000 m3/órás intenzitással fejlődik a füst?

A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai
Írta: Heizler György
A műemléképületek tűzvédelmével a 70-es években kezdtek intenzívebben foglalkozni. A Yorky katedrális leégése 1984-ben a templomokra mint speciális műemléképületekre fordította a figyelmet.

A veszélyes hulladékok veszélyességi osztályba sorolása - az uniós és a hazai gyakorlat
Írta: Pataki Gyuláné
A hulladékok egyértelmű beazonosításának érdekében az Európai Unió és a hazai jogrend is un. hulladéklistát alkalmaz, amelyben a hulladékok kódszámmal és megnevezéssel vannak körülhatárolva és tartalmazzák a környezetre veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét.

A terrorfenyegetettség a kiszámíthatatlan pusztító akciók hírnöke
Írta: Dr. Hadnagy Imre József
Mára a terrorizmus nemzetközivé, és az egész világot fenyegető veszedelemmé vált. Szerzőnk a terror, a terrorista akciók természetrajzát igyekszik teljesebbé tenni, illetve a terrorizmus elleni harc szükségességét hangsúlyozva ennek a harcnak a nehézségeit elemzi. Célja a terrorista akciók megelőzését szolgáló hatékony intézkedések körének bővítése.

Modeling Immunity in Light of Disaster Management
Írta: Dr. István BUKOVICS

A társadalmi csoportosulások is folyamatosan ki vannak téve különféle környezeti hatásoknak. A dolgozatban egy mesterséges immunitás-modellt mutatunk be a korábban kifejlesztett SORS önszervező védelmi rendszerre vonatkozóan .Völgyhíd - tűz- és katasztrófavédelmi megoldások
Írta: Klem Róbert
Megnyílt Magyarország legnagyobb völgyhídja. Milyen tűzvédelmi, katasztrófavédelmi megfontolásokat vettek figyelembe a megelőzési és beavatkozási feltételek alakításánál?

A körmendi sajtgyár 2007. évi tűzesetének tűzoltási és polgári védelmi tapasztalatai
Írta: Dr Zöld János, Antóni Miklós, Fülöp Gyula
A Körmend, Rákóczi u. 1/a. szám alatti WORLD PROTEINS Kft. sajtüzemében 2007. április 27. napján bekövetkezett tűz oltása, az ehhez kapcsolódó feladatok valamennyi szakember számára tartalmaznak fontos tanulságokat.

THE CASE FOR DIKE RISK
Írta: István Bukovics
A logikai kockázatelmélet alkalmazási területén található kockázati rendszerek állapotát úgynevezett hibafával lehet leírni, viselkedésüket pedig az úgynevezett hibafa-analízissel lehet elemezni .

Debrecen: középmagas lakóház tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai
Írta: Pernyák Sándor
2007. február 26.-án Debrecen, Fényes udvar 6. szám alatti középmagas lakóépületben minden szintre kiterjedő tűzeset tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatait adjuk közre.

A körmendi sajtgyár tűzmegelőzési helyzete
Írta: Dr Zöld János, Bakos György
A Körmend, Rákóczi u. 1/a. szám alatti WORLD PROTEINS Kft. sajtüzemében 2007. április 27. napján bekövetkezett tűzesetet követően készült tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai, a tervezéssel, kivitelezéssel, a létesítmények tűzvédelmi helyzetével, és ellenőrzésével foglalkozó tűzoltó és tűzvédelmi szakemberek számára tartalmaznak fontos tanulságokat.


Busz baleset Beleden
Írta: Németh Szabolcs
Lengyel zarándokokat szállító autóbusz szenvedett súlyos balesetet. Az 50 fő mentése komoly szakmai és szervező munkát jelentett a közreműködőknek.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57