Tanulmányok

Tanulmány

Hadseregek a katasztrófavédelemben
Írta: Padányi József
A katonai erő igénybevétele a katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában hosszú és eredményes múltra tekint vissza.

Hogyan lehet hulladékot szállítani Magyarországra?
Írta: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Eddig 19 településen, mintegy 4700-5000 tonna Németországból származó, engedély nélkül beszállított hulladékot találtak. Ezek a hulladék hegyek katasztrófavédelmi és tűzoltási szempontból is indokolják, hogy megismerkedjünk a külföldről történő hulladékszállítás szabályaival és gyakorlatával.

A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban
Írta: Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo
Horvátország változatos tájai és eltérő éghajlatú területei a tűzoltóság felépítését is befolyásolták. Milyen szervezeti felépítéssel reagáltak a kihívásokra? Hogyan változott a tűzoltóság?

A beavatkozó állomány személyi védelme
Írta: Szűcs Tamás
A balesetek tapasztalatai, és a veszélyes tevékenység tükrében milyen védelemre van szüksége a beavatkozó tűzoltónak? Milyen követelményeknek kell megfelelni a különböző védőeszközöknek? Miből, mennyi van jelenleg használatban?

Hűtőház veszélyességének megítélése
Írta: Bónusz János
Milyen veszélyek jelentkeznek egy hűtőházban, és hogyan számíthatók a veszélyek? Egy a nagy vásártelepen működő hűtőház veszélyességének megállapítását járjuk körül.

Pirotechnikai robbanás Balatonfűzfőn
Írta: Kovács István
2006. június 14. Balatonfűzfő – gyönyörű napos idő, gyenge szellő a Balaton felett, minden nyugodt, a város éli mindennapi megszokott életét...
13:08 – iszonyatos erejű robbanás rázza meg a tájat, hirtelen senki nem tudja mi is történhetett...


Súlyos ipari baleseti eseménysorok, lehetséges hatások és következmények
Írta: Dr Vass Gyula
A kockázatelemzés, veszélyazonosítás, következményértékelés- és modellezés, a környezeti hatások meghatározásának aktuális kérdéseivel foglalkozó előadás anyagát adjuk közre.


Realization of the fire-training container in Budapest Fire Department
Írta: Dr Cziva Oszkár
Ahogyan a környezetünk változik, úgy változik benne maga a tűz is. Ma már a zárt terekben keletkező tüzek esetében igen könnyen elérhetjük a közel 1000 Celsius fokos hőmérsékletet is. Ezek a körülmények pedig különleges veszélyeket rejtenek a tűzoltók számára. A különleges helyzetek különleges felkészültséget igényelnek. A teljes lángba borulás (flashover) és a szúróláng (backdraft) elleni harc csak is akkor lehet sikeres, ha a tűzoltókat már az alapképzés során felkészítjük a várható rémálomra.


A raktárak automatikus tűzvédelmének változásai
Írta: Nádor András
A raktározásra szolgáló épületek, és a technológiák változása egyre újabb kihívás elé állította a tűzvédelemmel foglalkozó szakembereket. Milyen válaszok születtek ezekre a kihívásokra?


26 jármű a körmendi sajtgyár tűzeseténél
Írta: Palkó Imre
A WORLD PROTEINS Vámszabadterületi Kft. Körmendi telephelyén 2007. április 27.-én 1600 és 16.45 óra között keletkezett tűz. A könnyűszerkezetes elemekből épült üzem (9900 Körmend Rákóczi u. 1/a) nagy része megsemmisült. A tűzoltás menetét foglaljuk össze röviden.
Kapcsolódó galéria

Acélkeret tervezése és optimálása tűzvédelemre
Írta: Dr Jármai Károly
A tűzvédelem általános definíciója azt jelenti, hogy az adott szerkezet, vagy szerkezeti elem meddig képes a tűz kitörése után azt a funkciót ellátni, amire tervezték. A tűzvédelem fontosságára az elmúlt években a terrorcselekmények és a balesetek hívták fel a figyelmet (1. ábra). Hogyan lehet a szerkezeteket magas hőmérsékleten történő alkalmazásra tervezni.

A hazai légi kutató-mentő rendszer megújításának szükségessége
Írta: Dr. Hadnagy Imre József
A tanulmány a katasztrófa helyzetben nélkülözhetetlen együttműködés szükségességének elemzésén túl igyekszik feltárni a hazai légi kutató-mentő rendszer működésében és működtetésében meglévő gondokat, felveti a rendszer megújításának szükségességét.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56