Híreink

TSZVSZ szakmai napok Lajosmizsén

2016. január 28.

TSZVSZ szakmai napok Lajosmizsén A Magyar Tűzvédelmi Szövetség Tűzoltó készülék és tűzvédelmi felszerelések tagozata 2016. február 11-12. között tagozati ülést tart a témával foglalkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tervezet előkészítéséről. Az előadók a bizottság tagjai ismertetik az előzetes elképzeléseket, amelyeket vita követ.

Részletek  Változások a katasztrófavédelmi képzésben

2016. január 27.

Változások a katasztrófavédelmi képzésben A módosult jogszabályi háttér, a feladatrendszer átalakulása, bővülése tette szükségessé a katasztrófavédelmi képzések megreformálását, amely változásokat indikált a megújult szervezet képzéseiben is. A szervezeti változások ugyancsak befolyásolták a rendszer kialakítását. Szerzőnk a katasztrófavédelmi képzési rendszer változásait mutatja be, amelynek során átfogó képet kapunk a katasztrófavédelem jelenlegi képzési rendszeréről.

Részletek  Az idős és beteg emberek tűz által történő veszélyeztetése

2016. január 26.

Az idős és beteg emberek tűz által történő veszélyeztetése Az 1990-ben a Fire Journalban megjelent tanulmány fordítása ugyan nem a legtökéletesebb, adatai is a 1980-as évről szólnak, de a benne felvetett problémák és a megállapítások napjainkban egyre aktuálisabbak. Az idősotthonokban, egészségügyi intézetekben bekövetkezett tűzesetek statisztikai adatainak nagyon alapos feldolgozása egyfajta tendenciára enged következtetni, amely a hazai egészségügyben is megszívlelendő lehet.

Részletek  Polgári védelem: a légoltalomtól a katasztrófavédelemig

2016. január 25.

Polgári védelem: a légoltalomtól a katasztrófavédelemig Magyarországon napjainkban a polgári védelem kifejezés sokkal inkább az angol „civil protection” fogalmával egyezik meg, mint a „civil defence” néven azonosítható, a légoltalomból továbbfejlődött tevékenységgel. Az Európai Unióban megjelenő civil protection fogalom gyakorlatilag megegyezik a magyar jog katasztrófavédelmi terminológiájával, ugyanakkor számos eleme mutat szoros kapcsolatot a támadófegyverek hatásai elleni védekezéssel, a klasszikus polgári védelemmel.

Részletek  „Katasztrófavédelem 2015” Tudományos Konferencia előadásai

2016. január 24.

„Katasztrófavédelem 2015” Tudományos Konferencia előadásai Immár hagyományosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozatának részeként a Katasztrófavédelmi Intézet – 2015. november 26-án Budapesten – konferenciát szervezett, amelyen a szakterület szinte minden részéből, tizenegy hazai előadás mellett egy szlovák és egy dél-afrikai előadó prezentációjában a világra is kitekinthetett a szép számú hallgatóság. Az elhangzott előadásokat tesszük közkinccsé.

Részletek  Dr. Balogh Imre emlékpályázat 2016

2016. január 21.

Dr. Balogh Imre emlékpályázat 2016 A BM OKF 2001 óta, immár tizenhatodik alkalommal írja ki az emlékpályázatot, amelyre a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltók, illetve civil szakemberek, vagy tanulmányaikat folytató leendő tűzvédelmi szakemberek nyújthatnak be dolgozatot. Az egyéni pályázók pályaművükkel segíthetik a tűzvédelmi terület fejlődését. Ezt az elmúlt években számos pályázó kiváló dolgozatokkal bizonyította. A felhívást adjuk közre.

Részletek  Szakmai egyeztetés a tűzvédelmi szervezetek között

2016. január 21.

Szakmai egyeztetés a tűzvédelmi szervezetek között A Mérnökkamara Tűzvédelmi Tagozata, annak Beépített tűzjelző és oltóberendezés szakosztályai, az építészkamara Tűzvédelmi Tagozata és a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség a Mérnökkamara Bács-Kiskun Megyei Szakcsoportja szervezésében 2016. január 15-én egyeztető megbeszélést tartott az idei év aktuális feladatairól és a szakma előtt álló hosszabb távú kihívásokról. A tanácskozás fő csomópontjai a szervezetek közötti az együttműködést célozták.

Részletek  Mi olvasható a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle februári számában?

2016. január 20.

Mi olvasható a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle februári számában? A huszonharmadik évébe lépő folyóirat első száma 21 cikkel jelentkezik. Hogyan alkalmazhatjuk a mérnöki módszereket egy-egy területen? Milyen lehetőségek vannak az erdők tűzvédelmének fejlesztésére? A jövő eszközfejlesztései és múlt múzeumtörténete. A 2015. év tűzeseti adatainak elemzése, sportcsarnok tüzek, szakértői tűzvizsgálat, technikai újdonságok. Az autópálya szabaddá tételének módszerei. Új tűzoltó technikai eszközök, tűzvédelmi megoldások. Épületkorszerűsítés és tűzmegelőzés. Kérdések és szakmai válaszok – február elején az olvasónál.

Részletek  Új TvMI készül – ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás

2016. január 18.

Új TvMI készül – ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás Január tizennegyedikén közel hatvan tűzvédelmi szakemberből álló munkacsoport tartotta alakuló ülését és első egyeztető megbeszélését a BM OKF tanácstermében. A célj egy olyan átfogó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv kidolgozása, amelyik az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás témakörét dolgozza fel. Ez az új irányelv hivatott majd segíteni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazását.

Részletek  Változott a tűzvédelmi bírság

2016. január 11.

Változott a tűzvédelmi bírság A Kormány 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról szóló jogszabály alapvetően módosítja a tűzvédelmi bírságtételeket, s mellette egyéb tűzvédelmi jogszabályokat is érint.

Részletek  Bürokráciacsökkentő kormányrendelet

2016. január 11.

Bürokráciacsökkentő kormányrendelet A bürokráciacsökkentés jegyében a 441/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szól. A jogszabályból, számos módosított rendelet közül a katasztrófavédelemben alkalmazott jogszabályokat próbáltuk kiemelni és közzétenni, felhívva a figyelmet a változások jellegére.

Részletek  Szabványfrissítés

2016. január 11.

Szabványfrissítés Vágvölgyi László összeállításában elérhető az elmúlt évben a szabványügyi közlönyben közzétett fontosabb, a katasztrófavédelmet illetve a tűzvédelmet érintő szabványokat, és azokat, amelyeket ebben az időszakban magyar nyelven megjelentettek, módosítottak, visszavontak. Az összeállítással a szakemberek munkáját, a szakirodalom naprakész megismerését kívánjuk elősegíteni. Szabályozás rovatunkban a jogszabályok és a szabványok kiadását követhetik nyomon.

Részletek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30