Híreink

A biztonság mai felfogása, gondolatok napjaink népvándorlásáról

2016. március 25.

A biztonság mai felfogása, gondolatok napjaink népvándorlásáról A tanulmány a biztonság - Dr. Hadnagy Imre József szerinti - mai értelmezését fogalmazza meg a témában megjelent néhány írással vitatkozva; megkísérli jellemzőit, tartalmi elemeit összegyűjteni; a biztonságra hatást gyakoroló kihívásokat a cikkíró logikája szerinti ábrán mutatja be. Napjaink életminőségét leginkább befolyásoló kihívások biztonságra gyakorolt hatásait, aktuális problémáit boncolgatja, benne a hazai gondjainkra is kitérve.

Részletek  XIII. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia

2016. március 24.

XIII. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia „Tervezői felelősség hatósági kontroll nélkül” – A lakóépület építésének egyszerű bejelentésével megváltozott a tervezők felelőssége. Miért felel a tervező? Miért felel az építtető? Mit tartalmazzon a tervezési szerződés, tervezési program? Mi a Ptk. szerinti vállalkozási szerződés? Számos kérdés, amelyre szakemberek válaszolnak a Construma Építőipari Szakkiállítás keretén belül 2016. április 7. csütörtök 10:00 órakor kezdődő konferencián. A programot és a jelentkezési felületet közöljük.

Részletek  Új Atex-direktíva jelent meg

2016. március 23.

Új Atex-direktíva jelent meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/34/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) "a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról" (átdolgozás) számos ponton módosult, s ezek a változások érintik a robbanásveszélyes terekben történő munkavégzést, annak feltételeit. A jogszabály közlésével kívánjuk segíteni az érintettek munkáját.

Részletek  Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése

2016. március 22.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése Balogh László 2007-ben született dolgozata abban az évben a Dr. Balogh Imre emlékpályázat fődíját érdemelte ki. Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése, jelenlegi helyzete és lehetséges jövőbeni szerepük bemutatása a tűzoltás – mentés területén Magyarországon címmel közölt írás történetiségében mutatja be a tűzoltó mozgalom fejlődését. Számos kérdés megfogalmazása után tesz javaslatokat az önkéntes tűzoltók jövőbeni szerepének erősítésére.

Részletek  Túlélési légzéstechnika a kárhelyszínen

2016. március 21.

Túlélési légzéstechnika a kárhelyszínen A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Veres György tanulmányában a csapdába került tűzoltóra összpontosít. Hogyan előzhető meg, ismerhető fel a beavatkozás során, a kárhelyszínen? Mikor szükséges a vészjelzés? Milyen túlélési légzési technikát alkalmazhatunk? Hogyan szabályozhatjuk a légzést? Melyek a lefeketítés utáni környezet veszélyei légzőszervi szempontból? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ a közölt dolgozatból.

Részletek  Rádióhullámok a beavatkozói erők biztonságáért

2016. március 21.

Rádióhullámok a beavatkozói erők biztonságáért A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Szegedi Szabolcs tű. őrnagy (Bács-Kiskun Megyei MKI) eredeti dolgozattal jelentkezett, amely a RFID technológia a mentő-tűzvédelemben történő alkalmazását veti fel. Mi a rádiófrekvenciás azonosítás alapja? Mire jó ez a katasztrófavédelemben (pince,-zárttéri tüzek, elhúzódó káresetek, regisztráció)? Hol alkalmazható? Hogyan hasonlítható össze a telemetrikus azonosító rendszerekkel? A dolgozatot adjuk közre.

Részletek  Mi olvasható a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle áprilisi számában?

2016. március 18.

Mi olvasható a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle áprilisi számában? Az idei második számban a tűzmegelőzésben zajló változásokat követve a megelőzést szolgáló elméletileg megalapozott, de nagyon gyakorlatias cikkek vannak túlsúlyban. Számítógépes menekülési szimuláció, gépészeti és villamos szerelőaknák kialakítása, tűzgátló kapuk előírásai mellett a faipari megmunkálás, a teljesítménynyilatkozat ellenőrzése, a csőátvezetések tűzgátló lezárása segítheti a napi munkát.

Részletek  Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 8. Nemzetközi konferenciája

2016. március 18.

Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 8. Nemzetközi konferenciája Budapesten 2015. november 10-11-én a Hélia Hotelben tartott konferencián három kontinensről tizenkilenc ország 206 szakembere vett részt a FER Tűzoltóság és a MOL csoport által szervezett konferencián. Nagyteljesítményű oltóberendezések, új oltási megoldások, a habbal oltás környezetvédelmi kihívásai, tartálytüzek és oltásuk – röviden így foglalható össze a két nap. Közben a résztvevők Szolnokon gyakorlatot is láthattak. A konferencia előadásait adjuk közre.

Részletek  VII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia - Társasházak tűzvédelme

2016. március 10.

VII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia - Társasházak tűzvédelme Tűzvédelmi tervezés, bővítés, felújítás és használat. A tervezői adatszolgáltatás, az elérhető piaci kínálat, az üzemeltetői igények, a hatósági szempontok, a költség-, és anyaghasználat megismerése, az adatok ellenőrzése – címszavak a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete Balatonföldváron 2016. április 21-22-én tartandó a mérnöki szemléletet, a kockázat alapú megközelítést modellező konferenciájáról. Csoportmunka és helyszíni konzultáció a gyártókkal! A programot és a jelentkezési lapot tesszük közzé.

Részletek  Mérnöki módszerek alkalmazása a tűzvédelemben – Kecskeméten

2016. március 08.

Mérnöki módszerek alkalmazása a tűzvédelemben – Kecskeméten A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Tűzmegelőzési Bizottsága és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Szakcsoportja szakmai napot szervezett 2015. november 26-án. A konferencia előadásai a tűzmodellezés témakörét ölelték fel, rávilágítva a számítógépes modellezés széleskörű alkalmazási lehetőségeire. Az előadásokat tesszük közzé.

Részletek  Tűzoltó múzeumi séta irodalmi adalékokkal

2016. március 07.

Tűzoltó múzeumi séta irodalmi adalékokkal A Tűzoltó Múzeumi tárlatvezetés közben a szakmai bemutató anyaghoz illő – a szerző által gyűjtött és munkája során felhasznált – irodalmi adalék egy részét adja közre a cikk. Az írásban ismert költők, írók, kevésbé neves tűzoltók, vagy mások – elsősorban magyar személyek fejtik ki véleményüket a tűzről, illetve a tűz körüli eljárásról, a tűzoltó személyéről, a háttérről – a családról.

Részletek  A tűzvizsgálati képrögzítés jelentősége

2016. március 02.

A tűzvizsgálati képrögzítés jelentősége A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Murai László egy speciális terület a tűzvizsgálat fényképekkel történő rögzítését dolgozta fel, kitekintve a téma külföldi szakirodalmi kapcsolódásaira is. A jogszabályi háttér valamint a képrögzítési eljárások bemutatása mellett javaslatokat tesz az infra vagy hőképes rendszerek, a képi információelemzés, a képrögzítési eljárások, például távolsági tűzfelderítő módszerek vagy füstben látó kamerák fejlesztésére. A dolgozatot közöljük.

Részletek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30