Híreink

Továbbképzés – beépített tűzjelző/tűzoltó berendezés kivitelezők, karbantartók részére

2016. február 08.

Továbbképzés – beépített tűzjelző/tűzoltó berendezés kivitelezők, karbantartók részére A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya a beépített tűzjelző/tűzoltó berendezés kivitelezők, felülvizsgálók, karbantartók részére továbbképzést szervez 2016. február 25-én Balatonföldváron a Hotel Jogarban. A téma: az OTSZ-hez kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek és a tűzvédelmi előírások változásainak ismertetése. A programtervet és a jelentkezési lapot tesszük közzé.

Részletek  Tömlővezeték menedzsment

2016. február 04.

Tömlővezeték menedzsment Tömlővezeték-menedzsment címmel írt dolgozat a tömlővezetékek hatékony szerelésének, alkalmazásának módozatait dolgozza fel külföldi szakirodalmi adatok alapján zárttéri tűzesetek során. A Dr. Balogh Imre pályázat 2015. évi első helyezését kiérdemlő pályamunkát Tomka Péter tű. főtörzsőrmester (FKI Északi-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi http.) tesszük közzé, amely rendkívül hasznos gyakorlati megoldásokkal mutatja be: ezen a téren is van mit újítani.

Részletek  Dr. Balogh Imre emlékpályázat győztesei 2015-ben

2016. február 04.

Dr. Balogh Imre emlékpályázat győztesei 2015-ben A bíráló bizottság tagjainak megállapítása szerint több pályamű érkezett a 2015. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázatra. A munkák közül a szakmai szempontok alapján hatot emeltek ki, amelyek megállapításainak jövőbeni felhasználását szükségesnek tartották. Ezek közül a pontszámok alapján jelölték ki a győztes pályaművet, amelyet szerzője tömlővezeték jeligével adott be. A műveket rövidesen közöljük.

Részletek  Továbbképzés szakértőknek

2016. február 02.

Továbbképzés szakértőknek A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján tűzvédelmi szakértői továbbképzéseket szervez 2016. február 23-án és 24-én Hotel Jogarban Balatonföldváron. A képzés beszámít a szakértőknek előírt órakeretbe, amelyről a résztvevők igazolást kapnak. A felhívást és a jelentkezési lapot tesszük közzé.

Részletek  Miért pattog a pattogatott kukorica és mi köze ennek a tűzhöz?

2016. február 02.

Miért pattog a pattogatott kukorica és mi köze ennek a tűzhöz? Az Agromashexpo 2016 mezőgazdasági kiállításon az OMÉK-on első díjat bezsebelő Videokontroll, a szemestermény-szárítók felügyeleti rendszere alkotói, most izgalmas kísérlettel szemléltették, a kukorica szárítása során fellépő kellemetlen jelenséget, a lisztképződést, ami a mag megrepedésének és törésének a következménye. A tűzveszélyes szárítási folyamatban is jelentős megelőzési ismereteket és mérést jelenthet, hogy elkészült az eszköz, amivel ez is elkerülhető.

Részletek  Okosodó szemestermény-szárítók – díjazott megoldás

2016. február 01.

Okosodó szemestermény-szárítók – díjazott megoldás Hívja fel a terményszárítóját mobilon és akadályozza meg a szárítótűz kialakulását! Akkár ezzel a felhívással is felér a Védelem ez évi első számában ismertetett szárítóberendezés felügyeleti rendszer, amelynek a legújabb fejlesztését a mobil applikációval bővített Videokontrollt, jeles szaktekintélyekből álló zsűri, Prémium Oklevéllel jutalmazta az AGROmashEXPO-n. Ez a megoldás már internet kapcsolaton keresztül is betekintést enged a szárítás folyamatába.

Részletek  Épületek tűzvédelmének gazdaságossági kérdései

2016. január 29.

Épületek tűzvédelmének gazdaságossági kérdései Mibe kerül egy épület tűzvédelme? Milyen hatékonyságúak az egyes rendszerek? Megéri és milyen mértékig éri meg áldozni a tűzbiztonság növelésére? Mi legyen az aktív, a passzív rendszerek és a beavatkozó tűzoltóság együttműködése? Lehet-e aktív rendszerrel tűzgátló szerkezetet helyettesíteni? Ezek a kérdések napjainkban is komoly szakmai vitákat generálnak. Mit gondoltak erről 1990-ben – ezt olvashatják a korabeli tanulmányban.

Részletek  Tűzeseti halálesetek és sérülések 1989-1990

2016. január 28.

Tűzeseti halálesetek és sérülések 1989-1990 A korabeli Tűzvédelmi Kutató Intézetben részletesen elemezték az 1989-1990-es évek tűzkár-statisztikai adatai alapján a tűzeseteknél bekövetkezett sérüléseket, haláleseteket. A korabeli számítástechnikai lehetőségek szerénysége ellenére, a részletes épülettűz statisztikai adatok segítségével a tűz keletkezési helyére, a veszélyeztetettek nemére, korára kiterjedő pontos adatokkal szolgálnak a dolgozatok.

Részletek  TSZVSZ szakmai napok Lajosmizsén

2016. január 28.

TSZVSZ szakmai napok Lajosmizsén A Magyar Tűzvédelmi Szövetség Tűzoltó készülék és tűzvédelmi felszerelések tagozata 2016. február 11-12. között tagozati ülést tart a témával foglalkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tervezet előkészítéséről. Az előadók a bizottság tagjai ismertetik az előzetes elképzeléseket, amelyeket vita követ.

Részletek  Változások a katasztrófavédelmi képzésben

2016. január 27.

Változások a katasztrófavédelmi képzésben A módosult jogszabályi háttér, a feladatrendszer átalakulása, bővülése tette szükségessé a katasztrófavédelmi képzések megreformálását, amely változásokat indikált a megújult szervezet képzéseiben is. A szervezeti változások ugyancsak befolyásolták a rendszer kialakítását. Szerzőnk a katasztrófavédelmi képzési rendszer változásait mutatja be, amelynek során átfogó képet kapunk a katasztrófavédelem jelenlegi képzési rendszeréről.

Részletek  Az idős és beteg emberek tűz által történő veszélyeztetése

2016. január 26.

Az idős és beteg emberek tűz által történő veszélyeztetése Az 1990-ben a Fire Journalban megjelent tanulmány fordítása ugyan nem a legtökéletesebb, adatai is a 1980-as évről szólnak, de a benne felvetett problémák és a megállapítások napjainkban egyre aktuálisabbak. Az idősotthonokban, egészségügyi intézetekben bekövetkezett tűzesetek statisztikai adatainak nagyon alapos feldolgozása egyfajta tendenciára enged következtetni, amely a hazai egészségügyben is megszívlelendő lehet.

Részletek  Polgári védelem: a légoltalomtól a katasztrófavédelemig

2016. január 25.

Polgári védelem: a légoltalomtól a katasztrófavédelemig Magyarországon napjainkban a polgári védelem kifejezés sokkal inkább az angol „civil protection” fogalmával egyezik meg, mint a „civil defence” néven azonosítható, a légoltalomból továbbfejlődött tevékenységgel. Az Európai Unióban megjelenő civil protection fogalom gyakorlatilag megegyezik a magyar jog katasztrófavédelmi terminológiájával, ugyanakkor számos eleme mutat szoros kapcsolatot a támadófegyverek hatásai elleni védekezéssel, a klasszikus polgári védelemmel.

Részletek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30