Szabályozás

Negyedév

A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő megjelent jogszabályok évek szerint

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Éves Éves Éves Éves Éves Éves Éves  
2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
I. negyedév   III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019
I. félév III. negyedév IV. negyedév - - - IV. negyedév éves
2020 2020            
- II. negyedév            
   

SZAKMAI JOGTÁR 2018 - Frissítve: 2020. január 1.

 

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

 
Atex-direktíva – EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/34/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) [átdolgozás]  
 
A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának új szabályai A Magyar Közlöny 2011 december 31-én megjelent számában megjelent a sokak által várt 375/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet, amely szabályozza a tűzvédelmi tervezõi tevékenység folytatásának szabályait. A rendelet szövegét adjuk közre.
 
   
Itt az új katasztrófavédelmi törvény! Korszakos változások részesei vagyunk. A közbiztonság feltételrendszerét, a védendő állampolgárok és a gazdasági szervezetek tevékenységét, valamint a szakterületen dolgozók munkáját meghatározó törvény született. Mint jeleztük az országgyűlés elfogadta a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló törvényt, amely közlönyben még nem jelent meg, de az elfogadott végleges, kihirdetési változatot a mielőbbi tanulmányozás érdekében közöljük.  
   
Változások az ADR-hez kapcsolódó jogszabályokban   2011. augusztus 12-én hatályba lépett az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet, és hatályát vesztette a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet. Milyen új előírásokra kell felkészülni?  
   

 

 
   
 
   
Új elemek a tűzvédelmi szabályzat készítésében A tűzvédelmi szabályzat készítésének új követelményeit adjuk közre.
 
   
Változások a tűzvédelmi törvényben Elsőként az 1996. évi XXXI. Törvény módosító rendelkezéseit adjuk közre.  
   
A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet.  
   
Módosult a tűzvédelmi törvény A 2011. évi XXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvényt két pontban módosította. A gazdálkodó szervek, a tűzvédelmi szolgáltatók figyelmébe ajánlott változás érinti a változások bejelentését és a tűzvédelmi bírság behajtását. A törvény szövegét adjuk közre.  
   

Új szabályozás a vis maior ügyekben A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011 (II.15.) kormány rendelet a Magyar Közlöny 2011. évi 13. számában jelent meg. Ez jelentősen megváltoztatja a korábbi 8/2010 (I.28.) kormány rendeletben foglaltakat. A változásokat a BM OKF munkatársai által összeállított táblázat segítségével mutatjuk be.

 
   
Zenés, táncos rendezvények – új rendelet szabályozza a működésüket A Magyar Közlöny 2011. évi 23. számában megjelent a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet, amely 2011. március 16-án lép hatályba. A számos új elemet tartalmazó jogszabályra – néhány új elem bemutatásával – hívjuk fel a figyelmet.  
   
Hogyan hajtható be a tűzvédelmi bírság? A tűzvédelmi bírság be nem fizetése esetén a kiszabó hatóságnak kell intézkednie a végrehajtásról. Ezzel szemben az ADR bírság adók módjára behajtható és behajtását az APEH intézi. Mi a teendő a tűzvédelmi bírság esetén? Mire számíthat a renitens cég? A kérdéskör jogi vonatkozásait megvizsgálva Dr Krizsanits Gergely gyakorlati útmutatót állított össze.
 
   
Május 12-én megjelent a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet. A változások nyomon követésének és magyarázatára készített összehasonlító táblázatot adjuk közre. Összehasonlítva a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló korábbi 31/2001. (XII. 19.) BM, és az új 15/2010. (V. 12.) ÖMrendelet előírásait.
 
   
A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás
A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével, az OKF szakemberei által készített összeállításban áttekinthetjük a mezőgazdasági hulladék égetésére vonatkozó jogszabályokat. A szabályozás és a problémák számbavétele segítheti a gyakorlati szakemberek munkáját.
 

Mi az építőipari műszaki engedély (ÉME) és mit tartalmaz? Az építőipari műszaki engedély (ÉME), mint műszaki specifikáció tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is. Közreadunk egy mintát is az építési termékek európai műszaki engedélyéhez.

 

Mi változott az új erdőtörvényben? Az új erdőtörvény, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 2009. július 10–től hatályos. Az új és a korábbi erdőtörvény tűzelleni véde-kezéssel kapcsolatos rendelkezéseit táblázatos formában hasonlították össze az OKF szakemberei.

 

Változások az Iparibaleset-megelőzés szakhatósági eljárásaiban A 2009. március 1-jén hatályba lépő, a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az ipari baleset-megelőzés területére vonatkozó jogszabályokban is több változást hozott. Ezeket foglaljuk össze röviden.

 

Változott a telepengedélynél a szakhatósági eljárás A tűzvédelmi szakhatósági jogkörét jelentős mértékben módosítja a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. A régi és az új előírások összehasonlító táblázata segíthet az eligazodásban.

 

Jelentős változások a szakhatósági eljárásokban 2008. év végén két olyan új jogszabály jelent meg, amelyek a tűzvédelem, katasztrófavédelem és polgári védelem szakhatósági jogkörét jelentős mértékben módosítják.

 
Hatósági – szakhatósági hatáskörök változásai A tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakhatósági hatásköröket a jogszabályok felülvizsgálata során több ponton módosították. A változásokat, amelyek az érintett ügyfeleket, a tűzvédelmi szakértőket és a hatóságokat is nagyban érintik, 34 pontban áttekintő táblázatba foglalta össze kollégánk.
 

Közigazgatási perek tűzvédelmi ügyekben – határidők szorításában Az elmúlt március 24-én kiadott 79/2007 kormányrendelet visszaállította a tűzoltóságokat korábbi tűzvédelmi hatósági jogállásaikba, ugyanakkor e hatóságok döntése ellen bírósági felülvizsgálattal lehet élni. Mind a hatóságokat, mind pedig a döntésben érintetteket határidők kötik. A hatóságokat a jogszabályok sokkal szigorúbbakkal kívánják kordában tartani. Melyek ezek?

 

Hogyan és hol végezhetnek tűzvédelmi szakértői tevékenységet a hivatásos tűzoltók?  A jogszabályok nem zárják ki, hogy a hivatásos tűzoltók tűzvédelmi szakértői tevékenységet végezzenek, azonban az előírások ezt a lehetőséget korlátozzák. Melyek ezek a korlátok és mely jogszabályokban találhatunk erre útmutatást?

 

Új rendelet az erdők tűz elleni védelméről - 4/2008. (VIII.1.) ÖM r.  10 év után, a Magyar Közlöny 114. számában megjelent az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet, amely 2008. augusztus 15. napjával hatályon kívül helyezte az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendeletet. A két jogszabályt összehasonlító, a lényeges változásokat kiemelő összeállítást adjuk közre.

 

Az építési termékre vonatkozó megfelelőségi igazolásokkal kapcsolatos jogi szabályozásról
Az új OTSZ megjelenése után számos kérdés hangzott el az építési termékekkel kapcsolatban. Ezek megfelelőségének igazolásáról, annak jogi szabályozásáról szóló dolgozat nagy segítséget adhat a gyakorlati szakembereknek.

 

Tűzgyújtás, tarlóégetés – szabályok, követelmények
Itt a nyár! Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésére figyelemmel indokolt áttekinteni a mezőgazdasági hulladék égetésére vonatkozó jogszabályokat. Mit kell figyelembe venni?

 
A 2008. május 22-én hatályba lépett 9/2008. ÖTM rendelettel kapcsolatban sok kérdést tettek fel. Ezeket az OKF munkatársai az elmúlt hetekben feldolgozták. A feltett kérdésekkel kapcsolatban kialakított válaszokat a szakma tájékoztatása érdekében közöljük.
 
Kollégánk vette a fáradtságot és az EUR-Lex honlapon kikereste az építési termékek éghetőségével, besorolásával kapcsolatos Európai előírásokat. A rendkívül informatív anyagot – 19 dokumentumot - hozzájárulásával tesszük közzé.
 
OTSZ tartalomjegyzék
A mindennapi használat számára nagyon hasznos segítség, a hatalmas anyag témánkénti tartalomjegyzéke.
 

Mi változott az új OTSZ-ben? 
 - Tűzvédelmi műszaki követelmények éghető folyadékok és gázok tárolása
A gyakorló szakemberek számára készített segédlet a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4. részét és a 2/2002. (I. 23.) BM rendeletet a 4. sz. mellékletét hasonlítja össze. A rendkívül precíz összeállítás nagy segítséget jelenthet a napi alkalmazási kérdésekben.  Részletek

 
Változások a Vis Maior szabályozásban
2008. március 10-én hatályba lépett a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Kormány rendelet. Mi változott a régi 12/2007. (II. 6.) Kormány rendelethez képest? RÉSZLETEK ...
 

Megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Február 22-én 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amely május 22-én lép hatályba. A szakmai tanulmányozás érdekében az 5 mellékletben megjelent OTSZ-t a könnyebb kezelhetőség érdekében mellékletenként pdf-ben közöltjük. RÉSZLETEK ...

 
SZAKMAI JOGTÁR 2008 (12.31.) - A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. - Nyíri Csaba
A szakmai jogtár óriási előnye, hogy az egyes joganyagokat témakörönként csoportosítva segíti tájékozódást és elősegíti a munkához szükséges jogszabályok gyors megtalálását. Az aktuális frissítést adjuk közre. A 44 oldalas összeállítás ebben a témakörben hiánypótló!
 

Mi változott a tűzvédelmi szakvizsga szabályozásában? 
A tűzvédelmi szakvizsga 1997. évi és 2005. évi szabályozása között eltelt 8 év tapasztalatai alapján jelentősen változott a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök száma, valamint számos más részletszabály, ezért talán még mindig érdemes az összehasonlításokat elvégezni.

 
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (megjelent a Magyar Közlöny 51. számában) új feladatokat is jelent az érintettek számára. Ebben próbál fogódzót adni összeállításunk.
 

Mi változott a pirotechnikai szabályozásban? 
Egyre növekszik a tűzijátékok száma. Érdemes feleleveníteni a pirotechnikai szabályozásban 2003 – 2005-ben bekövetkezett jelentős változásokat. A 155/2003. (X.1.) és a 245/2005. (XI. 8.) Kormány rendeletek előírásait hasonlítjuk össze.

 
Mi változott a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályozásában?
Dr Krizsanits Gergely
A szakértők és a szakértőket igénybevevők részére egyaránt fontos kérdés: Mi változott és hogyan? A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet jelentős változásokat hozott. A korábbi előírásokkal összehasonlítva mutatjuk be a jogszabályt.
 

Tűzvizsgálat 2007: mi változott és hogyan? 
OKF, Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 13/1997. (II. 26.) BM rendelet és a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet szövegének táblázatba foglalt összehasonlítása nagyban segítheti a hatóságok munkatársainak és a cégek tűzvédelmi vezetőinek felkészülését.

 

Mi változott a tűzvédelmi hatósági tevékenységben?
OKF, Megelőzési és hatósági Főosztály
Megszűntek az eddigi jegyzői tűzvédelmi hatósági jogosítványok, újra a tűzoltóság a tűzvédelmi hatóság. A régi és az új jogszabály összehasonlítása jelentős segítséget nyújt a felkészülő hatóságoknak és az ügyeiket intéző vállalati szakembereknek.

 

A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő Európai uniós jogszabályok 2006-ban

 

BM TOP, OKF szakmai tájékoztatók, állásfoglalások 1997 - 2002
Az elmúlt időszakban számos szakmai állásfoglalás született, amelyek célja az egységes gyakorlat kialakítása volt. A legjellemzőbbek közreadása mutathatja az akkori törekvéseket, de semmiképpen nem jelenti azok mai gyakorlati alkalmazhatóságát. Néhány megoldás azonban segíthet a mai feladatokban is.