Jogszabályok

Jogszabályok 2009. II. negyedév

Vissza


a tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2009. II. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 
2009. évi LII. törvény
a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
 
2009. évi LVI. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
 
2009. évi LVII. törvény
az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
 
2009. évi LVIII. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
 
68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól
 
77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
a „King’s City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
95/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 
21/2009. (V. 11.) KHEM rendelet
a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosításáról
 
 
 
17/2009. (IV. 2.) ÖM rendelet
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
 
1039/2009. (IV. 2.) Korm. határozat
a katasztrófavédelmi felkészülés és megelőzés 2009. évi feladatairól
 
8/2009. (IV. 3.) ÖM utasítás
egyes miniszteri utasítások módosításáról
 
9/2009. (IV. 10.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 5/2008. (HÉ 39.) ÖM utasítás módosításáról
 
FVM felhívás
az erdőkre vonatkozó országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről
 
 
2009. július 6.                         
 
Összeállította:                                 Nyíri Csaba
                                                                                                    tűzoltó alezredes