Jogszabályok

Jogszabályok 2014. I. negyedév

Vissza


a tűzVédelmet és a katasztrófavédelmet érintő

2014. I. negyedévben megjelent jogszabályok

 

 

 

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

 

13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

 

62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 

 a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

 

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet 

 az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

 

2/2014. (I. 27.) BM rendelet

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 

9/2014. (II. 7.) BM rendelet

Egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

 

11/2014. (II. 21.) BM rendelet

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

 

12/2014. (II. 21.) BM rendelet

A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

 

13/2014. (II. 25.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosításáról

 

22/2014. (III. 12.) BM rendelet 

 az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

 

24/2014. (III. 18.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról

 

25/2014. (III. 21.) BM rendelet

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

 

27/2014. (III. 31.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

 

1/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás

a tűzoltó védősisakok jelöléséről

 

2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről

 

3/2014. (II. 14.) BM OKF utasítás 

 az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás módosításáról

 

4/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás

az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2014. évi felkészítésének rendjéről

 

5/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás 

 a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról

 

6/2014. (III. 7.) BM OKF utasítás

a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről

 

7/2014. (III. 13.) BM OKF utasítás 

 a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról

 

8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

 

9/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról (Hivatalos Értesítő 12. szám.)

 

2014. április 01.                     

 

Összeállította:             

                                                            Nyíri Csaba

                                                              tűzvédelmi szakértő

                                                            Tel: 20-261-7937

                                                              web: nyirituzvedelem.hu