Jogszabályok

Jogszabályok 2008. III. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2008. III. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet
a közigazgatási hivatalról
 
182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
 
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
 
17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 
2/2008. (VII. 11.) ÖM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet módosításáról
 
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
az erdők tűz elleni védelméről
 
1/2008. (BK 12.) ÖM utasítás
a Vagyonnyilatkozati Szabályzat kiadásáról
 
2/2008. (BK 12.) ÖM utasítás
a Vagyongyarapodási Vizsgálatot Megelőző Meghallgatás Szabályzatának kiadásáról
 
4/2008. (MK 101.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
 
5/2008. (HÉ 39.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
(Megjegyzés: kétszer jelent meg.)
 
199/2008. (IX. 19.) KE határozat
dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
 
2008. október 3.                                
 
Összeállította:    Nyíri Csaba tűzoltó alezredes