Jogszabályok

Jogszabályok 2011. III. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2011. III. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2011. évi LXXXVII. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
 
111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
 
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
 
136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 
162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
 
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 
 
20/2011. (VII. 5.) BM rendelet
A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról
 
21/2011. (VII. 13.) BM rendelet 
 a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről
 
22/2011. (VII. 19.) BM rendelet  
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 
23/2011. (VII. 21.) BM rendelete
egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 
7/2011. (VIII. 18.) HM rendelete
a szolgálati viszonnyal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
 
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
 
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet
A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról
 
1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat
Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról
 
2011. október 2.                    
 
Összeállította:             
                                                                  Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                                e-mail: nyiri@t-online.hu